• <
BOTA_2023

Siły morskie NATO mają nowego dowódcę

16.01.2023 15:24 Źródło: MARCOM

Partnerzy portalu

Siły morskie NATO mają nowego dowódcę - GospodarkaMorska.pl
MARCOM

Z udziałem najwyższej kadry dowódczej sił sojuszniczych odbyło się przekazanie dowodzenia nad dowództwem, któremu podlegają morskie siły NATO w ramach Allied Maritime Command (MARCOM). Będzie odpowiadać za prowadzenie operacji morskich sojuszu.

Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie (United States European Command, EUCOM)) gen. Christopher G. Cavoli (USA) przewodniczył ceremonii, podczas której wiceadm. Royal Navy Mike Utley przejął dowodzenie od swojego rodaka, wiceadm. Keitha E. Blounta. 

- NATO jest największym sojuszem w historii ludzkości. Odstraszamy i bronimy całego obszaru euroatlantyckiego. MARCOM odegrał istotną rolę w ochronie sojuszników na całym obszarze morskim poprzez prowadzenie wzmożonej czujności i stałe przygotowanie do odpowiedzi na wszelkie wyzwania, które mogą się pojawić - powiedział generał.

W trakcie wystąpienia podziękował również wiceadm. Blountowi za jego nieustanne dążenie do doskonałości, wytrwałą służbę i stwarzanie pozytywnego wpływu na mężczyzn i kobiety, którzy służyli razem z nim. Mówił również o sile i determinacji NATO.

Wiceadm. Keith E. Blount stał na czele Dowództwa Komponentu Morskiego NATO od maja 2019 roku. Przygotowując się do swojej następnej roli jako zastępca Naczelnego Dowódcy Sojuszniczego w Europie, podkreślił, że jest dumny z kadry służącej w MARCOM, którą pozostawia za sobą. Zastanawiając się nad swoim czasem spędzonym w dowództwie, zaznaczył, że zaobserwował znaczący postęp w zdolnościach morskich sił NATO.

- Nastąpiła natychmiastowa odpowiedź w bezpośrednim następstwie inwazji Rosji na Ukrainę. MARCOM poczynił znaczące postępy w kierunku skutecznego odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego. To był zaszczyt i przywilej służyć jako dowódca sojuszniczego dowództwa morskiego. Będzie mi brakowało żywiołowości Kwatery Głównej i błyskotliwości jej kadry. Byłem dumny, że mogłem służyć z każdym z nich i dziękuję im za to. Oddaję dowodzenie wyjątkowemu oficerowi i przyjacielowi, wiceadm. Mike'owi Utleyowi. Nie wyobrażam sobie nikogo lepszego do przejęcia steru i życzę jemu oraz wszystkim w zespole MARCOM samych sukcesów - powiedział Blount.

- To absolutny zaszczyt i przywilej zastąpić wiceadm. Keitha Blounta na stanowisku dowódcy MARCOM. Cieszę się na współpracę z tak wykwalifikowaną, międzynarodową kadrą. Razem będziemy dążyć w kierunku naszego wspólnego celu, jakim jest odstraszanie i gotowość do obrony Sojuszu - podkreślił wiceadm. Mike Utley

Gospodarka Morska
MARCOM


MARCOM jest istotną częścią NATO w zakresie dowodzenia i doradztwa morskiego tak w czasie pokoju jak i kryzysu oraz wojny. Podlegają mu przekazane kontyngenty państw członkowskich, a także międzynarodowe siły szybkiego reagowania. Stojący na jego czele dowódca odpowiada za przekazane mu oddziały m.in. w związku z konkretnymi działaniami. Współpracuje z sojuszniczymi marynarkami wojennymi, a także innymi instytucjami oraz służbami morskimi, aby prowadzić operacje i ćwiczenia w całym regionie. W ten sposób demonstruje zdolności NATO do obrony państw członkowskich. Zróżnicowany, międzynarodowy personel MARCOM, wykorzystujący nowoczesne środki komunikacji, pomaga strukturom sojuszniczym rozwiązywać problemy oraz radzić sobie z wyzwaniami. Dowództwu MARCOM odpowiadają podobne jednostki w morskich siłach zbrojnych państw Sojuszu. Wśród nich jest Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego, które dowodzi wydzielonymi komponentami polskiej Marynarki Wojennej i innych rodzajów sił zbrojnych.

Dziękujemy za wysłane grafiki.