• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Powstało Centrum Transferu Technologii UMG

rk

04.04.2023 12:45 Źródło: Uniwerstet Morski w Gdyni

Partnerzy portalu

Uniwerstet Morski w Gdyni

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni uruchomiono Centrum Transferu Technologii. Zadaniem nowej jednostki będzie wsparcie działań uczelni w zakresie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego, współpracy z gospodarką, rozwoju umiejętności i przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania własnością intelektualną oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w celu komercjalizacji bezpośredniej wyników działalności naukowej i ich transferu do gospodarki.

Centrum ma dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom jak i całej kadrze naukowej uniwersytetu najdogodniejszą przestrzeń do rozwoju uczelnianych innowacji. Jego pracami będzie kierować dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba, będąca dotychczas na stanowisku specjalisty ds. transferu technologii i współpracy z biznesem w Zespole ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań UMG. Nominacje na stanowisko dyrektora wręczył JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit.

Jak podkreśla Dyrektor CTT po swojej nominacji, misją Centrum Transferu Technologii UMG jest kreowanie relacji biznesowych, wzmacnianie wynalazczości akademickiej oraz transfer wiedzy i technologii zorientowany na innowacyjność i aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze.

Utworzenie Centrum Transferu Technologii było jednym z kamieni milowych w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0, który Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje w konsorcjum z Politechniką Śląską, która jest liderem przedsięwzięcia. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.