• <
smartre_2023

Za nami 8. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2020

03.07.2020 20:36 Źródło: Ministerstwo Klimatu
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Za nami 8. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2020

Partnerzy portalu

Za nami 8. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2020 - GospodarkaMorska.pl
Wiceminister klimatu Piotr Dziadzio; fot. gov.pl

Tematem przewodnim OSE Gdańsk 2020 była „Energetyka dla gospodarki- gospodarka dla energetyki”. Ministerstwo Klimatu reprezentowali podczas wydarzenia pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusza Zyska oraz wiceminister Piotr Dziadzio.

Polityka energetyczna Polski, Europejski Zielony Ład, plan neutralności klimatycznej do 2050, nowe perspektywy rozwoju sektora OZE i priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego to główne zagadnienia, które poruszył w trakcie swojego wystąpienia w sesji plenarnej „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne” wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Mówiąc o transformacji energetycznej minister zaznaczył, że powinniśmy wykorzystać szansę wynikającą z konieczności wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz wychodzenia z kryzysu po COVID-19, jako koło zamachowe dla polskiej gospodarki. Pełnomocnik Rządu ds. OZE podkreślał też, że transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa i każde państwo powinno ją realizować we własnym tempie.

Polska jako członek UE jest zobowiązana do prowadzenia polityki klimatycznej zgodnej z kierunkami wytyczanymi na poziomie UE i nie może kontestować decyzji innych Państw, które są w stanie osiągnąć neutralność do 2050 r.- podkreślał jednocześnie minister Zyska.

W kolejnym wystąpieniu podczas panelu „Offshore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji”, wiceminister Zyska mówił m.in. o projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

W najbliższym czasie opublikowany zostanie projekt ustawy offshore, który jest wynikiem świadomej polityki rządu w kierunku stabilnych regulacji prawnych, dla funkcjonowania całej branży - powiedział wiceminister.

Projekt zostanie przekazany do ponownych, krótkich uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Harmonogram prac nad tym priorytetowym dla Ministerstwa Klimatu projektem, uzależniony jest od ilości zgłoszonych uwag. Jak zaznaczył wiceminister Zyska w trakcie prac nad zaktualizowaną wersją projektu ustawy, resort klimatu wsłuchiwał się również w głosy inwestorów, którzy planują budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Wiceminister klimatu Piotr Dziadzio, który również uczestniczył w szczycie energetycznym, wziął udział w panelu „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”, podczas którego mówił m.in. o konieczności rozwoju infrastruktury i dywersyfikacji dostaw gazu do kraju. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu, prognozy mówią, że do 2040 r. wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny wzrośnie z 18mld m3 do 27 mld m3, co będzie wymagało odpowiedniego przygotowania. Tym bardziej, że dla Polski gaz ziemny jest istotnym elementem transformacji energetycznej. Wiceminister Dziadzio zaznaczył konieczność poszukiwań nowych obszarów, z których gaz mógłby być sprowadzany, bądź perspektywicznych regionów Polski, gdzie mógłby być wydobywany. Istotną rolę odgrywa również finansowanie inwestycji gazowych.

Wsparcie dla inwestycji gazowych ze środków unijnych powinno zostać utrzymane. Polska krytycznie odnosi się do prób usunięcia możliwości współfinansowania inwestycji w sektorze gazu ze środków polityki spójności na lata 2021-2027. To dla nas bardzo istotny element transformacji energetycznej - powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.