• <
smartre_2023

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zastępcą przewodniczącego EMSA Board

jm

29.11.2021 11:56
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zastępcą przewodniczącego EMSA Board

Partnerzy portalu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zastępcą przewodniczącego EMSA Board - GospodarkaMorska.pl
Fot. Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Podczas 62. posiedzenia Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, został mianowany zastępcą przewodniczącego.

Posiedzenie odbyło się 17 i 18 listopada. Reprezentujący Polskę w obradach Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie został wybrany zastępcą przewodniczącego Rady jednogłośnie.
Rada Administracyjna EMSA pełni nadzór nad działaniami całej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i jej kierownictwa. Zatwierdza także program działania instytucji, rozpatruje i ocenia sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu.

Wojciech Zdanowicz pełni funkcję dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie od 1 lipca 2017 roku. Jest absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie. Swoją karierę w administracji morskiej rozpoczął w 2007 roku, a w międzyczasie przez dwa lata pracował w EMSA. Przed mianowaniem na stanowisko dyrektora UM w Szczecinie pełnił także m.in. funkcję zastępcy dyrektora departamentu gospodarki morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.