• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Szkoła Morska zaprasza na szkolenia ,,HV WIND" dla pracowników na farmach wiatrowych

AK

03.02.2022 07:26
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Szkoła Morska zaprasza na szkolenia ,,HV WIND" dla pracowników na farmach wiatrowych

Partnerzy portalu

Szkoła Morska zaprasza na szkolenia ,,HV WIND" dla pracowników na farmach wiatrowych - GospodarkaMorska.pl
Fot. Szkoła Morska w Gdyni

Szkoła Morska w Gdyni informuje, że rozpoczęła szkolenia ,,HV WIND" dla pracownik6w prowadzących montaż lub serwis WTG no farmach wiatrowych.

Kurs "HV WIND" trwa trzy dni i obejmuje przede wszystkim teorię i praktykę z zakresu bezpieczeństwa pracy.

– Absolwenci szkoleń otrzymują certyfikat , który upoważnia do wykonywania podstawowych czynności obsługi urządzeń elektrycznych, bez udziału elektryka. Zapraszamy do kontaktu ze szkołą wszystkie firmy zainteresowane szkoleniem – mówi Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni, która poprowadzi kurs. 

Dyrektor Naskręt przypomina również, że Szkoła Morska prowadzi szkolenia GWO bez limitu minimalnej ilości kandydatów (poza BTT i kursy w j. angielskim, w tym przypadku min. 2 osoby).

CZYTAJ: Szkoła Morska przygotowuje do bezpiecznej pracy w offshore. W kwestii regulacji prawnych wciąż jest wiele luk

Zainteresowani mogą się kontaktować ze Szkołą Morską pod adresem e-mail: szkola@morska.edu.pl oraz pod nr. tel. 58621754.

INFORMAOE OGÓLNE O KURSIE/PROGRAM SZKOLENIA

Nazwa kursu: Podstawy bezpiecznej Eksploatacji Systemu Elektroenergetycznego Wysokiego Napięcia w farmach wiatrowych.

Organizator szkolenia:
Szkoła Morska w Gdyni

Analiza potrzeb szkoleniowych i trendów rozwoju branży:
Obecny rynek farm wiatrowych jest bardzo dynamicznie rozwijającym się w branży. Planowana przez UE i jej czfonk6w, transformacja energetyczna jeszcze bardziej stymuluje tę dynamikę. Wraz z rosnącą liczbą budowanych turbin wiatrowych, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, która zabezpieczy serwis eksploatacyjny, konserwacji jak i napraw uszkodzeń.


Cel szkolenia i przeznaczenie kursu:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnik6w kursu do podstawowej obsługi urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia, znajdujących się w turbinach wiatrowych.
Kurs jest przeznaczony dla osób przygotowujących i zabezpieczających sieć wysokonapięciową, aparatur WN w tym urządzenia sterujące i maszyny elektryczne, aby można było bezpiecznie realizować inne nie-elektryczne prace związane z eksploatacją turbin wiatrowych.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się głównie serwisem, konserwacją, a takie naprawy uszkodzeń turbin wiatrowych.


Forma realizacji szkolenia:
Szkolenia prowadzone będą w grupie ok. 10 uczestników przez 3 dni. Sale są wyposażone w sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie wykładu, ćwiczeń praktycznych oraz prezentacji multimedialnych. Uczestnik kursu po zaliczeniu wszystkich modułów uzyska certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający jego kwalifikacje i umiejętności, które w pełni wykorzysta w pracy zawodowej.


Plan szkolenia:
1. Zarządzenia, normy i przepisy.
2. Fundamentalna wiedza z elektrotechniki.
3. Cel stosowania WN w urządzeniach elektrycznych farm wiatrowych.
4. Zagrożenia elektryczne związane z systemem WN.
5. Zasady bezpieczeństwa i bezpiecznej eksploatacji instalacji elektroenergetycznej WN.
6. Aparatura rozdzielcza WN i NN.
7. Inspekcja rozdzielnic i transformatorów.
8. Zadania praktyczne (ćwiczenia).

Egzamin końcowy:
Egzamin końcowy przewidziany na ostatni dzień szkolenia zawiera pytania testowe, co najmniej po jednym z każdego modułu. Warunkiem zaliczenia egzaminu będzie obowiązkowa obecność na zajęciach i rozwiązanie testu (min. 80 proc.).

politechnika_gdanska_2022

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34250,00 $ tona 0,29% 25 maj
 Cynk 3749,00 $ tona -0,50% 25 maj
 Aluminium 2829,00 $ tona -1,77% 25 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.