• <
BOTA_2023

Historyczne przeładunki w Porcie Gdańsk – kolejny rekord pobity

16.07.2015 18:57 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Historyczne przeładunki w Porcie Gdańsk – kolejny rekord pobity

Partnerzy portalu

Historyczne przeładunki w Porcie Gdańsk – kolejny rekord pobity - GospodarkaMorska.pl

W pierwszej połowie tego roku w Porcie Gdańsk przeładowano 17,2 mln ton towarów. To aż o 11,8 proc. więcej niż w zeszłym roku.

- Rok bieżący możemy uznać za niezwykle udany, wręcz rekordowy, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę sytuację największych portów bałtyckich. Dynamika wzrostu przeładunków Gdańska na poziomie blisko 12 proc. to rezultat, jakim po 6 miesiącach może się poszczycić niewiele portów z czołowej dziesiątki bałtyckiej – mówi Monika Wszeborowska, dyrektor Biura Marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk.

Co raz więcej paliw płynnych w Gdańsku


Doskonałe wyniki portu w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku, to w większości zasługa wysokich obrotów paliw płynnych, których przeładowano o ponad 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- Już poprzedni rok był bardzo dobry pod tym względem w naszym porcie, bo przeładowaliśmy 12,5 mln ton paliw. To był trzeci najlepszy wynik w historii portu – mówi Monika Wszeborowska. - Tymczasem w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku, w Porcie Gdańsk przeładowano aż 7,3 mln ton tej grupy ładunkowej, co stanowi blisko 60 proc. wyniku całego roku 2014 – dodaje.

Wbrew pierwotnym założeniom, w Gdańsku osiągnięto także świetne rezultaty w zakresie obsługi węgla. Pomimo trudnej sytuacji na rynkach światowych, w tym zwłaszcza na rynku polskim, w ciągu pierwszego półrocza tego roku w Gdańsku udało się przeładować blisko 2 miliony ton węgla, z czego ponad 62 proc. stanowił węgiel eksportowy. To wynik o blisko 13 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na uwagę zasługują także rezultaty osiągnięte w grupie innych ładunki masowe, gdzie zanotowano 3,5-procentowy wzrost przeładunków w porównaniu do pierwszego półrocza minionego roku, a to głównie za sprawą wysokich przeładunków kruszyw, które w strukturze całej grupy stanowiły 52 proc.

Zboża na tym samym poziomie, kontenery lekki spadek


Bardzo zbliżone obroty ładunkowe w pierwszym półroczu tego roku, w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano natomiast w grupie zbóż oraz drobnicy, z zachowaniem niewielkiej tendencji spadkowej. Wynik pierwszej z wymienionych grup był o niewiele, bo ponad 40 tys. ton, gorszy w porównaniu z rokiem ubiegłym, co stanowiło 5-procentowy spadek. Zmianie uległa natomiast struktura towarowa grupy. O ile w pierwszych półroczu 2014 roku pszenica stanowiła 23 proc. udziału w zbożach, o tyle w tym roku, zwiększyła swój udział do poziomu 32 proc.

Lekki spadek obrotów zanotował port w przeładunkach drobnicy: z 5,6 mln do 5,5 mln ton.

- Niewielki spadek spowodowany jest nieco słabszymi wynikami w zakresie przeładunku kontenerów. Tych bowiem obsłużono o 3 proc. mniej niż w roku ubiegłym. O ile liczba kontenerów (TEU) rzeczywiście dość znacznie spadła w roku bieżącym, o tyle ich tonaż pozostał niemal na identycznym poziomie – informuje Monika Wszeborowska. - Takie zmiany w zakresie obsługi kontenerów w porcie to efekt tegorocznych rekordowo niskich stawek frachtowych na świecie, które niemal w równym stopniu dotknęły wszystkie porty polskie. Jednak doniesienia o wejściu aliansu oceanicznego G6 do Gdańska pozwalają optymistycznie spojrzeć w przyszłość również i w tym zakresie – dodaje.

Nowe inwestycje i kolejni klienci

Oprócz aliansu oceanicznego G6 w Gdańsku pojawiło się więcej nowych armatorów. Od lutego terminal DCT Gdańsk stał się miejscem docelowym w Polsce dla kontenerowców aliansu 2M: Maerska i MSC. W tym tygodniu do tego terminala zaczęły zawijać też statki arabskiego armatora UASC.

Ważnym wydarzeniem w tym roku w Gdańsku było także przeniesienie lokalizacji Bazy Promowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej z nabrzeża Ziółkowskiego na Terminal Promowy Westerplatte. To dużo nowocześniejszy od dotychczasowego obiekt gwarantujący armatorowi sprawniejszą obsługę ruchu towarowego oraz zapewniający możliwość obsługi dużo większych statków o długości do 225 metrów.

Ważne dla portu było także poszerzenie Wolnego Obszaru Celnego. Istniejący dotąd w Porcie Gdańsk WOC został poszerzony o teren Terminalu Naftowego PERN w Porcie Zewnętrznym. Tym samym łączna powierzchnia wolnego obszaru celnego wzrosła z dotychczasowych blisko 31 ha do ponad 58 ha.

- Tym samym, z chwilą uruchomienia terminalu naftowego PERN możliwe będzie importowanie produktów naftowych do terminalu i ich składowanie bez gwarancji celnych, cła oraz podatku przez nieograniczony czas, co sprzyjać będzie zwiększeniu atrakcyjności samego terminalu oraz wzmocnieniu pozycji Gdańska jako ważnego bałtyckiego hubu dla płynnych ładunków masowych – tłumaczy Monika Wszeborowska.

W świetle wysokich wyników w obrotach paliw nie dziwią nowe inwestycje pod kątem przeładunku tych towarów. W czerwcu byliśmy świadkami zawinięcia pierwszego tankowca do nowego stanowiska T1 w Bazie Paliw Płynnych w Porcie Gdańsk. Wybudowane za 40 mln zł stanowisko T1 zaprojektowane zostało dla przeładunku produktów naftowych (paliw) transportowanych statkami o nośności do 50 tys. ton, co odciąży dotychczasowo eksploatowane stanowiska P, R i T od obsługi tych jednostek. Tym samym inwestycja przyczyniła się do zwiększenia zdolności operacyjnych tych stanowisk w zakresie obsługi dużych zbiornikowców z ropą naftową

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.