• <

Nokian Tyres angażuje się w ochronę Morza Bałtyckiego i zwalczanie zanieczyszczeń

rk

28.09.2023 15:51 Źródło: Nokian Tyres
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Nokian Tyres angażuje się w ochronę Morza Bałtyckiego i zwalczanie zanieczyszczeń

Partnerzy portalu

Nokian Tyres

Producent opon przekazuje przekazuje Bałtyckiej Grupie Działania (Baltic Sea Action Group, BSAG) z Finlandii zobowiązanie dotyczące współpracy w ramach Ship Waste Action.

Celem akcji jest ustanowienie modelu operacyjnego, w którym ścieki ze statków towarowych są odprowadzane do portu. Następnie są one wykorzystywane na rzecz recyklingu i bezpiecznego składowania nieczystości. Zaangażowanie w walkę z zanieczyszczeniem Bałtyku wynika z faktu, że zrzut ścieków pochodzących ze statków towarowych do morza pozostaje legalny, a wielu spedytorów może nawet o tym nie wiedzieć. Odprowadzanie ścieków z transportu morskiego na ląd ma zmniejszyć obciążenie środowiskowe łańcucha dostaw i przyczynić się do sukcesu pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju

- W ramach naszego zobowiązania wymagamy, aby statki towarowe objęte umowami z bezpośrednimi przewoźnikami odprowadzały ścieki do urządzeń odbiorczych w fińskich portach. Doradzamy również spedytorom, aby przestrzegali tej samej zasady podczas obsługi naszych ładunków. Ship Waste Action jest jednym z kryteriów wpływających na wybór przewoźników w naszych przyszłych przetargach frachtowych - powiedział Teppo Huovila, wiceprezes ds. jakości i zrównoważonego rozwoju w Nokian Tyres.

- Nokian Tyres transportuje ładunki na wszystkich najważniejszych światowych szlakach żeglugowych, więc to zobowiązanie ma wpływ na działalność kilku firm żeglugowych, statków i portów. Działania Nokian Tyres służą jako przykład i zachęcają inne firmy korzystające z transportu morskiego do promowania odpowiedzialnej żeglugi - stwierdził Mia Hytti, kierownik projektu ds. ruchu morskiego w BSAG.

W zamierzeniu przedsięwzięcie ma odegrać także wpływ na zmiany międzynarodowego podejścia względem zrzutu nieczystości ze statków do Morza. Na razie akcja dotyczy Finlandii i Bałtyku, w perspektywie ma sięgnąć dalej, rozwijając inicjatywę i zwiększając świadomość odnośnie ochrony środowiska morskiego oraz zagrożeń związanych ze zrzutem zanieczyszczeń do wód.

Dzięki swojemu zaangażowaniu Nokian Tyres promuje również gospodarkę o obiegu zamkniętym w odniesieniu do odpadów ze statków. Firma dąży do zwiększenia świadomości firm żeglugowych i spedytorów na temat możliwości odprowadzania ścieków nie tylko w fińskich portach, ale także należących do innych państw basenu Morza Bałtyckiego. Ponadto firma zwiększa świadomość swoich partnerów biznesowych na temat możliwości promocji zmian podejścia do odpadów również w transporcie morskim wykraczającym poza Bałtyk.

Baltic Sea Action Group to fundacja non-profit założona w Finlandii w 2008 roku, której celem jest przywrócenie równowagi ekologicznej Morza Bałtyckiego w zmieniających się warunkach klimatycznych. W ramach swojego zobowiązania Nokian Tyres wspiera pracę BSAG coroczną darowizną.

Dziękujemy za wysłane grafiki.