• <

Bezpieczne drogi na Pomorzu i w Okręgu Bałtijskim

ew

31.07.2020 11:22 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Strona główna Bezpieczne drogi na Pomorzu i w Okręgu Bałtijskim
Bezpieczne drogi na Pomorzu i w Okręgu Bałtijskim - GospodarkaMorska.pl
fot. GDDKiA

Poprawa stanu dróg to większe bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Dzięki polsko-rosyjskiej współpracy zmodernizowana zostanie droga na Mierzei Wiślanej i ulica w Bałtijsku. To efekt projektu „Transgraniczne Trakty/Cross-Border Routes", realizowanego we współpracy z Partnerem rosyjskim – Bałtijskim Okręgiem Miejskim.

Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznej polsko-rosyjskiej współpracy. – Realizowane są zadania związane zarówno z infrastrukturą, jak i ze sferą kulturalną czy turystyczną. Działania miękkie, takie jak organizacja festynów, czy spotkań roboczych Partnerów projektu, przyczynią się do wzmocnienia powiązań transgranicznych. Mają też na celu popularyzację działań dla poprawy infrastruktury drogowej oraz upowszechnienie informacji o współpracy polsko-rosyjskiej – wyjaśnia Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Województwo pomorskie jest beneficjentem wiodącym projektu.

Dzięki realizowanemu w obydwu krajach projektowi poprawi się stan infrastruktury drogowej. – Nowa nawierzchnia, oświetlenie, chodniki i oznakowanie. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Nie tylko kierowców, ale również pieszych czy rowerzystów – zaznacza Bonna.

Co konkretnie zostanie wykonane? – Modernizacja obejmie około 3 km drogi wojewódzkiej 501 na Mierzei Wiślanej oraz około kilometr ulicy Uszakowa w Bałtijsku – informuje wicemarszałek. Ale to nie wszystko. – W ramach projektu planowane są także akcje informacyjne i festyny promujące nasze działania w Polsce i Rosji – dodaje Leszek Bonna. Łącznie drogowa inwestycja kosztować będzie ponad 2,2 mln euro, z czego aż 90 proc. to unijne dofinansowanie. Projekt potrwa 2 lata.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska-Rosja 2014-2020.

Dziękujemy za wysłane grafiki.