• <
smartre_2023

W Basenie Górniczym Portu Gdańsk ćwiczono reagowanie na zagrożenia hybrydowe [WIDEO]

rk

15.12.2022 12:05 Źródło: Port Gdańsk
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski W Basenie Górniczym Portu Gdańsk ćwiczono reagowanie na zagrożenia hybrydowe [WIDEO]

Partnerzy portalu

W Basenie Górniczym Portu Gdańsk ćwiczono reagowanie na zagrożenia hybrydowe [WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Port Gdańsk

Na terenie infrastruktury portowej odbyły się ćwiczenia „EU Integrated Resolve 2022”. Przez ostatnie trzy miesiące państwa Unii Europejskiej testowała swoją gotowość i zdolność do skutecznego radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami, w tym dla zagospodarowania morskiego.

Całe przedsięwzięcie przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy miał charakter sztabowy i polegał na zaplanowaniu operacji wojskowej i misji cywilnej w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Kolejny, który trwał od 14 do 18 listopada, oznaczał już działania w praktyce. Wzięły w nim udział instytucje, agencje i organy UE wraz z 20 państwami członkowskimi. Wśród nich był Port Gdańsk.

Gdański epizod ćwiczenia zarządzania kryzysowego przeprowadzono 17 listopada na terenie Basenu Górniczego i Nabrzeża Węglowego, gdzie operatorem jest spółka Port Gdański Eksploatacja. Udział w nich wzięli pracownicy: Urzędu Morskiego w Gdyni, Kapitanatu Portu Gdańsk, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN”, PG Eksploatacji, Policji Wodnej oraz Pogotowia Ratunkowego. Wykorzystano holownik Tytan pełniący funkcję statku pożarniczego, łódź szybkiego reagowania Piorun, lokomotywę spalinową z wagonami, dźwig portowy z obsługą, statek z materiałami klasy 1 (Zodiak II), wozy pożarnicze Scania GCBA 5/32, Renault GCBA 14/60 oraz Steyr SCRT.


Scenariusz zakładał podpalenie materiałów łatwopalnych na statku podczas ich przeładunku, co wywołało pożar i groziło dalszą eskalacją z racji na obecność materiałów niebezpiecznych. Należało nie dopuścić, by ogień rozniósł się dalej i zagroził infrastrukturze portowej. Uczestnicy przedsięwzięcia mieli za zadanie sprawnie pokierować akcją ratowniczo-gaśniczą, w oparciu o procedury poziomów alarmowych. W trakcie zdarzenia dochodziły też kolejne zmienne, jak zatrucie w wyniku prowadzonej akcji i potrzeba przeprowadzenia akcji ratunkowej poszkodowanym. Celem tego było sprawdzenie instytucji portowych na nieprzewidziane okoliczności. Liczyła się współpraca poszczególnych podmiotów i łączność pomiędzy nimi. Sprawdzano też procedury powiadamiania i alarmowania służb ratowniczych, a także sprzęt znajdujący się w wyposażeniu portu.

Akcja przebiegła sprawnie, a zagrożenie zostało zlikwidowane. W ramach dalszych procedur miejsce zdarzenia zabezpieczono do czasu zakończenia dochodzenia przez powołaną komisję. Na koniec odwołano drugi poziom ochrony na obszarze obiektu portowego Basen Górniczy.

Wydarzenia tego typu pozwalają sprawdzić działanie służb w praktyce. Z racji na znaczenie infrastruktury w portach oraz współczesnych zagrożeń ważne jest, aby personel, we współpracy z odpowiednimi służbami, umiał sprawnie reagować na wszelkie zagrożenia. W tej sytuacji liczy się szybkość działania, znajomość procedur, sprawność oraz umiejętność podejmowania właściwych decyzji.

Gospodarka Morska
Port Gdańsk

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.