• <
gryfia_70lat

Platforma Petrobaltic w przyszłym roku wypłynie na Bałtyk. Pełna produkcja ropy w III kw.

pc

10.07.2018 16:42 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Platforma Petrobaltic w przyszłym roku wypłynie na Bałtyk. Pełna produkcja ropy w III kw.

Partnerzy portalu

Platforma Petrobaltic w przyszłym roku wypłynie na Bałtyk. Pełna produkcja ropy w III kw. - GospodarkaMorska.pl

Centrum produkcyjne w pierwszym kwartale przyszłego roku wyjdzie na Bałtyk – poinformowała Grupa LOTOS. Mowa o platformie Petrobaltic, która obecnie jest przebudowywana w Gdańskiej Stoczni Remontowa. Będzie ona eksploatowana na złożu ropy naftowej B8, jednym z największych na Morzu Bałtyckim.

„Zaawansowanie projektu na obecną chwilę wynosi: 80,5%. Pełna produkcja zakładana jest w III kwartale 2019 (wliczone ryzyko 90 dni)” – poinformował zarząd spółki w odpowiedziach na pytania akcjonariusza.

Prace stoczniowe w Gdańskiej Stoczni Remontowa związane są z „przebudową platformy Petrobaltic na centrum produkcyjne oraz jednocześnie prowadzone są prace mające na celu umożliwianie pełnego zagospodarowania złoża oraz prace offshore związane z zakończeniem budowy gazociągu (zabezpieczenie matami betonowymi). Przebudowa platformy w fazie realizacji prac kompletacji mechanicznej oraz przygotowania do fazy testów i uruchomień. Na ścieżce krytycznej znajduje się zakres prac elektrycznych i automatycznych” – podał zarząd.

Wstępna eksploatacja złoża B8 rozpoczęła się w październiku 2015 r. Tymczasowym centrum produkcyjnym obecnie jest tam inna platforma LOTOSU-u – LOTOS Petrobaltic.

Przebudowa platformy Petrobaltic trwa już kilka lat. Pierwszą umowę w tej sprawie podpisano 30 października 2014 r. Przebudowę miało wykonać konsorcjum, w skład którego wchodziły spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Energomontaż-Północ Gdynia i Stocznia Remontowa Nauta, a także stocznia z polskim kapitałem CRIST. LOTOS jednak wycofał się z umowy, powołując się na złą sytuację makroekonomiczną na rynku ropy, która wymusiła znaczne ograniczenie prac związanych z przebudową platformy.

Drugi przetarg (kwiecień 2015 r.) również zakończył się fiaskiem. Chociaż wybrano w nim ofertę konsorcjum spółek Grupy MARS: Energomontażu-Północ Gdynia i Stoczni Remontowej Nauta, LOTOS nie dotrzymał warunków finansowania umowy podpisanej 23 czerwca 2015 r, przez co ta nie została zrealizowana.

Trzeci przetarg na przebudowę platformy ogłoszono w lutym 2016 r. Jako jedyna wystartowała w nim Gdańska Stocznia Remontowa, jednak nie zaakceptowała ona harmonogramu płatności LOTOS-u, dlatego ten unieważnił postępowanie.

Ostatecznie przebudowa ruszyła w kwietniu 2016 r. Platforma Petrobaltic trafiła do Stoczni Remontowej Nauta, gdzie 22 grudnia zakończył się I etap przebudowy. W styczniu 2017 r. jednostka została zadokowana w Gdańskiej Stoczni Remontowa. Tam odbyły się prace w części podwodnej platformy. W lipcu ubiegłego roku Petrobaltic ponownie trafiła do Stoczni Remontowej Nauta, gdzie planowane były m.in. nasuwanie modułów produkcyjnych oraz modułu mieszkalnego, prefabrykacja i montaż rurociągów oraz architektura wnętrza. W październiku prace jednak przerwano, a platforma z powrotem znalazła się w Gdańskiej Stoczni Remontowa.

W listopadzie 2016 r. do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie remontu platformy. „W ocenie obecnego zarządu spółki zawarto niekorzystny kontrakt na przebudowę platformy „Petrobaltic”. Koszty poniesione przez firmę, związane z samym zakupem niewykorzystanych nóg platformy, szacowane są na kilkadziesiąt milionów złotych. Ma to istotny wpływ na realizację całego procesu przebudowy platformy, jak i pełnego zagospodarowania złoża B8. Sprawa została złożona do prokuratury przez obecny zarząd LOTOS Petrobaltiku, który w ten sposób broni interesów spółki i dąży do uruchomienia docelowego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B8” – poinformowało biuro komunikacji spółki.

Złoże B8 położone jest ok. 63 km na północ od przylądka Rozewie, w wyłącznej strefie ekonomicznej RP. Głębokość Bałtyku w jego rejonie sięga 81-84 m. Potencjał wydobywczy złoża to ok. 3,5 mln t ropy naftowej.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. w Grupie LOTOS wyniosły 24,18 mld zł.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.