• <
BOTA_2023

27 postulatów na rzecz ratowania gospodarki. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie pisze w trybie pilnym do Premiera Mateusza Morawieckiego

09.11.2020 09:10 Źródło: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska 27 postulatów na rzecz ratowania gospodarki. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie pisze w trybie pilnym do Premiera Mateusza Morawieckiego

Partnerzy portalu

27 postulatów na rzecz ratowania gospodarki. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie pisze w trybie pilnym do Premiera Mateusza Morawieckiego - GospodarkaMorska.pl
fot. Północna Izba Gospodarcza

Północna Izba Gospodarcza, jako samorząd gospodarczy i instytucja zrzeszająca największą liczbę przedsiębiorców w Polsce, z ogromnym niepokojem obserwuje negatywne skutki obecnej sytuacji w naszym regionie i w kraju oraz konsekwencje społeczno-gospodarcze, często tragiczne i nieodwracalne, jakie wywołuje kolejna fala COVID-19 i brak realnej pomocy ze strony Państwa na rzecz najbardziej potrzebujących przedsiębiorców.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie nie ustępuje w swych działaniach na rzecz przedsiębiorców, którzy obecnie przechodzą przez trudny czas związany z drugą falą pandemii. Docierają do nas sygnały od wielu przedstawicieli zrzeszonych firm o fatalnych skutkach, jakie niosą za sobą obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa. Tysiące ludzi traci miejsca pracy, firmy stoją na skraju bankructwa bez płynności finansowej i braku wizji na poprawę. Sytuacji na pewno nie poprawi kwarantanna narodowa, która jest w planach Rządu. Obawiamy się, iż lockdown oraz znikoma pomoc, jaka jest proponowana w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej potocznie Branżową Tarczą Antykryzysową, nad którą pracowało m.in. Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy, doprowadzą do zapaści gospodarczej w wielu sektorach i osobistych tragedii polskich przedsiębiorców i ich rodzin.

Tarcza 6.0 mająca z założenia być pomocą właśnie dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej oraz fizjoterapeutycznej czyli tych, które zostały najbardziej dotknięte obostrzeniami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania drugiej fali pandemii,  przewiduje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe - ale uzależnione od dominującego kodu PKD oraz spadku obrotu, co do zasady o 40 proc. Jednym z głównych kryteriów, jakie firmy będą musiały spełnić ubiegając się o pomoc, jest posiadanie odpowiedniego głównego kodu PKD.  I jest to problematyczny zapis, ponieważ wykluczy on wielu przedsiębiorców prowadzących swą działalność w kilku obszarach, a „niewłaściwy” główny kod PKD może ich wykluczyć z otrzymania pomocy, mimo spełnienia kryterium spadku dochodu. Zwolnienia z ZUS na jeden miesiąc i jednorazowe postojowe to żadna pomoc przy stale zaostrzających się obostrzeniach, uniemożliwiających w zasadzie funkcjonowanie wielu branż gospodarki.

Proponowane rozwiązania pomocowe nie rozwiązują nabrzmiewających finansowych problemów i zaledwie w nikłym stopniu pomagają przedsiębiorcom w trakcie tego największego kryzysu gospodarczego ostatniego czasu.
Wystąpiliśmy z postulatami  w ramach „Tarczy Ochronnej dla Przedsiębiorców", które naszym zdaniem, pomogą przetrwać wielu przedsiębiorcom i uchronić znaczną ilość miejsc pracy.  Mamy nadzieję, że zostaniemy wysłuchani i będziemy mogli wesprzeć Rząd w pracach merytorycznych nad odpowiednimi mechanizmami wsparcia przedsiębiorstw oraz zapobiegania pogłębiania się kryzysu.

List do Premiera Mateusza Morawieckiego podpisała Prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk oraz przedstawiciele Prezydium Izby.

    1. Rezygnacja z klasyfikowania branżowego przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie (po kodzie PKD). Gospodarka to system naczyń połączonych. Jest wiele branż zależnych, które wsparcia nie otrzymają, a mają olbrzymie kłopoty. Przyjęcie ponownie kryterium spadku przychodów.
    2. Zastosowanie jednej obniżonej stawki podatkowej VAT dla podmiotów najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanymi z stanem epidemii do 30.11.2025. Jedna obniżona stawka podatku VAT w wysokości 5 % na wszystkie usługi.
    3. Obniżenie stawki VAT z 23 na 22%
    4. Jedna obniżona stawka podatku PIT w wysokości 10 % od przychodu wszystkich podmiotów gospodarczych wykazujących stosowny spadek przychodu (dla przedsiębiorcy do limitu dochodu 1 mln zł).
    5. Jedna obniżona stawka podatku CIT w wysokości 5 % od przychodu wszystkich podmiotów gospodarczych wykazujących stosowny spadek przychodu (do limitu 2 mln euro).
    6. Zwolnienia w płatnościach ZUS na 6 miesięcy dla podmiotów wykazujących spadek przychodów.
    7. Dotacje na pokrycie kosztów stałych firmy np. w wysokości 70% lub 80% finansowania
    8. Pomoc w dostępie do niskooprocentowanych pożyczek obrotowych - pożyczki płynnościowe np. na rok, żeby firma mogła stanąć na nogi- jednak żeby wszystkie formy prawne miały te same możliwości- w przypadku Sp. z o.o. przy udzieleniu kredytu brany jest pod uwagę wskaźnik pokrycia kosztów i kredyt inwestycyjny na działalność.
    9. Subwencje obrotowe i na spłatę należności dla MŚP i dużych firm. Mikro - Limit roczny do 30 000 zł. Małe - Limit roczny do 50 000 zł. Średnie - Limit roczny do 100 000 zł. Duże - Limit roczny do 200 000 zł.
    10. Niewprowadzanie oskładkowania umów zlecenie.
    11. Niewprowadzanie CIT dla spółek komandytowych.
    12. Wprowadzenie na okres 36 miesięcy od dnia wprowadzenia ustawy w życie w związku z wystąpieniem COVID 19 ochrony majątku przedsiębiorców przed egzekucją komorniczą. Zarówno do egzekucji trwających jak i egzekucji wszczętych po wprowadzeniu ustawy.
    13. Utworzenie przez Ministerstwo Finansów funduszu rekompensat dla wierzycieli.
    14. Przywrócenie handlu w niedzielę (choćby czasowe na okres pandemii).
    15. Zniesienie lub odroczenie niektórych obowiązków sprawozdawczych, obciążających przedsiębiorców, wzrostem kosztów i ilości osób do obsługi np. JPK.
    16. Zmiana praktyki administracyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska odnośnie traktowania importu drewna poużytkowego jako odpad, a nie surowiec wtórny do produkcji, co uderza w przemysł meblarski (specjalizacja naszego województwa i kraju).
    17. Wsparcie finansowe od Rządu na ratowanie miejsc pracy- z uwzględnieniem umów o pracę oraz umów zleceń (niestety firmy mówią, że z wielkim bólem ale muszą zwalniać pracowników i nie mogą czekać na pomoc Rządu).
    18. Wprowadzenie bonifikat w podatku od nieruchomości.
    19. Wsparcie dotyczące lokali, które są wynajmowane przez przedsiębiorców - upust w czynszu dla podmiotów wykazujących spadek przychodów.
    20. Skrócenie spraw administracyjnych, np. w niektórych krajach nie trzeba nawet składać kolejnych wniosków tylko firmy z automatu dostają przedłużone wsparcie.
    21. Przesunięcie o rok (do 01.01.2022 r.) terminu na wdrożenie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020).
    22. Utworzenie specjalnego funduszu szkoleniowego na przebranżowienie się (na wzór BUR lub KFS).
    23. Wprowadzenie programu zapomóg dla tracących zatrudnienie oraz uruchomienie funduszy na nowy start.
    24. Wprowadzenie programu pobudzania rynku – staże 12-miesięczne finansowane w 100% przez UP z obowiązkiem zatrudnienia na co najmniej 6 m-cy.
    25. Złagodzenie warunku utrzymania zatrudnienia lub nie brania pod uwagę okresów lockdown-u do liczenia poziomu zatrudnienia uprawniającego do umorzenia dofinansowania PFR w wysokości 50% mikro i 25% dla małych i średnich przedsiębiorstw.
    26. Przedłużenie okresu rozliczeniowego dofinansowania PFR o 1 rok po zakończeniu stanu pandemii lub zagrożenia epidemicznego.
    27. Dostęp do postojowego dla mikroprzedsiębiorców, których samozatrudnienie jest związane z obowiązkiem posiadania stosunku pracy na ułamek etatu, np. 1/64. Przykładem są pośrednicy kredytowi, których wg. KNF jest w Polsce ok. 35.000. W związku z tym, iż warunkiem uzyskania postojowego jest m.in. fakt nieposiadania innego niż działalność gospodarcza tytułu do ubezpieczeń, konieczność utrzymywania cząstki etatu, uniemożliwia uzyskanie tego wsparcia zarówno w przypadku pierwotnej tarczy, jak i tarczy 6.0., nawet w przypadku spadku lub całkowitego braku przychodów.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.