• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Morska w Szczecinie z nowymi specjalnościami

07.07.2015 11:24 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Akademia Morska w Szczecinie z nowymi specjalnościami
Akademia Morska w Szczecinie z nowymi specjalnościami - GospodarkaMorska.pl

Od przyszłego roku akademickiego do oferty Akademii Morskiej w Szczecinie wprowadzone zostają cztery nowe specjalności: żeglarstwo morskie (kierunek nawigacja), technologie systemów bezzałogowych (kierunek transport), eksploatacja portów jachtowych (kierunek transport) oraz eksploatacja terminali kontenerowych (kierunek logistyka).

Specjalność żeglarstwo morskie udoskonala program kształcenia na kierunku nawigacja. Jej wprowadzenie wynika z potrzeby przygotowania specjalistów, mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych. Szczególny nacisk w zdobywaniu tego typu kwalifikacji będzie położony na kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa morskiego. Studenci tej specjalności będę mieli dodatkowe przedmioty specjalistyczne, m.in. teorię i budowę jachtów, bezpieczeństwo w żeglarstwie, porty jachtowe i mariny, meteorologię dla żeglarzy. Absolwenci będą posiadali umiejętności konieczne m.in. do organizowania komercyjnych rejsów wycieczkowych. Specjalność zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

Uruchomienie specjalności technologie systemów bezzałogowych wynika dynamicznego rozwoju technologii jednostek bezzałogowych (drony). Studenci tej specjalności będą mieli przede wszystkim doskonałe rozeznanie w obszarze systemów komputerowych, które umożliwi im zarządzania nowoczesnymi systemami bezzałogowymi stosowanymi w różnych środowiskach, oraz wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Program nauczania uwzględnia szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki i automatyki, która absolwentom pozwoli na przeprowadzanie samodzielnej diagnostyki, napraw i montaż sprzętu, a także projektowanie systemów wspomagania nawigacji

Absolwenci specjalności eksploatacja portów jachtowych uzyskają wszechstronną wiedzę w zakresie infrastruktury żeglarskiej oraz zarządzania nowoczesnym zapleczem turystycznym, która umożliwi im podejmowanie pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu. Będą gotowi do podjęcia pracy w firmach zarządzających marinami, przystaniami, itp.

Absolwenci specjalności eksploatacja terminali kontenerowych ukończą studia z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do operacyjnego zarządzania w ramach wybranych podmiotów gospodarczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Będą przygotowani do zarządzania terminalami, kierowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych.

Ponieważ na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki, a wybór specjalności dokonywany jest w semestrze wskazanym przez dziekana (zazwyczaj na drugim roku studiów), to należy pamiętać, że zajęcia w ramach tych specjalności studenci rozpoczną dopiero w roku akademickim 2016/2017.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.