• <
Baltexpo2023_duży

Miliardowe plany rozbudowy Straży Wybrzeża Kanady

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Miliardowe plany rozbudowy Straży Wybrzeża Kanady

Partnerzy portalu

Canadian Coast Guard

W ramach zakupu siły morskie zostaną wzmocnione szybkimi jednostkami do działań patrolowych i pościgowych, które mają zastąpić starsze. Ponadto władze mają nabyć także barki i łodzie robocze. Małe statki Straży Przybrzeżnej świadczą usługi poszukiwawcze i ratownicze, a także pomagają niepełnosprawnym statkom i wspierają programy pomocy w nawigacji, często działając na płytkich wodach przybrzeżnych oraz śródlądowych jeziorach i rzekach, gdzie większe statki nie mogą.

Inwestycja jest objęta kanadyjską Narodową Strategią Budowy Statków, długoterminowym, wartym wiele miliardów dolarów programem rządowym skoncentrowanym na odnowieniu flot Kanadyjskiej Straży Przybrzeżnej i Kanadyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej przy jednoczesnej rewitalizacji krajowego przemysłu morskiego, w tym stoczni i ich dostawców. Służby prasowe formacji podały do wiadomości publicznej, że nowe fundusze pomogą jej dokończyć odnowienie floty małych statków, umożliwiając zakup do 61 nowych jednostek. Obejmują one sześć okrętów wielozadaniowych, jednostkę do badań rybołówstwa w pobliżu brzegu; 34 łodzie poszukiwawczo-ratownicze klasy Cape, 16 jednostek specjalnych, w tym dwie specjalne NavAids, cztery holowniki o płytkim zanurzeniu, cztery przybrzeżne statki naukowe; cztery specjalne jednostki do egzekwowania prawa, dwie jednostki przeznaczone do poruszania się na jeziorach i cztery poduszkowce.

- To kluczowa inwestycja, która pomoże zmodernizować flotę małych statków Kanadyjskiej Straży Przybrzeżnej. Upewniamy się, że Kanadyjska Straż Przybrzeżna ma sprzęt, którego potrzebuje, aby zapewnić bezpieczeństwo Kanadyjczykom i kanadyjskim drogom wodnym, jednocześnie tworząc dobrze płatne miejsca pracy w całym kraju - powiedział Joyce Murray.

Szacuje się, że do tej pory kontrakty w ramach Narodowej Strategii Budowy Statków wniosły około 21,26 mld dolarów amerykańskich (1,93 mld dolarów rocznie) stworzyły lub utrzymały ponad 18 000 miejsc pracy rocznie w latach 2012-2022.

- Poprzez Narodową Strategię Budowy Statków, rząd zapewnia członkom Kanadyjskiej Straży Przybrzeżnej statki, których potrzebują do wykonywania swojej ważnej pracy dla Kanadyjczyków. Ta znacząca inwestycja stworzy również więcej miejsc pracy, wygeneruje znaczące korzyści ekonomiczne i pomoże rozwinąć przemysł morski w całej Kanadzie - powiedziała Minister Usług Publicznych i Zamówień Publicznych Helena Jaczek.

W ramach Narodowej Strategii Budowy Statków do Kanadyjskiego Rybołówstwa i Oceanów oraz Kanadyjskiej Straży Przybrzeżnej dostarczono szesnaście małych statków, w tym 14 łodzi poszukiwawczo-ratowniczych i dwa statki do badania i sondowania kanałów.

Kanadyjska Straż Wybrzeża ma w swoim wyposażeniu 119 jednostek nawodnych różnych rozmiarów oraz 22 śmigłowce. Te siły operują na ogromnym, często słabo zaludnionym obszarze, obejmującym zarówno wody przybrzeżne państwa, jak i wody śródlądowe i jeziora. Zapewniają bezpieczeństwo żeglugi, a także egzekwują prawo w zakresie rybołówstwa, transportu morskiego i rzecznego, zwalczania przemytu, a także prowadzenia działań patrolowych i poszukiwawczo-ratowniczych. Cały kraj jest podzielony na trzy sektory odpowiedzialności, kolejno Region Atlantycki, Region Centralny i Atlantycki oraz Region Zachodni. Znajduje się w nich kilkadziesiąt placówek, a siedziba główna znajduje się w Ottawie. W wyposażeniu formacji znajdują się m.in. lodołamacze, statki i okręty wielozadaniowe, jednostki specjalistyczne (w tym ratownicze) i patrolowce. Co istotne

Dziękujemy za wysłane grafiki.