• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Uroczystość zakończenia studiów wojskowych na AMW [wideo]

27.08.2020 15:20 Źródło: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Uroczystość zakończenia studiów wojskowych na AMW [wideo]

Partnerzy portalu

Uroczystość zakończenia studiów wojskowych na AMW [wideo] - GospodarkaMorska.pl
fot. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Drodzy Absolwenci, stanowicie jedność, łączycie w sobie 3 elementy, stopień oficerski, tytuł magistra i tytuł zawodowy inżyniera. Każda cecha wymaga innych umiejętności, oficer z łaciny znaczy urzędowy, oznacza grzeczność, służbę. Każdy z Was otrzymując dyplom stał się magistrem, co z kolei oznacza mistrz, nauczyciel. W  końcu słowo inżynier, które oznacza człowieka twórczego umysłu. Dziękuję Wam za Wasze inicjatywy, za to co robiliście poza nauką – tymi słowami rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht podziękował tegorocznym absolwentom. W czwartek 27 sierpnia w Audytorium Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia absolwentom dyplomów ukończenia studiów.

 Podczas uroczystości za zdobycie pierwszych trzech lokat wyróżnieni zostali:    

- pozłacanym pierścieniem absolwenta studiów wojskowych – bosman podchorąży Michał Grozalski; 
- pierścieniem absolwenta studiów wojskowych – bosman podchorąży Krystian Sokołowski oraz bosman podchorąży Damian Głowacki.       

Ponadto, za najlepsze wyniki w nauce listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali: bsm. pchor. Piotr Stopienski i bsm. pchor. Bartosz Wawrzyniak.  Natomiast za osiągnięcia sportowe wyróżnienia otrzymali: bsm. pchor. Jakub Elgas, bsm. pchor. Daniel Kęsicki, bsm. pchor. Szymon Sadowski. Istotnym elementem w życiu studentów jest również działalność pozasłużbowa. W związku z tym, za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz AMW, Samorządu Studentów i innych organizacji wyróżniony został bsm. pchor. Piotr Stopienski.

Tradycją jest już, iż  Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP  przyznaje tytuł lidera integracji. Nagroda ta jest przyznawana absolwentowi, który uzyska najwyższe uznanie i zaufanie kolegów. Lidera wybiera stan osobowy rocznika. Liderem zostaje absolwent, który uzyskał w głosowaniu tajnym co najmniej 50% głosów. Nagrodę w imieniu prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia Oficerów MW wręczył kmdr ppor. Wojciech Klein  – pierwszy lider integracji.

Wzorem lat ubiegłych Dziekan Marynarki Wojennej przyznał nagrodę za wzorową postawę etyczną. Wyróżnienie w imieniu ks. Dziekana wręczył kapelan AMW ks. por. Tomasz Wojciechowski. Podczas uroczystości przyznano również nagrodę od Prezydenta Miasta Gdyni za ukończenie studiów z I lokatą. Wyróżnienie wręczył radny Miasta Gdyni Stanisław Borowski. Po wręczeniu dyplomów podchorążowie udali się na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Promocja 2020”.

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej trwają 5 lat i odbywają się w systemie bolońskim, tzn. są dwustopniowe. Przez pierwsze 7 semestrów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności aby zostać inżynierami. Następnie kolejne 3 semestry to już studia 2 stopnia, czyli magisterskie. Jednak ich wojskowa droga zaczyna się jeszcze przed studiami, kiedy to zostają wcieleni do wojska, muszą przejść szkolenie podstawowe, odbyć rejs kandydacki, a zwieńczeniem tego okresu jest złożenie przysięgi wojskowej na sztandar Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Gospodarka Morska
fot. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Gospodarka Morska
fot. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Gospodarka Morska
fot. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Dziękujemy za wysłane grafiki.