• <
PZT_1100x200_gif_2020

Zarząd Morskiego Portu Gdynia gotowy do realizacji ambitnych zadań inwestycyjnych

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zarząd Morskiego Portu Gdynia gotowy do realizacji ambitnych zadań inwestycyjnych
Zarząd Morskiego Portu Gdynia gotowy do realizacji ambitnych zadań inwestycyjnych - GospodarkaMorska.pl

pc/port.gdynia.pl

02.12.2018 Źródło: własne

Ambitne projekty inwestycyjne, dynamiczny rozwój, rekordowe przeładunki i bardzo dobre wyniki finansowe Portu Gdynia. Zachęcamy do lektury wywiadu z Piotrem Nowakiem - wiceprezesem ZMPG S.A. opublikowanego na łamach Strefy Biznesu Dziennika Bałtyckiego.

Adam Schmidt: Jak przedstawiają się wyniki ekonomiczne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.?

Piotr Nowak: Analizując wyłącznie dane dostępne w KRS możemy dostrzec, że sytuacja finansowa spółki na tle branży jest bardzo dobra. W roku 2017 skonsolidowany zysk ZMPG S.A. przekroczył 75 mln PLN i był znacznie wyższy niż wyniki Gdańska i zespołu portów Szczecin-Świnoujście (66 i 62 mln PLN). Będąc portem najmniejszym powierzchniowo, dzięki efektywnemu wykorzystaniu posiadanego majątku, generujemy najwyższe zyski i przepływy gotówkowe. Sytuacja taka nie jest nowością. Spółka zarządzająca portem w Gdyni od kilkunastu lat systematycznie generowała najlepsze wyniki finansowe wśród polskich portów. Dzięki temu nasze kapitały własne, wynikające w głównej mierze z wypracowanych w poprzednich latach zysków, są również rekordowe na tle branży i wynoszą 1,4 mld PLN. Zarządy portów w Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu dysponowały na koniec 2017 r. kwotami kapitałów własnych odpowiednio: 0,8 mld PLN oraz 0,9 mld PLN.

Adam Schmidt: Z czego żyje Port Gdynia i ile z portowej działalności wpływa do budżetu państwa?

Piotr Nowak: Większość naszych przychodów pochodzi z umów najmu i dzierżawy placów składowych, magazynów, powierzchni biurowych. Na drugiej pozycji w strukturze przychodów znajdują się opłaty portowe pobierane od statków zawijających do naszego portu. Zgodnie z informacjami otrzymywanymi od administracji skarbowej, do budżetu państwa trafia rocznie ponad 6 mld PLN. Nie są to jednak kwoty wypracowane przez podmiot zarządzający portem, czyli ZMPG S.A. Przychody te pochodzą z ceł i podatków pobieranych od obrotu towarami, którym zajmują się specjalistyczne terminale przeładunkowe: kontenerowe, masowe, paliwowe. Istotny jest również ruch towarowo-pasażerski na połączeniach ze Skandynawią. Naszym zadaniem jest stwarzanie możliwie najlepszych warunków pracy terminali przeładunkowych.

Adam Schmidt: Czy wyniki finansowe ZMPG S.A. pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne planowane inwestycje?

Piotr Nowak: Jak najbardziej tak. Sukcesy ekonomiczne naszych klientów, czyli terminali przeładunkowych, były i są najlepszą gwarancją dalszego dynamicznego rozwoju portu. Plany inwestycyjne na najbliższe 3 lata wymagają wydatkowania kwoty ponad 1 mld PLN. Jesteśmy przygotowani na te inwestycje, oczywiście z wykorzystaniem środków unijnych. Projekt budowy portu zewnętrznego znacznie przekracza możliwości samego ZMPG S.A. i powstanie z wykorzystaniem: środków prywatnych inwestorów branżowych, środków unijnych oraz, w niezbędnym zakresie, budżetu państwa. Co więcej, budowa portu zewnętrznego umożliwi dokonanie koniecznych przesunięć poszczególnych funkcji portowych, tak aby były one najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Zatem, w długim horyzoncie czasu budowa portu zewnętrznego przyniesie nie tylko wpływy budżetowe i miejsca pracy w regionie. Mieszkańcy Gdyni z pewnością również skorzystają.

Więcej tutaj.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.