• <
smartre_2023

Świąteczna atmosfera w 3. Flotylli Okrętów

rk

24.12.2022 08:00 Źródło: Służby Prasowe 3. FO

Partnerzy portalu

Świąteczna atmosfera w 3. Flotylli Okrętów - GospodarkaMorska.pl
Służby Prasowe 3. FO

W marynarską tradycję wpisały się przedświąteczne spotkania wigilijne z udziałem kadry i przedstawicieli lokalnej społeczności.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w Klubie 3. Flotylli Okrętów w Gdyni odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyła kadra dowódcza, pracownicy Resortu Obrony Narodowej, przedstawiciele podległych jednostek i garnizonu Gdynia, byli dowódcy 3. FO i 9. Flotylli Obrony Wybrzeża, dziekani Marynarki Wojennej wszystkich wyznań, harcerze z 21. Szczepu „Polaris” z Gdyni a także zaproszeni goście.

Dowódca gdyńskiej flotylli kadm. Mirosław Jurkowlaniec złożył najlepsze życzenia wszystkim podległym żołnierzom i pracownikom RON oraz ich rodzinom. Kapelani Marynarki Wojennej odmówili modlitwę i poświęcili opłatki. Z kolei harcerze z Gdyni przekazali na ręce dowódcy flotylli „światełko betlejemskie".

Spotkanie uświetnił koncert świątecznych piosenek w wykonaniu Zespołu Wokalnego Klubu MW Riwiera.

Jak co roku, w 3 Flotylli Okrętów wielu marynarzy spędzi Święta Bożego Narodzenia na służbie. Obejmą oni dyżury, wachty, służby w jednostkach morskich oraz brzegowych. Zgodnie z tradycją, w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia (23 grudnia), dowódca gdyńskiej Flotylli spotkał się także z marynarzami pełniącymi służbę dyżurną w dywizjonach i na jednostkach pływających. Kadm. Mirosław Jurkowlaniec, złożył życzenia świąteczne podwładnym pełniącym w tym czasie służby i wachty. Przekazał też służbom dyżurnym poświęcony przez kapelana opłatek.

Gospodarka Morska
Służby Prasowe 3. FO

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.