• <
kongsberg_mega_2020

ARP: Alternatywny plan dla Stoczni Gdańsk

Strona główna Stocznie, offshore ARP: Alternatywny plan dla Stoczni Gdańsk
ARP: Alternatywny plan dla Stoczni Gdańsk - GospodarkaMorska.pl

jk

14.12.2017 Źródło: własne

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. chce jak najbardziej efektywnie wykorzystać możliwości produkcyjne terenów Stoczni Gdańsk S.A. Zarząd ARP przygotował alternatywny plan dla rozwoju swoich aktywów stoczniowych.

– Naszym scenariuszem bazowym jest rozwój aktywów w oparciu o majątek Stoczni Gdańsk. Na wypadek, gdyby rozmowy z większościowym udziałowcem stoczni przeciągałyby się ponad miarę lub nie udałoby się nam odkupić stoczni, przygotowaliśmy alternatywny plan, który możemy szybko zrealizować. Uwzględnia on m.in. potencjał terenów należących do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także aktywa innych podmiotów zarówno państwowych, jak i prywatnych. Chcemy powołać specjalną spółkę, która zajęłaby się produkcją stoczniową. Cieszę, że mamy poparcie zarządu PSSE dla tego planu, a także zakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańsk – mówi Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Na temat nowych możliwości rozwoju branży stoczniowej w Gdańsku przedstawiciele ARP rozmawiali z władzami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która posiada nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do Stoczni Gdańsk S.A. Analogiczne konsultacje przeprowadzono z władzami zakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańsk S.A. Realizacja projektu zakłada m.in. współpracę ARP, PSSE oraz polskich firm działających na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

Inicjatywa ARP to tak zwany plan B, na wypadek gdyby zbyt długo przeciągały się negocjacje dotyczące dalszej przyszłości Stoczni Gdańsk S.A., w której ARP ma obecnie niecałe 19 procent akcji i żadnego wpływu na zarządzanie. Właścicielem Stoczni Gdańsk jest biznesmen Sergiej Taruta, do którego należy aż 81 procent akcji. Przejmując 10 lat temu Stocznię Gdańsk ukraiński inwestor zapowiadał nie tylko ustabilizowanie jej sytuacji finansowej, ale i dalszy jej rozwój. Niestety tak się nie stało, mimo kilkukrotnego wsparcia polskiego rządu oraz ARP. Obecnie Stocznia Gdańsk znowu jest w trudnej sytuacji. Dlatego kilka miesięcy temu ARP złożyła ukraińskiemu właścicielowi gdańskiej stoczni trzy biznesowe propozycje. Dotyczą one zarówno Stoczni Gdańsk, jak i spółki GSG Towers, w której ARP ma co prawda 50 procent udziałów, ale również jest bez kontroli operacyjnej. Jeden z wariantów zakłada wykup Stoczni Gdańsk przez ARP.

Aby mogło dojść do złożenia ostatecznej oferty przez ARP, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy finansowo-prawnej spółek. Strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie  tzw. due diligence przez niezależnych ekspertów w październiku. Dostęp do dokumentów, co umożliwiło rozpoczęcie prac, uzyskano jednak niecałe dwa tygodnie temu.

– Na wyniki czekamy z niecierpliwością, bo wówczas będziemy mogli podjąć ostateczne decyzje. Przedstawimy je bez zbędnej zwłoki. Sytuacja obu spółek jest trudna, o czym informują nas szefowie NSZZ „Solidarność’ Stoczni Gdańskiej, którym podobnie jak ARP zależy na ustabilizowaniu sytuacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Chcemy jak najszybciej postawić Stocznię Gdańsk na nogi, i wreszcie zapewnić jej rozwój. I to realny, a nie na papierze. Tak, aby pracownicy wreszcie mieli pewność pracy i wynagrodzenia, a lokalna społeczność była dumna ze swojej rozwijającej się firmy – mówi prezes Marcin Chludziński.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu.

Źródło:
własne
wartsila_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 45,65 $ baryłka  1,20% 15:56
 Cyna 18890,00 $ tona 0,91% 20 lis
 Cynk 2787,00 $ tona 2,43% 20 lis
 Aluminium 1984,00 $ tona 0,05% 20 lis
 Pallad 2326,90 $ uncja  0,03% 15:56
 Platyna 935,80 $ uncja  -1,74% 15:56
 Srebro 23,75 $ uncja  -1,98% 15:56
 Złoto 1840,55 $ uncja  -1,56% 15:56

Dziękujemy za wysłane grafiki.