• <
BOTA_2023

Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE Baltica kontynuują współpracę na rzecz kształcenia kadr dla polskiego sektora offshore

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE Baltica kontynuują współpracę na rzecz kształcenia kadr dla polskiego sektora offshore

Partnerzy portalu

umg pge inauguracja studiów
Fot. GospodarkaMorska.pl

W sobotę, 4 marca 2023 r., w Auli Wydziału Nawigacyjnego UMG odbyła się inauguracja II edycji studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej. Partnerem głównym kierunku, po raz kolejny, jest PGE Baltica z Grupy PGE.

Nowe inwestycje na Bałtyku napędzają dynamiczny rozwój sektora offshore, co generuje potężne zapotrzebowanie na specjalistycznie wykwalifikowaną kadrę, która będzie mogła podjąć się realizacji zadań właściwych dla tej branży. Na polskim rynku pracy wciąż jednak obserwujemy wyraźny deficyt osób wyposażonych w niezbędne ku temu kompetencje. Uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetycznym to zatem śmiałe wyjście naprzeciw najpilniejszym wyzwaniom gospodarczym kraju.

W lutym br. mury uczelni opuścili absolwenci pierwszej edycji kierunku. Po 190 godzinach wykładów, ćwiczeń, treningu laboratoryjnego oraz zajęć praktycznych, dyplomy odebrało 25 osób. Statystyki z ankiet przeprowadzonych wśród studentów są jednoznaczne. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili studia pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności oraz prawdopodobieństwa wykorzystania zdobytej wiedzy. O sukcesie świadczy również znaczący wzrost skali zainteresowania tą ofertą edukacyjną. Podczas naboru wyczerpano przewidziany limit miejsc. Do udziału w drugiej edycji przystępuje 40 słuchaczy, a chętnych było więcej.

– Sam tytuł tych studiów jest bardzo atrakcyjny. Mamy tutaj szeroko pojęty offshore i różne wyzwania – czy to w wydobyciu ropy i gazu, czy też w morskiej energetyce wiatrowej. Tych miejsc pracy jest mnóstwo. Ludzie, którzy kończą te studia, będą rozchwytywani na rynku – podkreśla prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W ramach partnerstwa prowadzenie wykładów powierzono specjalistom, wśród których są także eksperci z PGE Baltica. Dla spółki kontynuacja współpracy z Uniwersytetem Morskim jest kolejnym przejawem konsekwentnego wdrażania strategii wspierania polskiej nauki, zwłaszcza w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. PGE Baltica bowiem już od ponad roku mocno angażuje się we współpracę z uczelniami na Pomorzu i w Warszawie. Firma zabezpiecza w ten sposób personel dla swoich kluczowych inwestycji i dla sektora offshore w ogóle.

– Zbudowanie potencjału intelektualnego i kapitału merytorycznego jest bardzo ważne, wręcz konieczne. Potrzebujemy zasilić ten przyszłościowi biznes w kadrę, która będzie już przygotowana od strony teoretycznej oraz praktycznej – wyjaśnia Dariusz Lociński, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE Baltica. Ten kierunek studiów jest nastawiony na kwestię ryzyka, zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa. To jest istotny element, ponieważ biznes w tej chwili patrzy bardzo często na swoje inwestycje właśnie w tym kontekście – dodaje.

 


Spółka dostrzega i skutecznie wykorzystuje potencjał instytucji naukowych, dysponujących zapleczem i zasobami wiedzy, które mogą znacznie przyczynić się do rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Firma zatem chętnie angażuje środowisko akademickie do swoich przedsięwzięć. Uniwersytet Morski w Gdyni jest jednym z wykonawców badań środowiskowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, którą buduje PGE Baltica.

PGE Baltica troszczy się także o aktywną współpracę ze szkołami średnimi, aby już na tym etapie uczyć młode osoby o morskiej energetyce wiatrowej i wskazywać na perspektywy rozwoju kariery w tej branży. Współpracuje z technikami w Ustce i Malborku.
Studia podyplomowe Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej zapewniają wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem, umożliwi uczestnikom zajęć identyfikację szerokiego zakresu zagrożeń związanych z morskim przemysłem wydobywczym i energetyką wiatrową, a następnie analizę i ocenę oraz zarządzanie i kontrolę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Znajomość międzynarodowych standardów i systemów zarządzania ryzykiem w projektach, z uwzględnieniem wyzwań i zagrożeń specyficznych dla branży OO&G (OffshoreOil&Gas) oraz OWE (Offshore Wind Energy), pozwoli skutecznie realizować projekty i świadczyć usługi na rzecz tych branż z zachowaniem bezpieczeństwa. Studia trwają dwa semestry i w tej edycji obejmą łącznie 210 godzin zajęć dydaktycznych.seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.