• <
BOTA_2023

Twają analizy wyników branży rafineryjnej i węglowej po kątem podatku

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Twają analizy wyników branży rafineryjnej i węglowej po kątem podatku

Partnerzy portalu

Minister klimatu Anna Moskwa poinformowała w środę, że specjalny zespół analizuje sytuację i wyniki sektora węglowego i paliwowego pod kątem podatku od nadmiarowych zysków. Podkreśliła jednocześnie, że są to jedynie analizy i konkretnych propozycji nie ma.

- Na dziś koncentrujemy się na analizie sektora, przede wszystkim węglowego, ale także paliwowego, głównie w wymiarze ropy, bo w takim zakresie unijna regulacja określa zobowiązanie. Jest to bardziej analiza sytuacji i wyników finansowych z zeszłego roku, niż jakieś konkretne rozwiązania. Bardziej się przyglądamy, niż podejmujemy jakiekolwiek decyzje w tym obszarze  - powiedziała szefowa MKiŚ dziennikarzom w czasie konferencji E23:PL FOR UA "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości" w Warszawie.

Jak przypomniała, kwestą podatku zajmuje się zespół międzyresortowy, w którym pracują przedstawiciele ministerstw: klimatu, aktywów i finansów.

Rozporządzeniem z października 2022 roku Rada UE zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia podatków od nadmiernych zysków firm zajmujących się wydobyciem i rafinacją ropy naftowej oraz wydobyciem węgla. Polska jest jedynym krajem Wspólnoty, który nie wprowadził tego mechanizmu. Podatek określany jako składka solidarnościowa dotyczy firm, które osiągają 75% przychodów ze sprzedaży ropy lub jej rafinacji, wydobycia węgla oraz koksu. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, danina ma wynosić co najmniej 33% dodatkowych dochodów w 2022 i 2023 roku, wynikających z wysokich cen surowców i energii.

- Dokument unijny jest w obiegu prawnym, KE pyta wszystkie państwa o stan wdrożenia dokumentów, i tak jest w tym przypadku. Jak przy każdym innym dokumencie odpowiadamy. To jest na poziomie technicznym, a nie politycznym - zaznaczyła minister Moskwa.

Spośród innych unijnych rozwiązań, które mają ograniczyć nadzwyczajne zyski spółek wynikające z wysokich cen energii, w Polsce wprowadzono pułapy cen sprzedaży gazu i energii elektrycznej.

wkr/ ab/ mk/

Fot. Depositphotos

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.