• <

Inwestycje w przyszłość Portu Gdynia – nowe falochrony

gm

15.11.2023 15:49
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Inwestycje w przyszłość Portu Gdynia – nowe falochrony

Partnerzy portalu

statek port gdynia
Fot. GospodarkaMorska.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapowiada ambitne plany związane z rozbudową infrastruktury portowej, kładąc szczególny nacisk na budowę Portu Zewnętrznego. To strategiczne przedsięwzięcie wiąże się z szeregiem inwestycji, z których jednym z kluczowych są nowe falochrony osłonowe.

– Budowa Portu Zewnętrznego stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania związane z obsługą coraz większych jednostek morskich oraz zwiększającym się ruchem portowym. Nowe falochrony odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu bezpiecznych warunków żeglugi, chroniąc jednocześnie infrastrukturę portową i umożliwiają wyjście Portu Gdynia na morze – komentuje Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przedsięwzięcie nie tylko zwiększy przepustowość Portu Gdynia, umożliwiając obsługę większej liczby statków, ale także wpłynie pozytywnie na efektywność operacyjną i bezpieczeństwo żeglugi. Nowoczesne technologie i materiały używane do budowy falochronów zapewnią trwałość i odporność na warunki morskie, co jest kluczowe dla utrzymania najwyższych standardów portowych. W ramach zamówienia zlecone zostanie zaprojektowanie i wybudowanie prawie 2,5 km falochronów.

Realizacja tego ambitnego projektu to istotny krok w rozwoju Portu Gdynia, potwierdzający pozycję portu jako strategicznego punktu na mapie europejskich szlaków morskich.

– Budowa nowych falochronów to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale również w potencjał rozwojowy regionu i gospodarki kraju. Port Gdynia stawia kolejne kroki ku przyszłości, gotowy sprostać wyzwaniom dynamicznie rozwijającej się branży morskiej – dodaje prezes ZMPG S.A.

Zgodnie z ustawą Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. otrzymał wsparcie finansowe z budżetu Skarbu Państwa na ten cel. Ogłoszenie poprzedzone zostało podpisaniem umowy inwestycyjnej oraz zwiększeniem kapitału zakładowego spółki. Podpisana umowa inwestycyjna oraz zwiększenie kapitału zakładowego Spółki dają zielone światło dla realizacji projektu z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Skarbu Państwa.

W trakcie przygotowań do budowy falochronów Zarząd Morskiego Portu Gdynia wykonał komplet niezbędnych prac przygotowawczych, których celem jest optymalizacja inwestycji pod względem terminowym i kosztowym. Szczególnie ważne kwestie to program funkcjonalno-użytkowy oraz kosztorys inwestorski, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego dla zakresu obejmującego falochrony (zgodnie ze specustawą o portach zewnętrznych), a także wykonanie badań geologicznych i zatwierdzenie przez Ministra Klimatu i Środowiska dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Działania te były z kolei poprzedzone rozbudowanymi analizami koncepcyjnymi i środowiskowymi, które pozwoliły na uzyskanie decyzji środowiskowej. W międzyczasie, we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, ZMPG przygotował dokumentację postępowania, która 15 listopada została opublikowana na platformie przetargowej ZMPG. Postępowanie jest prowadzone w najbardziej transparentnym i konkurencyjnym trybie przetargu nieograniczonego i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (z wyjątkiem wcześniej uzyskanych) łącznie z pozwoleniem na użytkowanie.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podchodzi do rozwoju portu, w tym Portu Zewnętrznego, jako kompleksowego programu inwestycyjnego, w ramach którego realizowanych jest kilka kluczowych przedsięwzięć. Oprócz aktualnego przetargu na wykonawcę falochronów, spółka obecnie przyjmuje oferty od potencjalnych partnerów prywatnych, którzy zbudują i będą zarządzać pirsem w ramach Portu Zewnętrznego. Ostateczny termin składania ofert w tym postępowaniu został wyznaczony na 19 lutego 2024 roku.

Dodatkowo, 13 listopada miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na wybór projektanta estakady, która połączy ulicę Polską z obszarem portowym. Ten projekt ma na celu nie tylko ułatwienie dostępu, lecz także zwiększenie efektywności logistycznej obszaru portowego.

Realizowany przez Zarząd Spółki kompleksowy plan inwestycyjny będzie kształtował przyszłość infrastruktury portowej Portu Gdynia, jak i miasta. Jednocześnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. realizuje liczne prace inwestycyjne. Wewnętrzne akweny Portu Gdynia, jak i tor podejściowy do niego są nieustannie pogłębiane, aby do portu mogły bezpiecznie wpływać jednostki o większym zanurzeniu, a tym samym większej ilości towaru. Ze względu na uniwersalność Portu Gdynia, realizowane są również inne inwestycje, które mają wzmocnić możliwości przeładunkowe różnych rodzajów towarów. Tym samym trwają prace nad rozbudową terminalu ro-ro i Publicznego Terminalu Promowego. Rozbudowywane są także powierzchnie składowe i magazyny, szczególnie w zachodniej części portu. Ważnym elementem rozwoju jest także zwiększenie potencjału przeładunku towarów agro. Port przygotowując się do obsługi większych jednostek, prowadzi przebudowę i modernizację nabrzeży, na których realizowane są przeładunki zbóż. Dzięki temu można je będzie efektywniej wykorzystać.


okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.