• <
Baltexpo2023_duży

Polsko-ukraińskie partnerstwo w AMW

rk

05.05.2023 13:18 Źródło: Służby Prasowe AMW

Partnerzy portalu

Służby Prasowe AMW

W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przebywała delegacja Wojskowego Instytutu Telekomunikacji i Informatyki im. Bohaterów Kruty z Kijowa (WITI) wraz z jego komendantem, gen. dyw. Wiktorem Ostapczukiem. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa, informatyki oraz automatyki i robotyki.

W trakcie spotkania ukraińska delegacja zaznajomiła się z działalnością gdyńskiej uczelni, a także zaprezentowała działalność swojej placówki. Przedstawiciele Instytutu z Kijowa zapoznali się z wybranymi elementami bazy dydaktycznej AMW, w tym Akademickim Ośrodkiem Szkoleniowym w Czernicy. Wizyta było również okazją do osobistego przekazania przez komendanta Instytutu podziękowań dla rektora-komendanta kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta za umożliwienie grupie jego podchorążych specjalności cyberbezpieczeńtwo dokończenia cyklu szkolenia. Przedsięwzięcie obyło się na przełomie maja i czerwca ubr.

WITI jest instytutem na prawach uczelni wojskowej składający się z 3 wydziałów, 15 katedr, Centrum Naukowego Łączności i Informatyzacji oraz Szkoły Podoficerskiej. Absolwenci Instytutu otrzymują tytuł licencjata lub magistra informatyki i telekomunikacji. Instytut posiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Instytut, który znajduje się w historycznym centrum Kijowa na Wzgórzach Peczerskich, kształci oficerów na potrzeby całych Sił Zbrojnych Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu, Gwardii Narodowej, Państwowej Służby Granicznej, Państwowej Służby Agencji Kosmicznej i Państwowej Specjalnej Służby Transportowej. WITI realizuje kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich w specjalnościach, takich jak: informatyka, informatyka techniczna, telekomunikacja i radiotechnika, cyberbezpieczeństwo, uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

Wizyta odbyła się w ramach programu NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme). Program NATO DEEP jest narzędziem reform, zapewniającym wsparcie poszczególnym krajom partnerskim NATO w rozwijaniu i reformowaniu ich instytucji edukacji wojskowej i obronnej. Poprzez rozwój metod kształcenia i szkolenia, opracowywanie programów nauczania oraz podejmowanie innych działań takich jak organizacja szkoleń i warsztatów, seminariów, wizyt ekspertów i indywidualne zaangażowanie krajów członkowskich, DEEP wspiera zdolności obronne i rozwój instytucjonalny. Wzmacniając instytucje demokratyczne, wnosi istotny wkład w wysiłki NATO na rzecz zwiększenia stabilności w obszarze euroatlantyckim i poza nim.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni przystąpiła do programu NATO DEEP Ukraine w 2013 roku. Obecnie koncentruje swoje działania na wsparciu Ukraińskiego Instytutu Marynarki Wojennej Uniwersytetu Narodowego „Odeska Akademia Morska”. Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku i wybuchu wojny w 2022 roku współpraca ze stroną ukraińską w ramach programu nabrała dodatkowego wymiaru i znaczenia.  Koordynatorem wizyty był kmdr rez. dr inż. Mariusz Mięsikowski, który jest przedstawicielem strony polskiej w Komitecie Sterującym Konsorcjum. W ramach programu w latach 2014-2022 w AMW zrealizowano 24 przedsięwzięcia, w tym 23 szkoleniowe podczas których przeszkolono w sumie 178 osoby, w tym członków kadry, instruktorów i podchorążych. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.