• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg podpisał umowę z Interparking Polska na budowę i dzierżawę parkingu

kw

12.05.2023 21:40
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg podpisał umowę z Interparking Polska na budowę i dzierżawę parkingu

Partnerzy portalu

Fot. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Port Morski Kołobrzeg wychodząc na przeciw potrzebom swoich mieszkańców i turystów odwiedzających kurort wybuduje parking. Obiekt powstały na obszarze portu przeładunkowego będzie miał za zadanie zminimalizować oddziaływanie działalności portowej na życie miasta. Zarząd portu właśnie podpisał umowę z dzierżawcą i wykonawcą inwestycji.

Istotnym zadaniem dla Zarządu portu jest zabezpieczenie funkcjonowania działalności uzdrowiskowo-wczasowej i działalności portowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o .o. postanowił stworzyć bufor bezpieczeństwa w postaci budowy na granicy portu zespołu obiektów, z funkcjami uzupełniającymi dla kontrahentów i użytkowników portu, który będzie neutralizował oddziaływanie tych dwóch obszarów na siebie. Zabudowa powstanie na obszarze portu przeładunkowego i zminimalizuje oddziaływanie działalności portowej. W ramach przygotowania inwestycji Spółka w 2021 r. zleciła opracowanie analizy projektu inwestycyjnego wraz z przeprowadzeniem konsultacji rynkowych, a finalnie w lipcu 2022 r. ogłosiła postępowanie - negocjacje dla pierwszego etapu zabudowy wzdłuż ulicy Portowej (budynku parkingu wielopoziomowego). Etap drugi będzie realizowany w późniejszym terminie.

Jest to innowacyjna formuła inwestycyjna dla Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o., ponieważ obejmuje pierwsze postępowanie hybrydowe, jakie przeprowadzono w oparciu o zasady partnerstwa między partnerem prywatnym i spółką komunalną. Ideą inwestycji jest wybudowanie przez podmiot prywatny, w ramach zawartej z Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. umowy dzierżawy, wielopoziomowego parkingu przy ulicy Portowej i zarządzanie nim przez określony czas. Całkowity koszt wybudowania parkingu ponosi podmiot prywatny. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. w ramach umowy udostępnia teren pod budowę i zarządzanie parkingiem. Po zakończeniu umowy dzierżawy poniesione nakłady przejdą na własność Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. jako wydzierżawiającego.

W wyniku ogłoszenia negocjacji w pierwszym etapie postępowania wpłynęły trzy oferty: Interparking Polska Sp. z o.o., konsorcjum Indigo Polska S.A. oraz 2B Sp. z o.o. Negocjacje w celu wyboru dzierżawcy prowadzone były w trzech obszarach: obszarze biznesowym, w którym omówiono założenia ogólne projektu, obszarze technicznym, w którym omówiono zastosowane rozwiązania projektowe inwestycji i obszarze prawnym, w którym omówiono poszczególne warunki umowy. Ostateczna oferta wpłynęła do Spółki w dniu 28.04.2023 r. od Interparking Polska Sp. z o.o., która jest jednym z kluczowych operatorów systemów parkingowych w Europie. Interparking Polska sp. z o.o. obecna jest w dziewięciu krajach, tj.: Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Rumunii. Dnia 11 maja br. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg z o.o. podpisał z Interparking Polska Sp. z o.o. umowę. Po uzyskaniu zgody Ministra Infrastruktury na dzierżawę terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zostanie rozpoczęta budowa parkingu, której zakończenie przewiduje się w okresie 24 miesięcy.

Dziękujemy za wysłane grafiki.