• <
nauta_2024

Wysokie ceny statków. Zamieszanie na rynku wyhamowuje inwestycje żeglugowe. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 12-15/2022)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Wysokie ceny statków. Zamieszanie na rynku wyhamowuje inwestycje żeglugowe. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 12-15/2022)

Partnerzy portalu

Wysokie ceny statków. Zamieszanie na rynku wyhamowuje inwestycje żeglugowe. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 12-15/2022) - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pelayo Arbues / Unsplash

Ze względu na dobrą koniunkturę na rynku frachtowym a także spadającą już od pewnego czasu podaż tonażu, wartości statków niemal wszystkich segmentów mocno wzrastają. Uśrednione dane dla ostatnich 3 miesięcy wskazują, że zmiany wynoszą około plus 12 proc. Dodatkowo wzrosty cen stali, powszechna niepewność tego, jak zachowa się rynek, nie dają podstaw do przeprowadzania bezpiecznych i dużych zakupów, czy też zamówień bez gwarancji pokrycia kontraktowego. Ci z armatorów, którzy mieli nosa i możliwości do przeprowadzenia inwestycji już je zrealizowali w odpowiednim czasie. Inni, którzy przymierzali się do nich – starają się szybko finalizować swoje transakcje, aby ustrzec się dalszych podwyżek lub też na razie zawieszają projekty. Stąd też jak wskazują dane rynkowe dotychczasowy spadek zamówień w 2022 roku liczony do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi około 50 procent!

  • Jak zatem wyglądały ostatnie tygodnie w zakresie dostępności i perspektyw podaży tonażu?
  • Jakie tendencje występowały w wybranych segmentach żeglugi?
  • Czego armatorzy i stocznie powinni spodziewać się w najbliższej przyszłości?

O tym, ale również o szczegółowych danych i ciekawostkach z branży żeglugowej ostatnich tygodni z perspektywy inwestycji tonażowych w naszej cyklicznej analizie, ukazującej najistotniejsze dane z rynku.

Rynek jednostek wielozadaniowych i ciężarowców

W tygodniu 12. odnotowano jedynie jedną transakcję kupna-sprzedaży drobnicowca wielozadaniowego, którego wartość wyceniono na 9 mln USD. W tym samym tygodniu nie odnotowano żadnych złomowań ani też nowych zamówień. W tygodniu 13. i 14. nie miały miejsca żadne transakcji kupna-sprzedaży drobnicowców wielozadaniowych z drugiej ręki. Nie było również żadnych złomowań tego typu jednostek ani żadnych zamówień w tym zakresie.

Zresztą spadki w zakresie nowych zamówień dla dotychczasowego okresu 2022 roku w stosunku do poprzedniego roku 2021 wynoszą dla drobnicowców wielozadaniowych aż około 80 procent. Dla przypomnienia wcześniejszy poziom zamówień i tak był na niskim poziomie, wynikającym z ostrożności armatorów.

Niemniej jednak w ostatnich trzech tygodniach dostarczono do światowej floty kilka jednostek wielozadaniowych – głównie dla podmiotów z Azji.

Rynek statków kontenerowych

W skali trzech ostatnich miesięcy ceny jednostek kontenerowych wzrosły średnio o około 18 procent. Najwięcej na wartości zyskiwały statki kontenerowe o przybliżonej pojemności 4 500 – 5 000 TEU. Dla takich statków o średniej wieku 10 lat średnie wzrosty wynosiły około 33%.

W tygodniu 13. doszło do dwóch transakcji kupna-sprzedaży używanych pojemnikowców na łączną kwotę 17 mln USD. W tym samym tygodniu nie zezłomowano żadnej jednostki, natomiast zamówiono aż 47 kontenerowców o łącznym DWT 4 850 tys. i wartości 966 mln USD!

W tygodniu 14. doszło do dwóch transakcji kupna-sprzedaży używanych jednostek kontenerowych. Wartość transakcji opiewała na kwotę 35 mln USD. Nie odnotowano żadnych złomowań, za to było aż 6 nowych zamówień o wartości 627,2 mln USD.

Niemniej, jak podają różne źródła rynkowe, spadki zamówień nowych jednostek w skali dotychczasowej części roku w stosunku do roku poprzedniego wynoszą 8 procent, co jest jednak najmniejszym spadkiem wśród innych segmentów żeglugi i rodzajów tonażu.

Rynek promów i statków ro-ro

Ze względu na duże zapotrzebowanie na tonaż ro-ro – rośnie ich średnia wartość. Dla przykładowych 10-letnich jednostek o linii ładunkowej o długości 2 500-4 000 metrów w okresie trzech ostatnich miesięcy ceny zwiększyły się o średnio 23-24%.

W tygodniu 12. nie odnotowano żadnych aktywności tonażowych. Podobnie było w tygodniach 13., 14. oraz 15.

Aktualnie pozyskane dane rynkowe wskazują, że wcześniej, bo na początku marca, nastąpił zakup jednostki ro-pax Epsilon o nośności 8 615 ton wybudowanej w 2011 roku za kwotę około 50 mln EUR przez spółki związane z Euroafrica Shipping. Jest to grupa żeglugowa wywodząca się z Polski i posiadająca swoje biura zarządu nad flotą w Szczecinie.

Pomimo wyników ostatnich tygodni, jak wskazują na to dane międzynarodowych rynków żeglugowych, tonaż ro-ro jest w zasadzie jedynym rodzajem jednostek, który osiąga dodatnią dynamikę nowych zamówień. Ilość nowych jednostek ro-ro dotychczas zamówionych w 2022 roku jest o około 8-9 procent wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Rynek wycieczkowców

Jeszcze w marcu na rynku odnotowano złomowanie w Turcji jednej jednostki wycieczkowej. Chodzi o wybudowanego w 1975 roku wycieczkowca o nazwie Delphin o DWT 2 851.

W tygodniach 12-15 nie odnotowano żadnych transakcji kupna-sprzedaży, złomowań, czy nowych zamówień wycieczkowców.


etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.