• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ostrzega przed oszustami, którzy próbują nielegalnie nabyć akcje spółki

28.07.2015 13:00 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ostrzega przed oszustami, którzy próbują nielegalnie nabyć akcje spółki
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ostrzega przed oszustami, którzy próbują nielegalnie nabyć akcje spółki - GospodarkaMorska.pl

W ostatnim czasie akcjonariusze Spółki ZMPSiŚ S.A. otrzymują pisma, w których anonimowe osoby proponują im możliwość wykupu akcji Spółki. Pisma nie są sporządzone na papierze firmowym Spółki ani opatrzone podpisem, zawierają jedynie telefoniczne numery kontaktowe.
ZMPSiŚ S.A. informuje, że nie jest nadawcą pism i przestrzega swoich akcjonariuszy przed oszustami, którzy w nielegalny sposób próbują nabyć akcje Spółki.


Jednocześnie ZMPSiŚ S.A. przypomina, że zgodnie z zapisami Statutu Spółki, w szczególności  § 11, nabycie akcji może nastąpić jedynie za zgodą Spółki, a akcjonariuszom założycielom przysługuje pierwszeństwo w zakupie akcji.

Spółka ZMPSiŚ S.A. informuje, że nie udostępniała danych adresowych akcjonariuszy osobom niepowołanym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych, każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać jej odpisu. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystywanie przez osoby niepowołane danych akcjonariuszy narusza ustawę o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie tych danych poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub jej odpisów osobom trzecim, odbywa się na podst. art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 3) ww. ustawy. Przepis ten mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo konieczności wykonania umowy, której stroną jest osoba zainteresowana.

Spółka ZMPSiŚ S.A. rozpoczęła umarzanie akcji Spółki w ubiegłym roku. Proces podzielono na kolejne lata. Wszyscy akcjonariusze o możliwości zbycia swoich akcji powiadamiani są przez Spółkę listem poleconym, w którym oznaczony jest konkretny termin i miejsce podpisania umowy z akcjonariuszem oraz załączone są dokumenty potrzebne w procedurze umorzenia akcji.

W 2015 roku proces wykupu akcji od pracowników i byłych pracowników Spółki zostanie zainicjowany stosownym ogłoszeniem w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita”, w gazecie lokalnej „Kurier Szczeciński oraz na stronach internetowych www.port.szczecin.pl i www.iswinoujscie.pl.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38847,00 $ tona -0,20% 22 paź
 Cynk 3494,00 $ tona -2,51% 22 paź
 Aluminium 2945,00 $ tona -2,26% 22 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.