• <

Wynik wyszukiwania - "tonaż" - Wiadomości

Coraz więcej aktywności na rynkach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 8 – 11.2024)

Kolejne tygodnie pierwszego kwartału 2024 roku to obserwowana wzmożona aktywność inwestycji tonażowych wielu typów jednostek. Wzrosty nie wynikają jednak z dynamicznego rozwoju rynku frachtowego. Wręcz przeciwnie wzrosty wolumenów ładunków, np. skonteneryzowanych są nadal niższe niż wzrosty pojemności dostępnego na rynku tonażu. Występujący niedobór tonażu na wielu szlakach wynika z kryzysów, które mocno uderzają w żeglugę.
01.04.2024

Aktywny okres w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 6-10/2024)

Kolejne tygodnie 2024 roku to intensyfikacja inwestycji tonażowych w segmentach: masowym i zbiornikowcowym. Jak podawały źródła shipbrokerskie i analityczne, w tym Golden Destiny sporo było transakcji kupna – sprzedaży używanych jednostek. Bardzo dużo odnotowywano też nowych zamówień, natomiast złomowań było nadal mało.
18.03.2024

Ożywienie na rynku tonażowym. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2-5/2024)

Początkowe tygodnie nowe roku to mocny wzrost w obrocie używanym tonażem, a także w składaniu nowych zamówień. Wskazywały na to między raporty Golden Destiny. Wzrasta również zapotrzebowanie na złomowany tonaż. Brakuje jednak nadal znaczącego zasilania branży recyklingu okrętowego w przeznacozne do tego celu statki. Taki impas według analityków tego rynku ma nadal trwać w tym zakresie.
19.02.2024

Aktywny przełom roku. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 50/2023-1/2024)

Jak pokazują statystyki sprzedaż statków suchych masowych oraz tankowców w 2023 roku była mniejsza niż jeszcze w 2022 roku. W tych segmentach w 2023 roku zanotowano 1.256 transakcji kupna – sprzedaży. Pomimo tego greccy inwestorzy byli wyjątkowo aktywni w zakresie zlecenia nowych budów wyżej wspomnianego tonażu. Tymczasem według danych Golden Destiny na przełomie roku doszło do całkiem sporej ilości transakcji, pomimo wyłączenia praktycznie całego jednego tygodnia.
19.01.2024

Hamowanie inwestycji na koniec roku. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 47-50/2023)

Na skutek niepewnej i zmiennej sytuacji rynkowej inwestycje w ostatnich tygodniach nieco wyhamowały na co wskazują między innymi dane Golden Destiny. Z drugiej strony międzynarodowa sytuacja geopolityczna i potrzeba wykorzystania statków na dłuższych dystansach powoduje, że zwiększa się zapotrzebowanie na tonaż oraz zmniejsza się ilość i tak niewielkiego wolumenu złomowanych jednostek.
02.01.2024

Ocean Network Express z nowym rekordem w transporcie kontenerowym

Mająca siedzibę w Singapurze jedna z czołowych firm branży żeglugowej pochwaliła się wyczynem jednego ze swoich najnowszych nabytków, kontenerowca ONE Inspiration. Statek przyjął na swój pokład 22 000 pełnych kontenerów, osiągając nowy rekord w kwestii załadunków.
27.12.2023

Aktywnie na rynku tonażowym. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 41-44/2023)

Według danych Golden Destiny oraz innych źródeł shipbrokerskich dla masowców, ale również tankowców ostatnie tygodnie to czas intensywnych transakcji na rynku jednostek używanych. Niewiele było za to transakcji dotyczących złomowań. Dość aktywnie było również na rynku nowych zamówień, co być może było pokłosiem bardziej pozytywnych perspektyw dla rynków frachtowych i czarterowych.
14.11.2023

Branża głodna nowych masowców i inwestuje. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 36-40/2023)

Ostatnie tygodnie to wzrost aktywności inwestycyjnej na rynkach żeglugowych, szczególnie w segmencie masowców i zbiornikowców. Było to widoczne we wszystkich kolejnych tygodniach. Wskazują na to dostępne dane shipbrokerskie, w tym te przedstawiane przez jednego z liderów rynku, tj. firmę Golden Destiny.
26.10.2023

Duże dostawy i małe zamówienia. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 32-37/2023)

Jak podają statystyki w ostatnich tygodniach i miesiącach na rynek wprowadzono bardzo dużą ilość nowego tonażu kontenerowego o pojemności kilkuset tysięcy TEU. Szczególnie widoczne wzrosty w tym zakresie były widoczne u światowych gigantów, tj. MSC i Maersk. W kolejnych miesiącach przewiduje się dalsze intensywne dostawy nowego tonażu kontenerowego.
26.09.2023

Intensywny ruch w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tydzień 18-23/2023)

Obiecujące, ale również bardzo mieszane obecnie warunki rynku spowodowały wzrost ruchu inwestycyjnego w tonażu masowym oraz zbiornikowcowym. Obserwowano dużo transakcji zarówno na rynku jednostek używanych, jak i w nowych zamówieniach. Niewiele było za to złomowań.
21.06.2023

Rynek inwestycji tonażowych w lepszej kondycji. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 16-19/2023)

Kolejne tygodnie roku do kontynuacja stabilizacji w zakresie inwestycji tonażowych w segmencie statków kontenerowych. Dużo lepiej niż przez wiele ostatnich tygodni prezentował się dla segmentu drobnicowców wielozadaniowych, gdzie pojawiły się nie tylko transakcje jednostkami używanymi, ale również i nowe zamówienia. Nadal nie widać znaczących wzrostów w nowych kontraktacjach nowych wycieczkowców, ale dotychczasowe budowy i zamówienia są realizowane i dokańczane.
24.05.2023

Inwestycje przed zmianami na rynku. Analiza rynku tonażowego (tydzień 15-17/2023)

W segmentach masowym i zbiornikowcowym ostatnie tygodnie pokazały, iż od pewnego czasu rynek jest dość mocny i stabilizuje się. Wiąże się to z sytuacją na rynkach frachtowym i czarterowym. Sporo notuje się transakcji kupna-sprzedaży jednostek używanych. Niewielka jest ilość złomowań, ale dość aktywny jest już od pewnego czasu rynek nowych zamówień. Szczególnie widoczne jest to w segmentach jednostek masowych i tankowców do przewozu ropy naftowej oraz produktów pochodnych.
08.05.2023

Przedwczesne ożywienie inwestycji tonażowych? Analiza rynku tonażowego (tydzień 10-14/2023)

Poprawa sytuacji na rynkach frachtowych i czarterowych wielu segmentów żeglugi w ostatnich tygodniach zdaje się mocno działać na optymistyczne podejście inwestorów w zakresie pozyskiwania nowego tonażu. Czy jest to chwilowy wzrost, czy początek nowego trendu? Czy międzynarodowa sytuacja gospodarcza jest na tyle stabilna, aby pojawiały się tego typu działania? Przedstawione w niniejszej analizie dane mogą to potwierdzać. Jednakże, czy kolejne tygodnie i miesiące będą wyglądały podobnie?
19.04.2023

Inwestycje w kontenerowce znów wzrastają. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 6-10/2023)

W ostatnich tygodniach odnotowano ponowny wzrost w zakresie kontraktowania budów nowych kontenerowców. Istniejąca nadpodaż tonażu i dodatkowe nowe zamówienia mogą mieć wpływ na dalszą presję dotyczącą wysokości stawek frachtowych i czarterowych. To będzie miało z kolei bezpośredni wpływ na zyskowność przewoźników. W pozostałych omawianych segmentach obserwowano raczej stagnację. Niewiele działo się wśród drobnicowców wielozadaniowych. Nie zaobserwowano żadnych transakcji na rynku statków pasażerskich. Jednakże wiele z opóźnionych
22.03.2023

Rewolucyjne zmiany w cenach statków właśnie nadeszły. Analiza rynku tonażowego (tydzień 44-47/2022)

Wielki chaos panujący na rynkach czarterowych i frachtowych wpływa na poziomy cen statków. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na przewozy takich surowców jak ropa naftowa czy gaz ziemny z odległych zakątków globu do różnych światowych destynacji popyt na gazowce oraz tankowce wzrasta. Dodatkowo Rosja potajemnie gromadzi tankowce i przerejestrowuje je, aby omijać zachodnie sankcje na przewóz ropy. Stąd też między innymi wynika wzrost cen zbiornikowców klasy MR, które osiągnęły właśnie rekordowe wartości najwyższe od 2008 roku.
08.12.2022

Zamiast kongestii – puste kontenery. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 37-41/2022)

Światowy rynek handlu morskiego podąża za trendami gospodarczymi i taka sytuacja miała również miejsce w ostatnich tygodniach w analizowanych segmentach żeglugi. W branży kontenerowej trend kongestii i opóźnień ustał. Niestety zmiana nie jest pozytywna bowiem ładunków skonteneryzowanych zaczyna coraz bardziej brakować a kontenerowce wożą coraz częściej jedynie puste kontenery celem ich repozycjonowania w inne lokalizacje. Podobne trendy odczuwane są w innych segmentach żeglugi.
25.10.2022

Czy to sztorm, czy tylko zwykłe falowanie? Analiza rynku tonażowego (tygodnie 33-36/2022)

Za trendami na rynkach frachtowych i czarterowych podążają rynki tonażowe: kupna – sprzedaży jednostek używanych, zamówień na nowe budowy a także złomowań okrętowych. Aktywności jest ogólnie rzecz biorąc mniej, ale bywają tygodnie nieznacznych wzrostów. Armatorzy i inwestorzy żeglugowi starają się na bieżąco reagować na aktualną i przewidywaną sytuację, analizując zarówno podaż jak i popyt na różne klasy i typy jednostek pływających.
18.09.2022

Dynamiczna sytuacja na rynku tonażowym. Czy inwestycyjna stabilizacja jest obecnie możliwa? Analiza rynku tonażowego (tydzień 31-34/2022)

Na rynku tonażowym w wielu segmentach postępowała kontynuacja spowolnienia nowych zamówień. W transakcjach jednostek używanych ostatnie tygodnie to z kolei ożywienie dla niektórych typów jednostek. Nieustannie już od dłuższego czasu słaba sytuacja na rynku złomowa, który cechował się spadającymi cenami, ale przede wszystkim małą ilością jednostek wysyłanych na złom.
08.09.2022

Niższe frachty i wyższe koszty eksploatacji – czy świat transportu morskiego to udźwignie? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 29-32/2022)

Ostatnie tygodnie i miesiące to zachwianie dotychczasowych tendencji na rynkach frachtowych. Szczególnie widoczne jest to w segmencie przewozów kontenerowych. Niemniej jednak jak podkreśla wielu z analityków tego rynku jego parametry są nadal na wysokim poziomie. Z perspektywy armatorów nie wygląda jednak to tak pozytywnie, gdyż napotykali oni na wzrosty kosztów, w tym przede wszystkim kosztów paliwa.
28.08.2022

Coraz więcej nowych zamówień i coraz wyższe ceny. Analiza rynku tonażowego (tydzień 23-26/2022)

Jak pokazują dane z rynków tonażowych z ostatnich tygodni wzrasta aktywność w zakresie kontraktowania nowych jednostek. Szczególne wzrosty były zauważalne między innymi w segmencie gazowców do przewozu LNG, co wprost wynikało z sytuacji rynkowej i politycznej, występującej na świecie. Większemu zainteresowaniu nowymi jednostkami towarzyszy równolegle ogólny wzrost cen nowych statków. Z kolei w złomowaniach jednostek nadal stagnacja.
05.07.2022

Żegluga w sieci wyzwań. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 16-20/2022)

Armatorzy i inwestorzy żeglugowi nadal są nieco bardziej aktywni w zakresie transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych praktycznie we wszystkich segmentach tonażowych, niż w kontraktowaniu budów nowych jednostek. Wyjątek w ostatnich tygodniach mógł stanowić rynek kontenerowców. Ceny nowych jednostek są bardzo wysokie i nadal rosną. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o okrętowy złom. Stal jest w cenie, więc i oferty zakupu statków na przysłowiowe „żyletki” są atrakcyjne dla sprzedających, ale szerszego grona chętnych brak.
25.05.2022

Wysokie ceny statków. Zamieszanie na rynku wyhamowuje inwestycje żeglugowe. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 12-15/2022)

Ze względu na dobrą koniunkturę na rynku frachtowym a także spadającą już od pewnego czasu podaż tonażu, wartości statków niemal wszystkich segmentów mocno wzrastają. Uśrednione dane dla ostatnich 3 miesięcy wskazują, że zmiany wynoszą około plus 12 proc. Dodatkowo wzrosty cen stali, powszechna niepewność tego, jak zachowa się rynek, nie dają podstaw do przeprowadzania bezpiecznych i dużych zakupów, czy też zamówień bez gwarancji pokrycia kontraktowego.
21.04.2022

Analiza rynku tonażowego (tygodnie 8-11/2022)

Ostatnie tygodnie to głównie kontynuacja dotychczasowych trendów w zakresie inwestycji tonażowych. Pomimo pewnej aktywności – generalnie według twardych danych rynkowych jest ona niższa dla wielu z segmentów niż jeszcze rok wcześniej. Rosną ceny okrętowego złomu, które utrzymują się na bardzo wysokich poziomach.
24.03.2022

Azjaci mają najwięcej statków, wyprzedzili Europę

Najnowsze statystyki pokazują, że Azja przeskoczyła Europę zarówno pod względem ilości posiadanych statku, jak i ich łącznego tonażu.
14.03.2022

Analiza rynku tonażowego (tydzień 6-9/2022)

Po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej sytuacja zarówno na rynku frachtowym, czarterowym jak i tonażowym stała się jeszcze bardziej dynamiczna i nieprzewidywalna. Obarcza to niewątpliwie inwestycje tonażowe dodatkowym ryzykiem, ale też szansą. Nikt bowiem nie wie jak sytuacja będzie wyglądała za jakiś czas.
09.03.2022

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 4-7/2022)

Czy rynek żeglugowy czeka dalszy intensywny rozwój? Wiele z parametrów rynku frachtowego i czarterowego większości segmentów żeglugi wskazuje, że tak właśnie będzie. Nadal mocno wzrasta rynek warunków frachtowych i czarterowych dla statków wielozadaniowych. Segment kontenerowców po drobnych korektach i krótkoterminowej stagnacji czeka obecnie na dalszy rozwój sytuacji. Jednak jak na razie analizy wskazują, iż znaczących zmian na tym rynku nie będzie.
24.02.2022

Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2-5/2022)

Sytuacja na rynku tonażowym była w ostatnich tygodniach bardzo zróżnicowana i zależała od konkretnego segmentu rynku, sektorów a nawet poszczególnych typów jednostek. Duże zapotrzebowanie występowało nadal na gazowce do przewozu LNG. Rynek frachtowy masowców sięgnął dna i mocno liczy na solidne odbicie, więc armatorzy tego segmentu bacznie obserwują sytuację.
09.02.2022

Czy inwestycje w tonaż spowalniają? Analiza rynku tonażowego (tygodnie 42-46/2021)

Ostatnie tygodnie pokazywały nadal sporą ilość zamówień nowych jednostek w ujęciu globalnym, tzn. dotyczącym wszystkich sektorów. W skali rok do roku październik odznaczył się ilością zamówień większą aż o 89% niż w tym samym miesiącu roku 2020. Jednakże ten sam miesiąc w porównaniu do września roku bieżącego, to już około 15% zamówień mniej (123 statki do 104 jednostek). W transakcjach dotyczących statków „z drugiej ręki” również jak na razie było sporo aktywności.
23.11.2021

Pomimo rekordowego ruchu władze Kanału Sueskiego zapowiadają podwyżki opłat w 2022

Po burzliwym roku, w którym Kanał Sueski został zablokowany przez duży kontenerowiec Ever Given, władze ogłosiły plany wprowadzenia podwyżki opłat dla prawie wszystkich statków korzystających z Kanału w 2022 roku.
07.11.2021

Rynek dobry, to i coraz droższe statki, ale i więcej nowych zamówień. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 38-41/2021)

Poziom ilości zakontraktowań nowych statków w 2021 roku na koniec września był o około 69% lepszy w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.
20.10.2021

Dobre perspektywy zachęcają do odważniejszych inwestycji w nowe statki. Analiza rynku tonażowego (tydzień 36-39/2021)

Dobre wyniki i perspektywy dla rynku przewozów ładunków masowych zachęcają armatorów i inwestorów do inwestycji w tonaż. Dzięki temu oprócz sporego wolumenu transakcji jednostkami z drugiej ręki to głównie azjatycki rynek stoczniowy odnotowuje świeży powiew dla nowych zamówień.
04.10.2021

Kontynuacja wzrostów frachtów i stawek czarterowych nadal gwarantowana? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 34-37/2021)

Ostatnie kilka tygodni to okres nadal dobrych wyników rynków frachtowych i czarterowych segmentów: wielozadaniowego, kontenerowego oraz ro-ro i promowego. Postępowała także bardzo ważna kontynuacja odbudowy rynku przewozów pasażerskich realizowanych przez wycieczkowce.
19.09.2021

Napęd "LNG dual fuel" w natarciu. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 29-33/2021)

Pozytywne wieści dla rynku okrętowego w związku z coraz większym zwiększonym zapotrzebowaniem na tonaż, w tym przede wszystkim nowe jednostki o napędzie „LNG dual fuel”. Natomiast na rynku recyklingu okrętowego nadal zastój, pomimo solidnych cen oferowanych za złom okrętowy. Dobre informacje spływały również od polskich armatorów, którzy raportowali pozyskiwanie nowego tonażu. O tym, co działo się najważniejszego na rynku tonażowym w ostatnich tygodniach w naszym cyklicznym raporcie.
23.08.2021

Coraz lepszy czas dla tonażu. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 25-28/2021)

Aktywność w zakresie nowych budów, transakcji kupna – sprzedaży statków używanych cały czas wzrasta. Świadczą o tym dane nie tyle ostatnich tygodni, co dotychczasowej części bieżącego roku. Na rynku recyklingu okrętowego również brakuje statków, które z kolei można by było wysłać na złom. Stąd też ceny oferowane przez zakłady złomowe, czy też tzw. cash buyer’ów osiągają wysokie wartości, zbliżając się do poziomów USD 600 za tonę statku pustego.
22.07.2021

Coraz więcej aktywności. Analiza rynku tonażowego (tydzień 18-22/2021)

Od początku tego roku dokonano już transakcji kupna – sprzedaży około 978 statków używanych o nośności 69,7 mln ton. W stoczniach zawarto również już w tym samym okresie 564 kontraktów na budowę nowych statków.
10.06.2021

Statki przyszłości właśnie nadchodzą. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 16-19/2021)

Aktualny globalny poziom zamówień nowych statków sięga aktualnie około 167,2 mln DWT. Jak do tej pory w 2021 roku zawarto kontrakty na budowę jednostek o wielkości około 28,7 mln DWT.
19.05.2021

Old Seas Sp. z o. o.

ładunki ponadgabarytowe,ładunki wielkowymiarowe,projekty transportowe,agencja morska,agent morski,shipping agent,makler morski,transport morski,barka górnopokladowa,ponton,holownik,holowanie pełnomorskie,kalkulacja uciągu,dobór tonażu,plan holowania,inspekcja on-hire,off-hire,czarterowanie,plan ładunkowy,kalkulacja uciągu holownika,port morski,port Gdańsk,port Ustka,port Gdynia,port Szczecin,Towcon,Towhire,Projectcon,Bargehire,Eurosund,Norsund,Eide Barge,Olkiluoto,Viiru,UR 93,UR 94,Rem Viking,Kaiserschleuse,Tryton,SB 5018,oldseas

Capricorn International Ltd Sp. z o.o.

projekty linii żeglugowych,projekty budowy,przebudowy i remontu statków,biznes plany wraz z analizą kosztów,przychodów,finansowania i efektywności inwestycji,aplikacje do europejskich programów wspierających przedsięwzięcia w zakresie przemysłów morskich,projekty inwestycji tonażowych,zarządzanie projektami i prowadzenie inwestycji,pośrednictwo w kupnie,sprzedaży i czarterowaniu statków,zarządzanie statkami obejmujące zarząd handlowy,techniczny,finansowy,księgowy,obsadzanie statków załogami,doradztwo w zakresie żeglugi i budowy statków

Dziękujemy za wysłane grafiki.