• <
PZT_980x120_gif_2020

Rozmowy ministrów ds. transportu UE o śródlądowym transporcie wodnym

Strona główna Porty, logistyka Rozmowy ministrów ds. transportu UE o śródlądowym transporcie wodnym
Rozmowy ministrów ds. transportu UE o śródlądowym transporcie wodnym - GospodarkaMorska.pl
fot. gov

sons

20.11.2020 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Żegluga śródlądowa jako klucz do Europejskiego Zielonego Ładu była tematem wideokonferencji ministrów ds. transportu UE, z udziałem unijnej komisarz ds. transportu, Adiny Vălean. W debatach zorganizowanych przez Prezydencję niemiecką 20 listopada 2020 r. wziął udział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Europejski Zielony Ład (EU Green Deal) to strategia Unii Europejskiej w celu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Ministrowie dyskutowali o sposobach wykorzystania żeglugi śródlądowej do uczynienia transportu bardziej przyjaznym dla środowiska i klimatu. Debata „Łagodzenie zmian klimatu i transport - wkład sektora żeglugi śródlądowej" dotyczyła perspektywy państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Podczas drugiego panelu „Przejście na zrównoważoną energię i transport wodny śródlądowy" rozmawiano o roli firm i stowarzyszeń branżowych.

W swoim wystąpieniu Minister Gróbarczyk przedstawił obecny wkład sektora żeglugi śródlądowej w łagodzenie zmian klimatu i ochronę środowiska w sektorze transportu, jak również prowadzone w Polsce prace na rzecz rozwoju tej gałęzi transportu.

- Transport wodny śródlądowy jest jedną z niskoemisyjnych gałęzi transportu, która ma duży potencjał do dalszego wzrostu. Polska wspiera dalszy rozwój tego transportu i udrożnienie głównych szlaków wodnych w Polsce - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Minister Gróbarczyk wskazał, że żegluga śródlądowa jest jednym z elementów gospodarki wodnej i powinna odgrywać istotną rolę w UE, co Polska już teraz dostrzega. Dodał również, że kluczową kwestią jest prowadzona obecnie rewizja sieci TEN-T, której celem powinna być również jej modyfikacja poprzez m.in. uwzględnienie nowych odcinków dróg wodnych. Przyczyni się to do lepszego połączenia transportowego państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Minister podziękował także stronie czeskiej za dotychczasową dobrą współpracę na rzecz budowy połączenia Dunaj-Odra-Łaba.

Źródło:
Ministerstwo Infrastruktury
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_szczecin_390x100_2020
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 48,10 $ baryłka  0,31% 07:58
 Cyna 18980,00 $ tona -0,73% 30 lis
 Cynk 2809,00 $ tona 1,78% 30 lis
 Aluminium 2014,00 $ tona 1,97% 30 lis
 Pallad 2400,80 $ uncja  0,33% 07:56
 Platyna 1019,80 $ uncja  0,05% 07:58
 Srebro 24,13 $ uncja  -0,41% 07:58
 Złoto 1836,70 $ uncja  0,13% 07:58
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.