• <

Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T),współpraca gospodarcza z krajami europejskimi tematami rozmów III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

ew

05.08.2020 10:16 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T),współpraca gospodarcza z krajami europejskimi tematami rozmów III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Partnerzy portalu

Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T),współpraca gospodarcza z krajami europejskimi tematami rozmów III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

W dniach 24-25 sierpnia odbędzie się trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju, największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. Na miejsce konferencji tradycyjnie obrana została Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeden z bloków tematycznych konferencji poświęcony będzie problematyce związanej ze współpracą gospodarczą Polski z innymi krajami takimi jak Węgry, czy Wielka Brytania. Eksperci omówią również kierunki rozwoju transportu w Polsce z uwzględnieniem sieci TEN-T.

Polskę i Węgry łączą szczególne wielowiekowe i cywilizacyjne tradycje, które sięgają czasów średniowiecza.  W roku 1920 Węgry były jedynym krajem, który zaoferował nowopowstałemu Państwu Polskiemu wsparcie w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Współcześnie, relacje między narodami polskim i węgierskim są bardzo pozytywne i mają niejednokrotnie wymiar emocjonalny. Efektem tego jest współpraca społeczno – gospodarcza obu państw w zakresie obronności i bezpieczeństwa, logistyki, infrastruktury, kultury, nauki czy rolnictwa. Ważną platformą współpracy są istniejące od 2018 roku instytucje: Instytut im. Wacława Felczaka w Polsce i Fundacja im. Wacława Felczaka (Wacław Felczak Alapitvány) na Węgrzech. Powołane zostały one przez rządy RP i Węgier dla pielęgnowania tradycji współpracy polsko-węgierskiej.

Jak mawiał Prof. Wacław Felczak: „(…) mało jest narodów, które tak jak naród polski i węgierski nie tworzyłyby wizji swej przyszłości w oparciu o silne poczucie świadomości historycznej i tożsamości narodowej.”

Eksperci podczas tegorocznej edycji forum wspólnie przedyskutują jak szczególne więzi polsko – węgierskie stanowią podstawę do realizowania inicjatyw międzynarodowych o strategicznym charakterze.
Nie zabraknie również rozmów odnośnie współpracy gospodarczej między Polską i Wielką Brytanią, która zdaniem specjalistów rozwija się w wyjątkowym tempie. Poza oczywistymi korzyściami ekonomicznymi dodatkowym bodźcem do współpracy stają się globalne wyzwania, takie jak np. zmiany klimatu czy zanieczyszczenie powietrza. Obecnie doszła do tego walka z pandemią koronawirusa. Strategicznym podłożem relacji stała się współpraca cyfrowa, która ma nie tylko wzmocnić stosunki gospodarcze, ale również podnieść jakość i skuteczność nowoczesnych technologii cyfrowych w obu krajach.

Kolejnym tematem debat będzie kwestia kierunków rozwoju transportu w kontekście sieci TEN-T. Eksperci podkreślają, że zintegrowany i nowoczesny system transportowy jest kluczowym ogniwem w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. W 2019 polski rząd przyjął nową strategię rozwoju transportu. Jej głównym celem jest zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności całego sektora. Pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki w perspektywie nadchodzących lat, a także równomierny rozwój wszystkich regionów kraju. W dokumencie zawarto projekty strategiczne mające na celu stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego. Założono realizację 22 projektów wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotną rolę odgrywa integracja polskiego systemu transportu z transeuropejską siecią transportową (TEN-T).

Wszystkie panele dyskusyjne będą dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie  www.wizjarozwoju.pl.

Wstęp na panele dyskusyjne jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i , KGHM Polska Miedź S.A.,  Partner Główny - Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,  Partner plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP oraz SAP Polska.  Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.