• <
siemens_gamesa_2022

Inwestycje sprzyjające rekordowym przeładunkom paliw płynnych w Porcie Gdynia

27.07.2020 14:53 Źródło: Port Gdynia
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Inwestycje sprzyjające rekordowym przeładunkom paliw płynnych w Porcie Gdynia

Partnerzy portalu

Inwestycje sprzyjające rekordowym przeładunkom paliw płynnych w Porcie Gdynia  - GospodarkaMorska.pl
fot. Port Gdynia

Wzrost zainteresowania importem paliw drogą morską wzmocnił współpracę Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz PERN, które dążą do przeistoczenia Portu Gdynia w niezależny, morski hub paliwowy. Baza Paliw w Dębogórzu, korzystająca z terminala paliwowego na falochronie, staje się znaczącym ogniwem importu przetworów naftowych drogą morską.

Zarówno Zarząd Portu, jak i PERN stale inwestują w odpowiednią infrastrukturę, w celu nadążenia za trendami światowymi.

PERN jest w trakcie rozbudowy Bazy Paliw w Dębogórzu, połączonej bezpośrednim rurociągiem ze Stanowiskiem Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia. Dzięki inwestycji Baza Paliw powiększy się o dwa nowe zbiorniki - każdy o pojemności 32 tys. ton. Planowana modernizacja dotyczy m.in. rozbudowy bocznicy kolejowej, w tym budowy dwóch nowych torów o długości ok. 1km każdy wraz z rozjazdami, oraz budowy dwóch stanowisk do załadunku cystern kolejowych z układem pomiarowym
i pełną automatyką.

"Budowa infrastruktury pozwoli znacząco zwiększyć możliwości załadunkowe bazy paliw i prowadzić dystrybucję paliw w wolumenach zgodnych z aktualnym i przyszłym zapotrzebowaniem krajowego rynku paliw" – komentuje PERN.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to odpowiedź Spółki na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki między innymi zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych. W planach na kolejne lata jest dalsza rozbudowa Bazy Paliw w Dębogórzu o kolejne 3 zbiorniki - każdy o pojemności 32 tys.ton.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w związku z obserwowanymi wzrostami przeładunków paliw płynnych na rynku transportu morskiego, już w 2017 roku podjął decyzję o wdrożeniu programu inwestycyjnego mającego na celu modernizację Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia (SPPP). Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych, umiejscowione przy falochronie, wyposażone zostało w nowy nalewak wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi, który do użytkowania został oddany w marcu 2020r. Przebudowana została także stała instalacja gaśnicza wraz z wymianą istniejących działek gaśniczych oraz instalacji zasilania i sterowania. Nowe, sterowane elektrycznie działka gaśnicze spowodują poprawę bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowych oraz poszerzenie obszaru stref gaszenia, co umożliwi obsługę szerszych tankowców. Unowocześniona została również sama instalacja do przeładunku paliw, wykonano roboty czerpalne do gł. -12,0m, przeprowadzona wymiana urządzeń cumowniczych i odbojowych celem dostosowania SPPP do obsługi statków  do 80 tys. DWT (statki o wymiarach pow. 230m x 39m wymagają asysty statku pożarniczego). Do końca 2020 roku prognozowane jest również ukończenie modernizacji istniejącego, starszego nalewaka. Łączny koszt wszystkich inwestycji, zrealizowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w celu modernizacji i zwiększenia możliwości przeładunkowych SPPP to 11 mln zł.

Dzięki powyższym inwestycjom - Port Gdynia ma szansę stać się znaczącą lokalizacją na tym rynku w obrębie basenu Morza Bałtyckiego, a Baza Paliw w Dębogórzu umocni swoja pozycję największego, niezależnego morskiego hubu paliwowego w tym regionie.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.