• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

2. edycja konferencji Academic Gdynia Innovation Days zakończona

27.03.2024 13:20 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu 2. edycja konferencji Academic Gdynia Innovation Days zakończona

Partnerzy portalu

Fot. Uniwersytet Morski w Gdyni

W dniach 25-26 marca w w Auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w odbyła się kolejna edycja konferencji Gdynia I-Days. Academic Gdynia Innovation Days. Wydarzenie zostało zorganizowane z udziałem ekspertów zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Gdynia I-Days było miejscem spotkania liderów branż, innowatorów, naukowców oraz pasjonatów technologii, którzy mieli szansę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas konferencji odbyły się liczne prezentacje, dyskusje panelowe oraz networking, które pozwoliły na nawiązanie wartościowych kontaktów oraz zdobycie nowego spojrzenia na współczesne wyzwania biznesowe i technologiczne.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk oraz Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba.

Konferencję uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją dr. Karola Hilla.

Naukowcy UMG zaprezentowali pierwszego dnia innowacje w praktyce realizowane we współpracy nauka-biznes. Podczas tej sekcji rozwiązania przedstawili naukowcy z Wydziału Elektrycznego – dr inż. Monika Rybczak (Katedra Automatyki Okrętowej), dr inż. Mariusz Górniak (Katedra Elektroenergetyki Okrętowej) i dr hab. inż. Przemysław Ptak, prof. UMG (Katedra Elektroniki Morskiej) oraz prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski z Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości (Katedra Systemów Informacyjnych).

Kolejno odbyły się trzy panele eksperckie: „Kierunek – chronione wynalazki”, „Budowa sieci wsparcia innowacji a przedsiębiorczość akademicka” oraz „Rozwiń żagle na uczelniany sukces – jak komercjalizować?”, podczas których zaproszeni goście z instytucji i firm wspierających innowacje wymieniali myśli na temat znaczenia ochrony praw własności intelektualnej, wartości współpracy na linii Nauka-Biznes oraz warunków sprzyjających komercjalizacji wypracowanych na uczelniach wyników prac B+R.

Kolejnego dnia eksperci i prelegenci zajmowali się zagadnieniem rozwoju branży morskiej i technologii w niej. Omawiali w tej kwestii rolę instytucji finansujących na tle konkurencyjności polskiej gospodarki. Zwrócili również uwagę zazębiających się wyzwań dla nauki i przedsiębiorczości, którym muszą sprostać instytucje zajmujące się wdrażaniem nowych rozwiązań i wynalazków w branży morskiej, a także firmy świadczące usługi komercyjne.

Podczas drugiego dnia głos zabrali reprezentanci takich podmiotów jak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, którzy wskazali rolę instytucji finansujących w świetle konkurencyjności polskiej gospodarki.

Odbyły się także ciekawe panele, gdzie swój punkt widzenia na współpracę NAUKA-BIZNES wskazali przedstawiciele firm: Domat Consulting sp. z o.o., Remontowa Electrical Solution sp. z o.o., REDD IA sp. z o.o., Transition Technologies-Software sp. z o. o., PGE Energia Ciepła S.A. oraz Polskiego Rejestru Statków. Z kolei przedstawiciele spółek celowych zaprzyjaźnionych uczelni: Startowa.pl sp. z o.o., Univentum Labs sp. z o.o.  oraz Excento Sp. z o.o. wraz z reprezentantem Rady Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dyskutowali o roli i znaczeniu komercjalizacji pośredniej oraz warunkach przyjaznych dla tej formy przedsiębiorczości akademickiej.

Podczas Konferencji miejsce miał konkurs "Złota Gwiazda Innowacji”, w ramach którego głosami uczestników wydarzenia główną nagrodę - bon na ochronę własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP otrzymał Zespół z Wydziału Elektrycznego prezentujący rozwiązanie „Analizator jakości energii elektrycznej oraz zintegrowany system modelowania i projektowania”. Wyróżnienie otrzymało także rozwiązanie Zespołu z Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości – „Chleb o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych i wysokim potencjale sycącym”. Gratulujemy laureatom!

W specjalny sposób uhonorowani zostali przedstawiciele firm Domat Consulting Sp. z o. o., Remontowa Electrical Solution Sp. z o. o. oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które wyróżniły się nieszablonowym myśleniem wyprzedzającym światowe trendy, pionierskimi projektami, nowymi inicjatywami oraz unikalnymi rozwiązaniami opartymi na wiedzy budowanej w partnerstwie nauka-biznes. Przedstawiciele wymienionych firm, otrzymali z rąk Pani Dyrektor Centrum Transferu Technologii dedykowane przypinki „Ambasadora Innowacji”.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.