• <
ATC_CARGO_TOP

GUS: Wzrost obrotów ładunkowych i spadek liczby statków w morskiej flocie transportowej

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski GUS: Wzrost obrotów ładunkowych i spadek liczby statków w morskiej flocie transportowej
GUS: Wzrost obrotów ładunkowych i spadek liczby statków w morskiej flocie transportowej - GospodarkaMorska.pl

mk

27.04.2017 Źródło: PAP

W 2016 r. w morskiej flocie transportowej spadła liczba statków, ale zwiększyła się flota przybrzeżna. Polscy przewoźnicy przetransportowali więcej ładunków niż w 2015 r. Nastąpił wzrost przewozu pasażerów w komunikacji międzynarodowej - podał w czwartek GUS.

W portach morskich odnotowano wzrost obrotów ładunkowych. W portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej zwiększyły się obroty ładunkowe w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, natomiast w Gdańsku - spadły. Nastąpił wzrost obrotów ładunków tranzytowych w porównaniu z 2015 r. W 2016 r. połowy ryb i innych organizmów morskich były większe niż przed rokiem. W porównaniu z 2015 r. obszar działalności połowowej polskiej floty poszerzył się o łowiska na Pacyfiku Południowo-Wschodnim - podał GUS w raporcie "Gospodarska morska w Polsce w 2016 r.".

Morska flota transportowa polskich armatorów i operatorów na koniec 2016 r. liczyła 96 statków (stanowiących polską własność lub współwłasność) o łącznej nośności 2385,1 tys. ton i pojemności brutto (GT) 1697,9 tys. (w 2015 r.

– 102 statki o łącznej nośności 2514,7 tys. ton i pojemności brutto (GT) 1778,3 tys.

W 2016 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, w morskiej flocie transportowej przybyło 6 statków o łącznej nośności 145,7 tys. ton i pojemności brutto (GT) 103,0 tys., ubyło natomiast 12 statków o nośności wynoszącej 276,4 tys. ton i pojemności brutto (GT) 183,4 tys. Na koniec 2016 r. pod polską banderą pływały 22 statki o łącznej nośności 35,0 tys. ton i pojemności brutto (GT) 26,2 tys.

Morską flotą transportową w 2016 r. polscy przewoźnicy przewieźli 7248,2 tys. ton ładunków (wzrost o 4,1 proc. w porównaniu do 2015 r.), wykonując pracę przewozową 8,2 mld tonokilometrów (spadek o 35,3 proc.). W 2016 r. w strukturze przewiezionych ładunków dominowały ładunki drobnicowe, w tym jednostki toczne (67,6 proc.) oraz pozostałe ładunki drobnicowe (25,2 proc.).

W żegludze regularnej przewieziono 6595,6 tys. ton ładunków (w tym 93,8 proc. promami w zasięgu bałtyckim), tj. o 6,2 proc. więcej niż w 2015 r., natomiast w żegludze nieregularnej – 652,6 tys. ton ładunków, tj. o 13,1 proc. mniej.

W relacji pomiędzy portami obcymi i polskimi przewieziono 6283,7 tys. ton ładunków (wzrost o 8,3 proc. w porównaniu z 2015 r.), z tego wywóz z portów polskich do portów zagranicznych stanowił 50,2 proc. (wzrost w skali roku o 7,2 proc.), a przywóz – 49,8 proc. (wzrost o 9,5 proc.). Pomiędzy portami obcymi przewieziono 774,0 tys. ton ładunków, tj. o 25,9 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast pomiędzy portami polskimi – 107,0 tys. ton, tj. o 28,8 proc. więcej.

Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego dokonane przez polskich przewoźników morskich w 2016 r. stanowiły 19,0 proc. przewozów ładunków ogółem żeglugą morską i wyniosły 1379,0 tys. ton (o 14,6 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim).

W 2016 r. w polskich portach rozpoczęło lub zakończyło podróż morską na statkach 2601,6 tys. pasażerów, tj. o 7,4 proc. więcej niż w 2015 r. Statkami w ruchu krajowym pływało 668,1 tys. osób (25,7 proc.), a w ruchu międzynarodowym – 1933,5 tys. pasażerów (74,3 proc.).

Polska flota rybacka w 2016 r. liczyła 843 jednostki (o 3,7 proc. mniej niż w 2015 r.), o łącznej pojemności brutto (GT) wynoszącej 34,9 tys. (o 1,9 proc. więcej niż w 2015 r.) oraz o mocy 83,2 tys. kW (wzrost o 2 proc. w porównaniu z 2015 r.). Zgodnie ze stanem na koniec 2016 r. w skład polskiej floty dalekomorskiej wchodziły 4 trawlery (o 1 statek, czyli o 33,3 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim), a ich łączna pojemność brutto (GT) wyniosła 18,7 tys., czyli wzrosła o 8,5 proc. w porównaniu z rokiem 2015. Portem macierzystym dla wszystkich trawlerów dalekomorskich pozostaje Gdynia.

Polską flotę rybacką tworzyło również 126 kutrów (o 9,4 proc. mniej w stosunku do 2015 r.), o pojemności brutto (GT) 12,1 tys. (o 3,3% proc. mniejszej w stosunku do poprzedniego roku) i mocy 34,3tys. kW (o 5,3 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzedzającym). Porty macierzyste dla kutrów zlokalizowane były w województwach pomorskim (74,6 proc.) i zachodniopomorskim (25,4 proc. liczebności polskiej floty kutrowej).

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32925,00 $ tona -0,77% 15 cze
 Cynk 2986,00 $ tona -1,87% 15 cze
 Aluminium 2458,00 $ tona -1,84% 15 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.