• <
CHIPOLBROK_TOP

Podczas Światowego Dnia Wody – ogólnopolska konferencja Stop suszy!

Strona główna Podczas Światowego Dnia Wody – ogólnopolska konferencja Stop suszy!
Podczas Światowego Dnia Wody – ogólnopolska konferencja Stop suszy! - GospodarkaMorska.pl

pc

07.03.2019 Źródło: własne

Światowy Dzień Wody to tradycyjnie okazja do zwrócenia uwagi na najważniejsze kwestie w obszarze gospodarki wodnej w Polsce. Nie inaczej będzie w tym roku. 22 marca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ponad 100 ekspertów będzie dyskutować o jednym z narastających problemów – zjawisku suszy w Polsce. Tematy ogólnopolskiej konferencji Stop suszy! będą przedstawiały zagadnienia planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie w naszym kraju.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest w tym roku pod hasłem „Leaving no one behind” (ang. nie pozostawiając nikogo w tyle). Tego dnia chcemy zwrócić uwagę na problem suszy. Jest to jedno z najbardziej dotkliwych i trudnych do przeciwdziałania zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Eksperci akcentują: jest to zjawisko naturalne i nie sposób mu skutecznie zapobiec. W gestii poszczególnych państw leży jednak minimalizowanie skutków suszy. PGW Wody Polskie pracuje nad pierwszym, krajowym planem przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce.  

Na ogólnopolskiej konferencji Stop suszy! przedstawiony będzie stan prac nad PPSS. Dokonana zostanie m.in. wszechstronna identyfikacja zjawiska suszy w podziale na poszczególne jej typy. Przedstawione zostaną także obszary wrażliwe na suszę – pierwsze wyniki przeprowadzonej
w ramach PPSS ankietyzacji wśród 3,5 tys. interesariuszy. W dyskusji nie zabraknie także szerszego kontekstu – globalnych zmian klimatu, z którymi boryka się także Polska.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Polem do prezentacji projektu planu będą ogólnopolskie konferencje oraz półroczne konsultacje społeczne, które rozpoczną się w połowie 2019 roku. Całość prac, finansowanych z funduszy europejskich, zostanie sfinalizowana do końca 2020 r.

Więcej informacji na temat konferencji tutaj.

Agenda konferencji tutaj.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33060,00 $ tona 0,46% 11 cze
 Cynk 3011,00 $ tona 1,55% 11 cze
 Aluminium 2490,00 $ tona 0,81% 11 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.