• <

Senat powołał komisję nadzwyczajną ds. klimatu

03.07.2020 10:54 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Senat powołał komisję nadzwyczajną ds. klimatu

Partnerzy portalu

Senat powołał komisję nadzwyczajną ds. klimatu - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Senat w czwartek przegłosował uchwałę o powołaniu komisji nadzwyczajnej ds. klimatu. Licząca ponad 40 senatorów komisja ma zajmować się zagadnieniami m.in. neutralności klimatycznej, wdrażaniu polityki klimatycznych czy gospodarki obiegu zamkniętego.

Za przyjęciem uchwały, powołującej komisję nadzwyczajną ds. klimatu głosowało 50 senatorów, 17 było przeciw, 30 się wstrzymało.

Zgodnie z uchwałą komisja liczy 43 członków, chociaż jeden z senatorów - Jan Maria Jackowski z PiS - zapowiedział wycofanie się ze składu.

Uzasadniając projekt uchwały, powołującej komisję senator Stanisław Gawłowski (KO) podkreślał, że Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w globalnych negocjacjach dotyczących zmian klimatycznych. Wskazał też, że powołano ostatnio Ministerstwo Klimatu, co „w sposób naturalny” stwarza w Senacie przestrzeń do powołania komisji ds. klimatu.

Zgodnie z uchwałą, zadaniem Komisji jest rozpatrywanie i opracowywanie spraw dotycza?cych: neutralnos´ci klimatycznej, bioróz˙norodnos´ci, gospodarki w obiegu zamknie?tym, strategii przemysłowej na rzecz klimatu, inteligentnego i zrównowaz˙onego transportu, adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony przed powodzia? i susza?, strategii „od pola do stołu”.

Komisja ma brać udział w kształtowaniu polityki klimatycznej, wdraz˙aniu polityki klimatycznej w Polsce, efektywnos´ci energetycznej, rozwoju i wspieraniu odnawialnych z´ródeł energii, ma się zajmować społeczno-ekonomicznymi aspektami transformacji klimatycznej, zagadnieniami edukacji klimatycznej, finansowania w zakresie ochrony powietrza i transformacji klimatycznej, zagospodarowania wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych oraz ochrony powietrza. (PAP)

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.