• <
PZT_980x120_gif_2020

Rok 2019 przełomowy dla Portu Gdynia - podsumowanie [wideo]

Strona główna Porty, logistyka Rok 2019 przełomowy dla Portu Gdynia - podsumowanie [wideo]
Rok 2019 przełomowy dla Portu Gdynia - podsumowanie [wideo] - GospodarkaMorska.pl

gm24

06.01.2020 Źródło: własne

Rok 2019 był czasem bardzo ważnych wydarzeń dla Portu Gdynia. To rok rekordowych przeładunków, inwestycji oraz kluczowych decyzji dotyczących dalszego rozwoju portu. Port Zewnętrzny, Budowa Publicznego Terminalu Promowego, szereg inwestycji poprawiających dostęp kolejowy i drogowy do portu, przebudowa nabrzeży i pogłębienie akwenów, nowy magazyn wysokiego składowania, zawinięcia rekordowych kontenerowców....w takim tempie Port Gdynia nie rozwijał się od lat.

Przełomowe inwestycje ze wsparciem środków Unii Europejskiej w Porcie Gdynia

Rekordowe inwestycje, w tym nowa obrotnica, pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży, to kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i transeuropejskich sieci transportowych.

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Prace przy realizacji pierwszych etapów inwestycji trwają od września 2017 roku. Pierwszym elementem było przebudowanie Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi. W ramach prac zostanie także przeniesiony na nowe stanowisko dok pływający Stoczni Marynarki Wojennej.

Podstawowym zadaniem było wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach – nastąpi zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa nawigacyjnego statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości Kanału niezbędne jest także poszerzenie Wejścia Pilotowego w celu osiągnięcia szerokości w dnie do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego oraz Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania. Równolegle Urząd Morski w Gdyni wykona prace na torze podejściowym do portu.

Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że jesteśmy świadkami nowego otwarcia gdyńskiego portu: "To nowe otwarcie oznacza dla mnie zniesienie ograniczeń, które dzisiaj ma Port Gdynia zarówno jeśli chodzi o długość jak i szerokość i zanurzenie obsługiwanych jednostek. Tym projektem, te ograniczenia właściwie znosimy, to dla nas niezwykle istotne, bo myślę, że przysporzy nam to wielu klientów, których do tej pory nie byliśmy w stanie obsłużyć".

Prezes podkreśla, że projekt ten uda się zrealizować również dzięki środkom unijnym: "Cieszy fakt, że dzięki funduszom unijnym zmieniamy infrastrukturę gdyńskiego portu celem utrzymania konkurencyjności na rynku usług portowych. Inwestycja ta umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z  Dalekim Wschodem i innymi kontynentami."

Całkowity koszt realizacji projektu Pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest szacowany na kwotę 556 940 377,83 zł brutto, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 273 000 000 zł.

Wmurowanie kamienia węgielnego i rozpoczęcie budowy Publicznego Terminala Promowego

Budowa Publicznego Terminalu Promowego jest największą od blisko 50 lat, inwestycją realizowaną w gdyńskim porcie. Całkowity koszt budowy terminala to około 290 mln zł brutto. Koszt netto wynosi ok. 235 mln zł, z czego ok. 117 mln zł to dofinansowanie unijne. Na powierzchni ponad 7 hektarów powstanie nabrzeże zdolne do przyjęcia promów o długości do 240 metrów, budynek terminala o powierzchni ponad 5 tys. m. kw., budynek magazynowy o powierzchni około 900 m kw., parking dla pasażerów i pracowników terminala na ponad 200 miejsc, plac manewrowy o powierzchni ponad 6 hektarów oraz dwupoziomowa rampa załadowcza.

Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Publicznego Terminala Promowego w Porcie Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdynia wraz zaproszonymi gośćmi przypominał o jednym z najsłynniejszych polskich transatlantyków MS Piłsudski.

Koncepcja kamienia węgielnego w postaci kotwicy będącej repliką tej która była na burcie MS Piłsudskiego, przypomina, że wybudowanie Portu Gdynia i rozwój handlu morskiego należały do strategicznych celów odradzającej się II Rzeczpospolitej. Symbolem stała się także odznaka Pierwszej Brygady Piłsudskiego, która znajdowała się na dziobie transatlantyka, a uwieczniona na kamieniu węgielnym.

Budowa Portu Zewnętrznego w formule PPP

W 2019 Zarząd Morskiego Portu Gdynia wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju wyłonił doradcę transakcyjnego, który dokona na rzecz Spółki świadczeń consultingowych w obszarach projektowych uwzględniając przede wszystkim zagadnienia ekonomiczno-finansowe, prawne oraz techniczne.

W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie:

- Ernst & Young Sp. z o.o.
- Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
- WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Formuła PPP pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych.  Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „polityką w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”  Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w tej formule. Współpraca z doświadczonym doradcą jest gwarantem wyboru najlepszego partnera prywatnego do realizacji tego przedsięwzięcia.

Na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża: Śląskie i Szwedzkie, powstanie głębokowodny Port Zewnętrzny, wychodzący ponad obecny falochron ochronny, zwiększając powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU. Dzięki budowie Portu Zewnętrznego powstanie ponad 700 nowych miejsc pracy, a wpływy do budżetu Miasta Gdynia będą wynosić 22 mln zł.

Kluczowe inwestycje w poprawę dostępu kolejowego do Portu Gdynia

W 2019 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę na unijne dofinansowanie projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Planowane całkowite koszty inwestycji wyniosą niemal 70 milionów złotych. W wyniku podpisanej umowy inwestycja ta uzyskała wsparcie ze środków unijnych w  kwocie około 20 milionów złotych. Poprzez elektryfikację dostępu kolejowego inwestycja usprawni funkcjonowanie transportu Intermodalnego Terminalu Kontenerowego od strony lądu.

Rozpoczęła się również inwestycja PKP PLK pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" w ramach której dojdzie do przebudowy 115 km torów oraz elektryfikacji dojazdów do bram portu. Przebudowa obejmie także 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo–drogowe. Komunikację ułatwi m.in. budowa dwóch wiaduktów kolejowych.

Prace trwają też na stacji Gdynia-Port, gdzie demontowane są stare tory, rozjazdy i sieć trakcyjna oraz wykonywane są prace ziemne. Na potrzeby inwestycji zgromadzono ponad 120 tys. podkładów oraz ponad 210 tys. ton tłucznia.

Oddanie do użytku nowego magazynu wysokiego składowania


Zarząd Morskiego Portu Gdynia mając na uwadze stale rosnące wymagania rynku, szczególnie w obszarze zaplecza logistyczno- magazynowego, w 2019 z powodzeniem zakończył budowę nowoczesnego magazynu wysokiego składowania.

Magazyn jest pierwszym z czterech tego typu i stanowić będzie jeden z kluczowych elementów Intermodalnego Centrum Logistycznego. Na terenie o powierzchni 30.000 m2 oprócz magazynów powstaną również place składowe oraz niezbędna infrastruktura drogowa i kolejowa. Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Magazyn o wysokości użytkowej 10,5 m, jest przeznaczony do składowania wysoko przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Prowadzone usługi logistyczne związane będą z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i konfekcjonowaniem oraz wydawaniem zapasów w systemie cross-dockingu. Podzielony wewnątrz na cztery komory magazynowe o powierzchni od 2500 - 4000 m kw. każda komora, zostanie dostosowana do wymiarów regałów ramowych paletowych z zapewnieniem szerokości korytarza roboczego dla urządzeń transportowych – wózków podnośnikowych z wysuwanymi masztami. Konstrukcja dachowa obiektu jest przystosowana do instalacji fotowoltaicznej na całej powierzchni dachu.

Rekordowe 500 TEU  w terminalu BCT Gdynia

W grudniu 2019 Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w Gdyni po raz pierwszy w swojej historii przekroczył poziom 500.000 TEU rocznych przeładunków. Rekord ten został osiągnięty dzięki znakomitej współpracy z armatorami żeglugowymi oraz załadowcami, korzystającymi od lat z usług BCT. Port Gdynia z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki przeładunkowe. W tym roku spodziewane jest przekroczenie 24 mln ton, w tym 900 000 TEU.

Zawinięcia rekordowych kontenerowców

W 2019 pobite zostały 2 rekordy największych kontenerowców jakie zawijały do Portu Gdynia. Charlotte Maersk z długością prawie 347-metrów stała się najdłuższym kontenerowcem w historii gdyńskiego portu.

Kolejny kolos - Cap San Juan pobił w Porcie Gdynia rekord największej ładowności, nośności i tonażu pojemnościowego brutto. Cap San Juan ma 331 m długości, 48,40 m szerokości i 14 m maksymalnego zanurzenia. Rekordowe dla Portu Gdynia parametry to 10 600 TEU ładowności, 123 101 t nośności oraz 118 615 GT.

Rekordowe przeładunki w Porcie Gdynia oraz dobre prognozy na kolejne lata, realizowane inwestycje przy wsparciu środków unijnych są argumentem inwestowania w Port Gdynia. Przyjęcie przez sejm specustawy o budowie portów zewnętrznych oraz ustawy o portach i przystaniach morskich zbliża nas do realizacji największej inwestycji w nowożytnej historii Portu Gdynia. Inwestycja Port Zewnętrzny wzmocni potencjał przeładunkowy i zapewni konkurencyjność Portu Gdynia z innymi portami basenu Morza Północnego i Adriatyckiego – podsumowuje prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Meller.

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.