• <
gryfia_70lat

Ankieta Container xChange: nadchodzi szczyt sezonu chaosu w spedycji kontenerowej

gm

30.05.2022 09:19 Źródło: PAP MediaRoom
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Ankieta Container xChange: nadchodzi szczyt sezonu chaosu w spedycji kontenerowej

Partnerzy portalu

Ankieta Container xChange: nadchodzi szczyt sezonu chaosu w spedycji kontenerowej - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Według najnowszej ankiety Container xChange, dostawcy infrastruktury handlowej i technologicznej dla spółek zajmujących się logistyką kontenerową, 51% spedytorów, handlowców i nadawców spodziewa się w nadchodzącym szczycie sezonu większego chaosu niż w 2021 r.

Ostatnia ankieta Container xChange zatytułowana „Ankieta pulsu przemysłu xChange” wykazała, że w szczycie tegorocznego sezonu letniego zapotrzebowanie na przewóz kontenerowy gwałtownie wzrośnie, co spowoduje jeszcze większe zakłócenia niż te, które odnotowano w szycie sezonu w 2021 r.

Zgodnie z wynikami ankiety 26% respondentów przewiduje, że tegoroczny szczyt sezonu będzie mniej chaotyczny niż w 2021 r., natomiast 22% spodziewa się „chaosu” na identycznym poziomie.

Jeśli chodzi o strategię zaopatrzenia w kontenery na 2022 r. w porównaniu do czasów sprzed pandemii, 56% ankietowanych stwierdziło, że ich sieci „zostały rozbudowane”, 38%, że zawarło „umowy długoterminowe”, a 25%, że przyjęło „strategię wieloprzetargową” (ryc. 1).

37,5% respondentów stwierdziło, że w 2022 r. gwarantowano klientom wystarczające zapasy dzięki „wcześniejszym dostawom”, 25% korzystało z „alternatywnych tras transportowych”, a 18,8% zawarło z przewoźnikami długoterminowe umowy na przydziały o określonej wielkości.

Co ciekawe, 62,5% ankietowanych stwierdziło, że polegało w głównej mierze na rynku ofertowym lub nie podjęło żadnych konkretnych czynności by zagwarantować, że dostawy dotrą do klientów.

Lockdowny w Chinach poważnie zaważyły na wymianie handlowej

58% respondentów wykazało również, że lockdowny nałożone z powodu pandemii COVID-19 w Chinach poważnie „utrudniły produkcję/wysyłkę zdecydowanej większości produktów”, sugerując, że zaległości w przewozach ładunków i niezaspokojone zapotrzebowanie rosną z powodu wprowadzenia przez Chiny strategii ograniczenia eksportu do Europy i USA w ramach walki z epidemią.

Jedna z klientek i respondentek uczestniczących w ankiecie xChange, Amanda Mallia, szefowa działu sprzedaży i zamówień Oceanbox Containers Ltd. we Włoszech, powiedziała: „Trudno nam prognozować, gdzie powinniśmy wysłać nasze kontenery, i czy w ogóle wypracujemy jakikolwiek zysk, biorąc pod uwagę coraz wyższe opłaty za kontenery SOC pobierane przez linie żeglugowe”.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Chinach trwa obecnie lockdown, a zatem występują tam duże zatory, a także zmniejszone zapotrzebowanie na puste kontenery w szczycie sezonu ze względu na zwiększenie wydatków na usługi kosztem produktów konsumenckich, nie mamy pewności, czy odsyłanie pustych kontenerów do Chin ma jakikolwiek sens.

„Przewidywanie, co stanie się w tegorocznym szczycie sezonu jest trudniejsze niż zazwyczaj ze względu na ogrom sprzecznych sygnałów i czynników niepewności”, powiedział Christian Roeloffs, współzałożyciel i Container xChange.

„Jeśli idzie o dostawy towarów, zauważyliśmy, że lockdowny wprowadzone w Chinach z powodu pandemii Covid-19 wywarły niekorzystny wpływ na dostępność towarów na eksport na kluczowe rynki w Europie i Ameryce Północnej. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy Chiny są zdolne zrezygnować z surowej polityki związanej z epidemią Covid-19 na rzecz wznowienia wymiany handlowej i ponownego ożywienia gospodarki”.

„Jeśli tak, wszystko wskazuje na to, że czeka nas gwałtowny wzrost ruchu związany z zatorami eksportowymi. Jeżeli przepisy związane z lockdownem zostaną niebawem złagodzone i przewoźnicy będą mogli wkrótce wrócić do pracy, zaległe dostawy zbiegną się w czasie ze szczytowym okresem zamówień, co może spowodować szereg blokad łańcuchów dostaw w portach europejskich i amerykańskich, gdzie już i tak panuje duże zagęszczenie”.

„Na razie bardzo niewiele wskazuje jednak na to, by prezydent Xi był skłonny poluzować politykę epidemiologiczną na rzecz ożywienia wymiany handlowej. Z politycznego punktu widzenia bowiem poluzowanie restrykcji byłoby dla niego korzystne, biorąc pod uwagę, że na drugą połowę tego roku zaplanowano Kongres Komunistycznej Partii Chin, na którym najprawdopodobniej zostanie wybrany na trzecią kadencję”.

Problem popytu na spedycję kontenerową

Oczywiście drugą stroną tego medalu jest popyt. Szereg wskaźników – dotyczących prognoz PKB, indeksu menedżerów logistyki (PMI), rosnącej inflacji czy też zaufania konsumentów – wskazuje, że popyt może spadać. Mogłoby to pomóc w złagodzeniu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na przewóz produktów z Chin, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę również oznaki wskazujące na to, że konsumenci wydają więcej na usługi niż produkty.

Inne najistotniejsze wyzwania wskazane przez respondentów, oprócz trwających nadal lockdownów w Chinach, to dostępność kontenerów, przepełnienie magazynów, inflacja, kryzys rosyjsko-ukraiński i wzrost cen.

Container xChange

Container xChange to spółka technologiczna oferująca firmom zajmującym się logistyką kontenerową z całego świata platformę handlu i leasingu kontenerów, infrastrukturę płatniczą oraz efektywny system operacyjny. Spółka xChange, obsługująca cały proces transakcyjny spedycji kontenerowej, począwszy od znajdowania nowych partnerów, po śledzenie kontenerów i zarządzanie płatnościami, korzysta z zapewnianego przez zewnętrznych dostawców wyposażenia, które można zamówić równie łatwo jak pokój w hotelu. Naszą misją jest ułatwianie logistycznej obsługi światowej wymiany handlowej.

Jako jedna z czołowych globalnych spółek technologii logistycznych xChange zajmuje się przede wszystkim gruntowną transformacją tysięcy procesów związanych z ogólnoświatową spedycją kontenerową. Spółka xChange cieszy się zaufaniem ponad tysiąca firm działających w branży spedycji kontenerowej, między innymi Kuehne+Nagel, Seaco i Sarjak, które wykorzystują naszą neutralną platformę online do eliminowania tarć i tworzenia szans rozwojowych w gospodarce.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.