• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Rok 2015 w Porcie Gdynia

01.02.2016 14:51

Partnerzy portalu

Rok 2015 w Porcie Gdynia - GospodarkaMorska.pl

Ubiegły rok Port Gdynia może zaliczyć do udanych, mimo spadku o 6 proc. przeładunków. A wszystko to dzięki zakończeniu w terminie licznych inwestycji, wartych łącznie ok. 630 mln zł. Pozytywne okazały się także wyniki finansowe portu.

- 2015 to kolejny dobry rok dla gdyńskiego portu.  Nadal istotnym czynnikiem wspierającym osiąganie bardzo dobrych rezultatów pozostaje aktywna działalność inwestycyjna Zarządu Portu. W minionym roku  ZMPG-a S.A. pomyślnie sfinalizował pięć ważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE w ramach POIiŚ 2007-2013 – mówił na dzisiejszej konferencji wynikowej Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Lider w przeładunkach zboża

Największy spadek port zanotował w przeładunkach drobnicy. Liczba przeładowanych towarów z tej grupy wyniosła ogółem 11,3 mln ton, o 11 proc. mniej niż w zeszłym roku (12,7 mln ton). To głównie efekt słabszych przeładunków kontenerami w gdyńskich terminalach: BCT i GCT.

- W końcu zobaczyliśmy pełne efekty odejść znacznej części masy kontenerowej z naszego portu. Armator MSC w ramach aliansu 2M zaczął częściej zawijać do Gdańska. Do tego od sierpnia straciliśmy część kontenerowców sojuszu G6, który rozpoczął zawijać do DCT Gdańsk. Nic dziwnego, że ten rok był dla nas bardzo trudny – tłumaczył Janusz Jarosiński.

Gdyni ciężko obecnie konkurować z Gdańskiem na rynku kontenerowym, gdyż port wciąż nie jest gotowy na obsługę dużych jednostek. Obrotnica, dzięki której możliwe będzie przyjmowanie w gdyńskim porcie dwukrotnie większych kontenerowców niż obecnie, zostanie oddana do użytku prawdopodobnie za około dwa lata. Potrzebne jest także pogłębienie dna morskiego do 16 metrów.

- W marcu planujemy ogłosić przetarg na budowę obrotnicy, a sam proces jej powstawania potrwa ma zakończyć się w 2017 roku. Gdy ta inwestycja zostanie wykonana, liczymy na pozyskanie nowych linii oceanicznych i mocniejszą konkurencją z Gdańskiem – zapowiadał prezes ZMPG.

W Gdyni zanotowano także spadek przeładunków węgla 2,1 do 1,4 mln ton. Spadł bowiem import i eksport tego surowca w Polsce, głównie ze względu na politykę antywęglową Unii Europejskiej oraz niskiego kursu rubla, co czyni rosyjski węgiel bardzo tanim.

- Import węgla praktycznie zanikł w naszym porcie, przeładunki są efektem eksportu polskiego węgla – mówił Janusz Jarosiński.

Gdyni udało się prawie w całości zrekompensować te straty przeładunkami zbóż, których przeładowano w porcie 2,9 mln ton (1,9 mln ton w zeszłym roku). Tak wysoki wynik to efekt inwestycji, w tym ukończenia przeprowadzonej przebudowy Nabrzeża Szwedzkiego, co umożliwia obsługę największych statków klasy panamax, o zanurzeniu do 13 m. Duży wpływ na wzrost przeładunków zbóż miało też oddanie do użytku nowego magazynu na Nabrzeżu Śląskim. Magazyn o pojemności 60 tys. ton stanowi zasadniczą część bazy paszowo - zbożowej na terenie MTMG - Morskiego Terminalu Masowego Gdynia.

Pozytywne wyniki finansowe, mimo wielu inwestycji

Port Gdynia może także pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi. W zeszłym roku zysk netto wyniósł tam 47 mln zł. To aż o 56 proc. mniej niż w zeszłym roku, ale pamiętajmy, że wtedy doszło do prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (obecnie OT Port Gdynia), a zysk z tej transakcji wyniósł aż 45 mln zł. Na niższe przychody finansowe wpłynęła również sytuacja na rynkach finansowych – trend spadkowy rentowności lokat i bezpiecznych instrumentów finansowych, w które ZMPG-a S.A.  angażuje swoje środki.

Wynik na sprzedaży w roku 2015 wyniósł 27 mln zł , a na jego wysokość wpłynęły przychody z działalności podstawowej tj. najem/dzierżawa, opłaty portowe oraz dostawa mediów. Dynamika wzrostu przychodów w minionym roku była niższa niż dynamika wzrostu kosztów - a konkretnie amortyzacji. W latach 2015 i 2016 oddane zostają do eksploatacji obiekty powstałe w wyniku realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, co powoduje skokowy przyrost amortyzacji.

- Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA obrazuje zdolność ZMPG-a S.A. do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności – które, dzięki uzupełnieniu przez fundusze unijne, stanowią główne źródło finansowania programu modernizacji i rozwoju Portu Gdynia – mówiła na konferencji Krystyna Szambelańczyk, dyrektor ds. finansów i zarządzania finansami w ZMPG.

Wydarzenia w Porcie Gdynia 2015 r.

Marzec - podpisanie umowy o dofinansowanie w wys.  ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ 2007 – 2013 inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie – Faza I” (całkowita wartość projektu - 56,6 mln zł).

Marzec -  rekordowy wynik terminali  Portu Gdynia w miesięcznych przeładunkach produktów zbożowo - paszowych  -  506 tys. ton.

Maj - oddanie do użytku nowo wybudowanego magazynu przy Nabrzeżu Śląskim, o poj. 60 tys. ton.

Maj - 20-lecie połączenia promowego Gdynia – Karlskrona.

Sierpień - podpisanie umowy nabycia przez ZMPG-a S.A. części terenów przy Nab. Śląskim (o pow.  2,2 ha) należących do Stoczni Remontowej Nauta S.A.

Wrzesień - 85 lat Portowej Straży Pożarnej.

Październik - podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Gdynia, ZMPG-a S.A. i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju  w sprawie  budowy „Drogi Czerwonej”.  

Nagrody i wyróżnienia dla Portu Gdynia 2015


Marzec - wyróżnienie w czasie piątej konferencji Transport Week certyfikatem The Baltic Trendsetters Club, za skuteczne przeprowadzenie procesu prywatyzacji podmiotów grupy kapitałowej.

Kwiecień - nagroda Sint Sua Praemia Laudi Wojewody Pomorskiego za rok 2014 w kategorii: gospodarka ( nagroda przyznawana za promowanie oraz działania na rzecz regionu pomorskiego w czterech kategoriach: gospodarka, kultura, sprawy społeczne i sport).

Czerwiec - ranking TOP 100 Dziennika Bałtyckiego (wyniki 2014 r.):

1 miejsce na Pomorzu w kategorii rentowność (wskaźnik rentowności brutto firmy wyniósł 57,1 %),  
4 miejsce wśród największych firm według wydatków na inwestycje,  
7 miejsce w klasyfikacji firm według zysków brutto oraz według zysków netto.

Listopad  -  1 miejsce w rankingu „Perły Polskiej Gospodarki 2015” - w kategorii Perły Duże .

Dziękujemy za wysłane grafiki.