• <

MGMiŻŚ na wideokonferencji ministrów transportu

sons

05.06.2020 11:56 Źródło: MGMiŻŚ
Strona główna MGMiŻŚ na wideokonferencji ministrów transportu
MGMiŻŚ na wideokonferencji ministrów transportu - GospodarkaMorska.pl

Przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia była wymiana poglądów w ramach postulowanej zrównoważonej i cyfrowej odbudowy sektora transportu oraz zwiększenia jego odporności na przyszłe kryzysy.

Pani Minister w ramach najpilniejszych działań zaapelowała o udzielenie szerokiej pomocy finansowej sektorom transportu wodnego i stoczniowego oraz dalsze zaangażowanie Unii na rzecz rozwiązania problemu podmiany załóg.

Ponadto podkreśliła, że obecna pandemia może stanowić również szansę dla przeobrażenia tych sektorów w nowej rzeczywistości, co wymaga jednak uwolnienia pełnego ich potencjału. W tym celu, Pani Minister przedstawiła katalog postulatów, które nie tylko przyczynią się do ich faktycznej odbudowy oraz uczynienia bardziej odpornymi, ale pozwolą również na uzyskanie przewag konkurencyjnych Europy jako lidera wyznaczającego światowe trendy.

Jednocześnie, Pani Minister zastrzegła, że przyjęte środki powinny chronić europejski jednolity rynek przed produktami i usługami realizowanymi bez poszanowania dla zasad neutralności klimatycznej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Była to trzecia wideokonferencja Wysokiego Szczebla ministrów odpowiedzialnych za transport, poświęcona reakcji na sytuację wywołaną pandemią COVID-19.

Dziękujemy za wysłane grafiki.