• <
BOTA_2023

Co słychać w tunelu pod Martwą Wisłą?

22.03.2016 09:45 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Co słychać w tunelu pod Martwą Wisłą? - GospodarkaMorska.pl

Inżynierowie biorący udział w przeglądach i komisjach odbiorowych nie próżnują. I choć wciąż trwają przeglądy, spisywane są protokoły odbioru końcowego w poszczególnych branżach : drogowej, konstrukcyjnej, mostowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, torowej, kolejowej oraz trwa konfigurowanie wszystkich systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w tunelu - widać, że tunel czeka już na pierwszych kierowców. Nim ci jednak wjadą do tunelu pracę odbiorcze muszą się zakończyć.

Wentylacja tunelu

System wentylacji tunelu musi spełniać dwie podstawowe funkcje, napowietrzania i oddymiania. W tunelu zastosowano tzw. półpoprzeczny system wentylacji. W każdej rurze przewidziano 11 wentylatorów strumieniowych, umieszczonych pod stropem, oraz dwa wentylatory napowietrzające. Powietrze doprowadzane jest do tunelu za pomocą nawiewników, rozmieszczonych na całej długości tunelu, po prawej stronie jezdni. W warunkach normalnego ruchu samochodów, przepływ powietrza powodowany przemieszczaniem się pojazdów w tunelu jest wystarczający i wentylatory strumieniowe nie są uruchamiane. Jakość powietrza jest monitorowana przez 6 czujników CO oraz 12 czujników przejrzystości, a prędkość przepływu powietrza przez 4 czujniki. Normalna prędkość przepływu powietrza w tunelu powinna wynosić od 0,5 do 1 m/s. W przypadku pogorszenia się jakości powietrza, bądź braku odpowiedniego przepływu, zostaje uruchomiona wentylacja napowietrzająca, wspomagana wentylatorami strumieniowymi.  Po dwa wentylatory napowietrzające, o wydajności 30 m3/s każdy, są umieszczone na końcach tunelu, w dwóch budynkach technicznych. W przypadkach wyjątkowych, spowodowanych ruchem pojazdów albo działaniem silnego wiatru, może dojść do przekroczenia granicznych wartości parametrów powietrza. Gdy stężenie CO przewyższy wartość 100 p.p.m., to nastąpi automatyczne zamknięcie wjazdu do rury tunelu do czasu, aż system wentylacji  przywróci  wymagane parametry powietrza.

Punkty alarmowe SOS

W celu umożliwienia wezwania pomocy oraz informowania operatorów o zdarzeniu, na prawej ścianie każdej rury tunelu, w niszy wykonanej co około 125 m, rozmieszczone są punkty alarmowe SOS. Każde stanowisko wyposażone jest w: głośnomówiący telefon alarmowy SOS, ręczny ostrzegacz pożarowy ROP, dwie gaśnice pożarowe oraz szafkę ze sprzętem pierwszej pomocy. Aparaty telefoniczne umożliwiają bezpośrednie połączenie z operatorem pracującym w całodobowym Centrum Zarządzania Tunelem (CZT). Zastosowany system telefonii IP umożliwia prowadzenie do czterech rozmów jednocześnie. Punkty alarmowe SOS przewidziano w przejściach i wyjściach ewakuacyjnych. Przy stanowiskach SOS w ścianie tunelu, po obu stronach każdej niszy, znajdują się nawiewniki doprowadzające świeże powietrze dla osób wzywających  pomocy. W przypadku pożaru, gdy główne napowietrzanie tunelu zostaje wyłączone, nawiewniki te w dalszym ciągu będą doprowadzać powietrze do stanowisk SOS.

Monitoring wizyjny

Stałą obserwacją w systemie wideo objęty został cały obszar ruchu drogowego w tunelu oraz przejścia i wyjścia ewakuacyjne. W każdej rurze jest 38 kamer CCTV, w tym 17 po lewej i 21 po prawej stronie, a w obrębie portali kamery obrotowe. Dodatkowo monitorowane są przejścia ewakuacyjne oraz budynki techniczne. W sumie, na całym obiekcie działa 112 kamer.  Obrazy z kamer, przesyłane do całodobowego CZT, są rejestrowane i wyświetlane na monitorach kontrolnych, oraz przekazywane do Państwowej Straży Pożarnej. Kamery wewnątrz tunelu połączono z automatycznym systemem wykrywania zdarzeń (AID). System AID wykrywa i rejestruje następujące zdarzenia: zatrzymany pojazd, spowolniony ruch, pojazd jadący w niewłaściwym kierunku, pozostawiony przedmiot, pieszy lub rowerzysta w tunelu, nagła redukcja prędkości przejazdu oraz dym w tunelu.

Sygnał o rodzaju i miejscu zdarzeniu, przesyłany do CZT, powoduje uruchomienie odpowiednich programów sterowania ruchem drogowym oraz instalacjami tunelu. Obserwacje za pomocą kamer wideo i dużych monitorów pozwalają operatorom na bieżąco kontrolować sytuację w tunelu. Każde wykryte zdarzenie w ruchu drogowym, albo każde skorzystanie z punktu alarmowego SOS, pobranie gaśnicy, otwarcie drzwi wyjścia ewakuacyjnego lub włączenie alarmu pożarowego, uruchamia w CZT sygnał akustyczny oraz powoduje automatyczne przełączenie obrazu najbliższej kamery na dedykowany monitor alarmowy

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.