• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Najważniejsze trendy w logistyce w roku 2015

31.03.2015 09:04 Źródło: własne

Wzrost wolumenów

Wszystko wskazuje na to, że Polska utrzyma wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej, co przełoży się na wzrost, lub w mało optymistycznym scenariuszu, utrzymanie wolumenów na obecnym poziomie.
Za wyborem naszego kraju nadal przemawiają takie czynniki jak wysoka jakość i niskie koszty pracy, ulgi podatkowe, usytuowanie geograficzne, oraz największy w tej części Europy rynek zbytu. Przyciąga to nowych inwestorów, ale też skłania firmy funkcjonujące już na naszym rynku, do rozwoju działalności. Pozytywnie na polską gospodarkę, a co się z tym wiąże – na branżę TSL, wpływa również fakt, że firmy z Europy Zachodniej coraz częściej doceniają zalety bliskości rynku zbytu względem miejsca produkcji. Łańcuch dostaw jest wówczas krótszy, więc przy dynamicznych zmianach rynkowych łatwiej nim zarządzać, w efekcie czego operacje transportowe przebiegają szybciej i bezpieczniej. Ten aspekt, w połączeniu z mniejszą atrakcyjnością inwestycyjną Azji (rosnące koszty pracy, wysoki kurs dolara), coraz widoczniej przyciąga firmy zagraniczne do Polski.

Jednak wzrost wolumenów na polskim rynku będzie nie tylko efektem nowych inwestycji, ale też utrzymującego się na stabilnym, wysokim poziomie popytu wewnętrznego oraz zwiększonego eksportu spowodowanego wysokim kursem dolara względem euro czy złotówki.

Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics odpowiedzialny za rozwój usług morskich, lotniczych i intermodalnych

Rozwój rynku i profesjonalizacja logistyki w kanale e-commerce

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na początku roku przez Centre for Retail Research, sprzedaż internetowa w 2015 r. w Europie ma wzrosnąć o ponad 18%, a w samej Polsce nawet o 21%. Czym to jest spowodowane? Z jednej strony pojawiają się bądź rozwijają na polskim rynku duże, międzynarodowe marki e-commerce, takie jak np. Amazon, Zalando, Tchibo, Bonprix, z drugiej – producenci i sieci handlowe, które oferowały głównie sprzedaż stacjonarną, decydują się bądź to na otwarcie sklepów online, bądź jeśli już są obecni w internecie - na pełną profesjonalizację działań e-commerce. Wraz z rozwojem działań, zwiększa się zapotrzebowanie na fachową obsługę logistyczną.

Firmy potrzebują operatorów, którzy nie tylko przejmą transport przesyłek, ale także ich kompletację, co-packing czy zarządzanie zapasami. Przy tym usługę wykonają starannie, dzięki czemu odbiorca finalny otrzyma przesyłkę nie tylko terminowo, ale też estetycznie zapakowaną - zgodnie z wytycznymi klienta. Patrząc całościowo na procesy logistyczne, producenci i dystrybutorzy szukają w ten sposób przewagi konkurencyjnej i optymalizacji kosztów. Szczególnie istotne jest skonsolidowanie w rękach jednego dostawcy logistycznego obu kanały sprzedaży – tradycyjnego i internetowego. Kompleksowi operatory logistyczni, którzy sprawnie łączą zaawansowane usługi na powierzchni magazynowej z dostawą standardowych, jak i ponadgabarytowych przesyłek do odbiorców indywidualnych mają w tym obszarze znaczącą przewagę nad firmami kurierskimi. Nie oznacza to jednak, że pozbawią zleceń dotychczasowe firmy obsługujące ten segment rynku. Prawdopodobnie każdy odnajdzie się na rynku, zarówno firmy kurierskie specjalizujące się w masowych dostawach niewielkich, standardowej wielkości przesyłek, mniejsze firmy kurierskie czy logistyczne obsługujące średniej wielkości e-sklepy, jak i operatorzy zarządzający jednocześnie zapasami i procesem dostaw w różnych kanałach sprzedaży.

Anna Galas - Kierownik ds. rozwoju logistyki kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics

Stawki w górę

Od dłuższego czasu mówi się o niezwykle niskich marżach transportowych na rodzimym rynku, szczególnie w produkcie drogowym. Tymczasem według danych GUS zjawisko wzrostu cen usług transportowych świadczonych przez podwykonawców w ostatnich dwóch latach (2013 i 2014) utrzymuje się na poziomie 3-4% rok do roku, a tendencja wzrostowa trwa mimo drastycznego spadku kosztu paliw i deflacji. Scenariusz ponownego wzrostu cen paliw do poziomu z lat 2012-2013 z dużym prawdopodobieństwem może spowodować wzrost stawek transportowych do nawet 5-6%. Operatorzy, pomimo optymalizacji procesów i wysokiej walki konkurencyjnej, chcąc utrzymać dotychczasową jakość usług, będą musieli również podnieść swoje stawki.

Sytuacja jest tym bardziej prawdopodobna, że od kilku tygodniu ponownie obserwujemy sukcesywny wzrost cen paliw, a liczba dostępnych na rynku samochodów, jak i zawodowych kierowców, jest nadal niewystarczająca, co umacnia pozycję negocjacyjną przewoźników. Co więcej, w obliczu dość prężnie rozwijającego się eksportu i jednoczesnego zmniejszania się importu, powstaje coraz większy deficyt pomiędzy wzajemnymi przepływami, co sprawia że auta jeżdżą wypełnione tylko w jedną stronę, co dodatkowo podnosi koszt usługi transportowej.

Daniel Franke, Członek Zarządu odpowiedzialny za logistykę kontraktową, dystrybucję i rozwiązania IT w firmie ROHLIG SUUS Logistics

Nowa mapa polskiego eksportu

Sporo dyskusji wzbudza dziś sytuacja w Rosji i na Ukrainie. Obserwujemy, że w sposób widoczny spadł całkowity wolumen przesyłek we wspomnianych relacjach oraz zmieniła się struktura przewozów z transportów całopojazdowych na rzecz większego udziału przesyłek częściowych i drobnicowych. Prawdopodobnie jest to spowodowane nową strategią zakupową importerów rosyjskich, którzy kupują mniej, ale częściej i pod konkretne zamówienia klientów końcowych.

Z drugiej strony widzimy, że firmy intensywnie poszukują alternatywnych rynków zbytu. Kryzys rosyjski oraz stagnacja w Europie Zachodniej przyniósł wiele negatywnych konsekwencji, ale jednocześnie stał się szansą na ekspansję polskich przedsiębiorców, dzięki czemu mapa polskiego eksportu staje się coraz bardziej zróżnicowana. Na przykład coraz większe zainteresowanie wzbudzają kraje w Azji Środkowej (np. Kazachstan), czy Ameryce Południowej (np. Argentyna, Chile). ROHLIG SUUS obecny jest na tych rynkach od lat, zatem umożliwia klientom sprawną modyfikację łańcuchów dostaw.

Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics odpowiedzialny za rozwój usług morskich, lotniczych i intermodalnych

Nowe podejście do logistyki

W obliczu obecnej sytuacji rynkowej i cenowej, konkurowaniu wyłącznie wysokością stawek transportowych staje się niemożliwe. Operatorzy muszą zaoferować klientom wartość dodaną, która choć trudno policzalna, w znaczący sposób wpłynie na jakość usług.

Logistyka coraz częściej jest obszarem, w którym niektóre firmy produkcyjne osiągnęły swoje maksimum i widzą potrzebę nowego spojrzenia na procesy logistyczne oraz przewartościowania dotychczasowych utartych sposobów działania. Firmy szukają przewagi konkurencyjnej i nowego podejścia do procesów logistycznych i outsourcingu usług,  choćby w postaci zmiany sposobu przeprowadzania postępowania przetargowego. Liczy się pełen wachlarz usług przy jednoczesnej szybkości działania i umiejętności współpracy wielu komórek operacyjnych i decyzyjnych po stronie operatora. Klienci cenią firmy logistyczne, które potrafią spojrzeć na ich logistykę świeżym okiem i zaproponować zmiany optymalizujące cały proces dostaw, a tym samym budujące ich konkurencyjność na rynku.

Klaudia Szymańska, Marketing & Communications Manager w ROHLIG SUUS Logistics

Bollore Logistics
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38725,00 $ tona -0,80% 27 paź
 Cynk 3385,00 $ tona -2,03% 27 paź
 Aluminium 2703,00 $ tona -4,49% 27 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.