• <

Floty i szlaki żeglugowe bezpieczne dzięki dostępności map elektronicznych. Biura hydrograficzne powinny pomóc żegludze

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Floty i szlaki żeglugowe bezpieczne dzięki dostępności map elektronicznych. Biura hydrograficzne powinny pomóc żegludze

Partnerzy portalu

Fot. NAVTOR

Jeśli morskie mapy elektroniczne (ENC) będą powszechnie dostępne, odegrają niezwykle ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa statków. Niezawodne mapy elektroniczne są niezbędne w czasach, gdy coraz częściej mamy do czynienia z zakłóceniami sygnału GPS, cyberatakami, wyłączeniami systemów identyfikacyjnych statków oraz włamaniami do sieci informatycznych flot, spedytorów, operatorów logistycznych i portów. Paul Elgar z NAVTOR wzywa biura hydrograficzne państw i inne zainteresowane strony z branży do pilnej pomocy w „zmniejszeniu przepaści” w dostępności między morskimi mapami elektronicznymi (ENC) a upowszechnianiem informacji dotyczących obszarów lądowych. Jego zdaniem w procesie udostępniania danych do map elektronicznych biura hydrograficzne powinny pomóc żegludze.

ENC dociera do brzegu, powoli, ale pewnie – zauważa Paul Elgar z NAVTOR i argumentuje, że firmy działające na lądzie potrzebują dostępu do tych samych map, co załogi statków. To ma – jego zdaniem - umożliwić bezpieczny i zrównoważony rozwój branży. Tylko kilka biur hydrograficznych nie przyłączyło się do inicjatywy, co oznacza, że ​​musimy pobierać pełną opłatę za dostępność do ENC – wyjaśnia Elgar.

Jeśli uda nam się przekonać Japonię, Chiny, Koreę Południową i Indie, że ich ENC naprawdę należy wykorzystywać w innych obszarach niż tylko nawigacja na statkach, to dopełnimy ostatni element układanki. Cytując Arystotelesa: „Całość jest większa niż suma części” – podkreśla z naciskiem Elgar.

Mapy globalnie dostępne


Ten pogląd podziela coraz więcej urzędów hydrograficznych i RENC (Regional ENC Coordination Centres). Jednak nie wszyscy jeszcze są przekonani do tak szerokiego upowszechnienia map elektronicznych. Norweska firma zajmująca się tą technologią twierdzi, że bez wspólnego, globalnego podejścia do tej kwestii nie osiągniemy przewidywanego postępu w wielu obszarach. Chodzi o takie technologie jak: autonomiczna żegluga, planowanie tras dostaw, optymalizacja transportu towarów i skuteczne działania w przypadku konieczności reagowania w sytuacjach kryzysowych. W kontekście wojny w Ukrainie dodać należy, że dokładne mapy elektroniczne wspomagane AI mogą zapewnić zarówno optymalne dostawy ludzi, uzbrojenia i amunicji jak zaplanować najlepsze drogi ewakuacji wojsk i ludności cywilnej. Wdrożenie na szeroką skalą ENC dotyczy również państw zagrożonych konfliktami zbrojnymi, atakami terrorystycznymi, nielegalnym przekraczaniem granicy czy niepożądanym zbliżaniem się do instalacji i obiektów o znaczeniu strategicznym, w tym terminali i portów morskich. Paul Elgar z NAVTOR opisuje obecną sytuację jako „po prostu niewystarczająco dobrą w dobie inteligentniejszej żeglugi, wydajności i kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Wyjaśnia on, że „Obecnie tradycyjne struktury cenowe i ograniczenia użytkowania oznaczają, że biura hydrograficzne nie czynią rozróżnienia między operatorami statków a biurami hydrograficznymi”.

Mapy pod strzechy


Mapy powinny być dostępne w każdym biurze operatora statków. - Zatem, jeśli jesteś myślącym przyszłościowo armatorem, który chce usprawnić działalność, powinieneś umożliwić pracownikom na lądzie dostęp do tych samych map, z jakich korzystają floty statków – podkreśla Elgar. Jeśli tego nie zrobisz, „musisz liczyć się z dodatkowym wydatkiem w wysokości setek tysięcy dolarów za dane globalne” – przekonuje Elgar. Stwierdza on, że ​​jest to „szaleństwem w obecnych czasach”, gdy przedsiębiorstwa żeglugowe uciekają się do ogólnie dostępnych map. W niektórych przypadkach nawet dochodzi do wykorzystania aplikacji takich jak Google Maps w celu monitorowania statków, planowania, a nawet koordynowania działań ratowniczych.

Oczywiście nie jest to rozwiązanie optymalne – podkreśla i zaznacza, że „Aby uzyskać najlepsze wyniki – niezależnie od tego, czy mówimy o planowaniu i wydajności floty, bezpieczeństwie, upowszechnieniu nowych technologii cyfrowych (takich jak sztuczna inteligencja), czy zgodności z przepisami – przedsiębiorstwa żeglugowe muszą mieć ciągły dostęp do tych samych map, co załogi”. Trzeba tego dokonać, bowiem „coraz więcej zadań [operacyjnych – MG] jest przenoszonych ze statków do biur, problem ten tylko się pogłębia. Musimy podjąć pozytywne działania”.

Biura hydrograficzne na pół otwarte


Elgar twierdzi, że kampania informacyjna NAVTOR zapoczątkowała zmiany, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Przypomina, że NAVTOR współpracuje z biurami hydrograficzныmi i regionalныmi centrami koordynacyjныmi ENC (RENC) przez ostatnie dwa lata. Chodzi o to, aby przekonać kluczowe strony o potrzebie nowego podejścia. RENC IC-ENC - “International Centre for Electronic Navigational Charts” jest tym partnerem, który wsparł inicjatywę upowszechnienia map elektronicznych. Na przedsięwzięcie otwartych jest 50 biur hydrograficznych stowarzyszonych w IC-ENC. W efekcie ENC są teraz oferowane resellerom IC-ENC za zaledwie 10% standardowej ceny. Elgar zastrzega jednak, że rozmowy z kierownictwem RENC były „zmienne”, choć wierzy, że wkrótce ich podejście do udostępniania ENC „zmieni się na lepsze”.

Aby zapewnić swoim zespołom globalny zasięg, firmy żeglugowe potrzebują powszechnego dostępu do map. Oznacza to, że biura [hydrograficzne – MG], które nie dołączyły do ​​tej inicjatywy – takie jak Japonia, Korea Południowa, Indie i Chiny – muszą rozpoznać sytuację i dostosować się do oczekiwanych zmian – twierdzi Elgar i zauważa: „mam nadzieję, że zobaczą korzyści i podejmą właściwą decyzję, aby służyć branży, i to już wkrótce!”

NAVTOR proponując nowe podejście do nawigacji, optymalizacji ruchu statków i bezpieczeństwa żeglugi odwołuje się do swojego doświadczenia. Opracował bowiem rozwiązanie e-Navigation i inteligentne systemy nawigacyjne, które stosowane są przez nawigatorów ponad 18 tys. statków światowej floty handlowej. Niedawno firma udostępniła nowe rozwiązanie ENC Online. Ta usługa zapewnia dostęp do ENC na całym świecie. Korzystać mogą z tego systemu informatycznego zarządcy statków w oparciu o łącza internetowe. Proponowane rozwiązanie pozwala na integrację ENC bezpośrednio z odpowiednimi aplikacjami tam, gdzie mapy morskie mogą być wykorzystywane w inteligentnych systemach zarządzania statkami.

Pierwszy krok na elektronicznej mapie


To pierwszy krok na dłuższej drodze – podsumowuje Elgar. „Następny pojawi się jeszcze w tym roku wraz z ENC Onshore. Umożliwi on systemom lądowym niepołączonym z Internetem korzystanie z najnowszych map cyfrowych. Dzięki temu całe organizacje, zarówno na statkach, jak i na lądzie, będą współpracować z najnowszym układem ENC.

Jest jednak istotny warunek, na który zwraca dobitnie uwagę przedstawiciel firmy. - Aby jednak naprawdę uwolnić pełny potencjał tego zintegrowanego sposobu zarządzania flotami, współcześni właściciele i operatorzy potrzebują wsparcia pozostałych biur hydrograficznych i RENC – zaznacza Paul Elgar. Kierownicy biur hydrograficznych muszą być przekonani, że publiczne lądowe ENC nie są przedmiotem luksusowym, ale są konieczne do rozwoju inteligentnej żeglugi. Jego zdaniem: „Większe wykorzystanie [publicznych ENM – MG] będzie zwiększać także przychody biur hydrograficznych, więc naprawdę jest to korzyść dla obu stron”.

Po fuzji z Voyager Worldwide w 2023 r., NAVTOR stał się wiodącym światowym dystrybutorem ENC i powiązanych produktów. Firma jest obecnie liderem na rynku w zakresie monitorowania wydajności eksploatacyjnej flot, zarządzania ruchem i optymalizacji rejsów, cyfrowych dzienników pokładowych oraz szeregu inteligentnych rozwiązań w transporcie morskim.

I tu trzeba podkreślić, że wykorzystanie systemów elektronicznych na statkach i optymalizacja rejsów, to również konkretne korzyści dla klientów, zwiększenie bezpieczeństwa na szlakach morskich, przejściach w kanałach żeglugowych, na redach i w portach. To wreszcie większe bezpieczeństwo załóg i ładunków. W dobie wyłączeń GPS i ataków cybernetycznych ważne jest, by oferowane systemy były również odporne na tego typu zagrożenia.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.