• <
Baltexpo2023_duży

Ćwiczenie Anakonda 23 wchodzi w kulminacyjną fazę

06.05.2023 10:03 Źródło: DORSZ
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Ćwiczenie Anakonda 23 wchodzi w kulminacyjną fazę

Partnerzy portalu

DORSZ

Trwają cykliczne, największe manewry Wojska Polskiego, w których biorą udział wszystkie rodzaje sił zbrojnych,  a także komponenty z państw sojuszniczych. W sumie 13 tys. żołnierzy bierze udział w epizodach ćwiczebnych rozgrywanych w domenach lądowej, powietrznej, morskiej i cybernetycznej. Choć w tej edycji główny nacisk położono na działania lądowe, nie zabraknie akcentów morskich.

W tegorocznej części aktywnej (Joint LIVEX), która trwa od 17 kwietnia do 16 maja, z kulminacją działań 6 maja, bierze udział ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich. Zadania w ćwiczeniu przydzielono dowódcom 12., 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanych. Rozgrywane na poligonie w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) epizody i scenariusze będą kulminacją taktycznej fazy ćwiczenia Anakonda-23, w którym znaczny komponent stanowią żołnierze i technika wojskowa z 18. Dywizji Zmechanizowanej. Wykorzystywany w ćwiczeniu sprzęt to m.in. myśliwce F-16, śmigłowce W-3 Sokół, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Langusta, armatohaubice Krab i koreańskie K9 (dostarczone w ubiegłym roku drogą morską do Gdańska), samobieżne moździerze Rak, zestawy przeciwlotnicze Grom, działka przeciwlotnicze ZU-23 Hibneryt i przeciwpancerne pociski kierowane Spike. Aktywny udział w ćwiczeniu bierze Morska Jednostka Rakietowa z Siemirowic, wchodząca w skład 3. Flotylli Okrętów. Wystawiła moduły bojowe wyposażone w przeciwokrętowe pociski NSM (Naval Strike Missile). W międzynarodowej współpracy w Anakondzie biorą udział siły amerykańskie, wykorzystujące m.in. czołgi Abrams i bojowe wozy piechoty M2 Bradley, rumuńskie z transporterami Piranha, a także pododdział przeciwpancerny z Słowacji. Swój udział mają także instytucje niewojskowe z województw północnej, centralnej a zwłaszcza wschodniej Polski, np. funkcjonariusze jednostek podległych MSWiA są zaangażowani w osłonę strategiczną ćwiczenia. Wybrane epizody powierzono także kilkuset uczniom klas mundurowych oraz członkom grup rekonstrukcyjnych, którzy będą je realizować z wojskami operacyjnymi i Wojskami Obrony Terytorialnej.

Scenariusz trwającego od soboty szkolenia taktycznego z wojskami przewiduje prowadzenie obrony, zatrzymanie przeciwnika i przejście do kontrataku. Jest realizowany na poligonie Nowej Dębie, znajdującym się w w regionie południowo-wschodniej Polski. Choć przygotowania do Anakondy trwały od ponad roku, rejon ćwiczenia niedaleko granicy ukraińskiej można było uznać za dogodny do sprawdzenia sił w sytuacji, gdyby np. spełnił się czarny scenariusz konfliktu na Ukrainie i po porażce broniącego się sąsiada wróg postanowił uderzyć następnie na terytorium Polski. Wśród realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych żołnierze wojsk lądowych przećwiczą zdobycie przyczółków na drugim brzegu, jego obronę i ochronę oraz stworzenie odpowiednich warunków dla wojsk inżynieryjnych do zbudowania przeprawy i mostu po tonowego, którą będzie ochraniać lotnictwo oraz pododdziały przeciwlotnicze. Miejsce pokonania przeszkody wodnej jest w tym przypadku kluczowym i zarazem newralgicznym punktem na mapie działań z powodu dużego skupienia żołnierzy i sprzętu. Stąd musi być ono szczególnie chronione. Znaczenie ochrony przepraw wodnych pokazuje wszak wojna na Ukrainie, gdzie w rejonie rzeki Dunaj, nieopodal Chersonia toczą się stale ciężkie walki, w ramach których są prowadzone operacje desantowe, a aktywny udział mają jednostki nawodne, jak choćby kutry artyleryjskie.

Z racji na wielkoskalowy charakter przedsięwzięcia, w którym uczestniczy istotny komponent sił operacyjnych Wojska Polskiego, dalsze epizody odbędą się na poligonach Drawsko, Orzysz i Ustka, a także znajdujących się na terenie Szwecji, Litwy, Łotwy i Estonii. Świadczy to o znacznym akcencie międzynarodowym przedsięwzięcia, co przy okazji poprzedniej edycji w 2020 roku nie mogło dość do skutku z racji panujących obostrzeń z powodu pandemii COVID-19. Jako że kolejne epizody będą realizowane na poligonach nadmorskich, można się spodziewać znacznego udziału sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 3. Flotylli Okrętów, a także Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Przy udziale sił lądowych zostaną przećwiczone m.in. obrona wybrzeża przed wrogim desantem, załadunek i rozładunek techniki wojskowej na okręty transportowo-minowe, ostrzał celów nawodnych, czy też prowadzenie działań w szykach i eskortowych okrętów.

Akakonda 23 to dziewiąta edycja tego ćwiczenia, odbywającego się obecnie co trzy lata. Służy integracji zdolności militarnych Sił Zbrojnych RP, wojsk sojuszniczych, partnerskich oraz układu pozamilitarnego w międzynarodowym środowisku operacyjnym, tak by były zdolne do współdziałania z sojuszniczej operacji w regionie Morza Bałtyckiego. Jest to ćwiczenie narodowe z udziałem wojsk sojuszniczych i partnerskich, przy czym z każdą edycją wzrasta znaczenie tego aspektu międzynarodowego. Polskie manewry są ściśle skoordynowane z amerykańskim ćwiczeniem Defender 23 oraz szwedzkim Aurora 23, w którym brali udział spadochroniarze z polskiej 6. Brygady Powietrznodesantowej w ramach inicjatywy połączenia ćwiczeń wzdłuż wschodniej flanki NATO pod nazwą Exercise Trifecta. Ćwiczenie odbyło się po raz pierwszy w 2006 roku i początkowo było organizowane co dwa lata, od 2018 roku ze względu na skalę jest planowane w cyklu trzyletnim. Oficjalnie ma ono charakter defensywny i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw, a scenariusz ćwiczenia bazuje na fikcyjnym podziale geopolitycznym i położeniu państw, a jego. Jego przygotowanie rozpoczęto już w 2021 roku, rok po poprzedniej edycji ćwiczenia. W każdej z nich kładzie się większy nacisk na jeden z rodzajów sił zbrojnych. W poprzedniej była to marynarka wojenna, a jeszcze wcześniej lotnictwo.

Od 2006 roku Anakonda ewoluowała z ćwiczenia stricte krajowego do ćwiczenia z aktywnym udziałem państw członkowskich NATO oraz partnerów spoza sojuszu. Za przygotowanie ćwiczenia odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowa koncepcja ćwiczenia Anakonda-23  zakłada cztery fazy realizacji: ćwiczenia studyjnego z grą wojenną na poziomie strategiczno-operacyjnym (Table Top Exercise - TTX), połączonego ćwiczenia z wojskami (Joint LIVEX), dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo (Command Post Exercise/ Computer-Assisted Exercise - CPX/CAX) oraz ćwiczenia eksperymentalnego (Field Experimentation Exercise – FEX). 

Dziękujemy za wysłane grafiki.