• <

Rząd przyjął zmianę ustawy o obszarach morskich

07.07.2015 11:10 Źródło: własne
Strona główna Rząd przyjął zmianę ustawy o obszarach morskich
Rząd przyjął zmianę ustawy o obszarach morskich - GospodarkaMorska.pl

Wczoraj rząd przyjął projekt zmiany ustawy o obszarach morskich. Celem proponowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z którą państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do 31 marca 2021 r.  do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

Ponadto, do projektu ustawy wprowadzono przepisy niezbędne do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich nie wynikające bezpośrednio z dyrektywy, ale konieczne do jej pełnego wdrożenia. Będą to przepisy regulujące przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz szczegółowa procedura uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Jednocześnie, projekt ustawy przewiduje ustanowienie morskiej strefy przyległej w celu zapobiegania naruszaniu przepisów celnych, skarbowych, imigracyjnych i sanitarnych na terytorium kraju. Usprawniony zostanie także proces wydawania pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz uzgodnień na układanie i utrzymywanie kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich. Procedowanie projektu ustawy jest istotne również ze względu na potrzebę uregulowania kompetencji organów administracji morskiej oraz doprecyzowania zadań funkcjonującej już morskiej służby hydrograficznej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36141,00 $ tona 0,49% 2 sie
 Cynk 3043,00 $ tona 0,13% 2 sie
 Aluminium 2635,00 $ tona 0,42% 2 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.