• <
siemens_gamesa_2022

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej

gm

13.09.2022 20:17 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej

Partnerzy portalu

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, której celem jest m.in. uporządkowanie przepisów, uproszczenie procedur i wprowadzenie ułatwień dla inwestorów budujących m.in. morskie farmy wiatrowe i rurociągi.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt przedstawiony przez resort infrastruktury ma zmodyfikować przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Zmienią się także przepisy dotyczące pozwoleń lub uzgodnień dla kabli lub rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. "Chodzi o uporządkowanie przepisów, uproszczenie procedur i wprowadzenie ułatwień dla inwestorów" - wyjaśniono.

KPRM wskazała, że nowe przepisy rozwiązują kwestię wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich i ewentualny brak możliwości wyłonienia zwycięzcy tego postępowania. W ogłoszeniu o wyniku postępowania rozstrzygającego znajdzie się informacja o ewentualnym wystąpieniu remisu i o sposobie rozstrzygnięcia tego remisu. Umożliwi to bardziej skuteczne i pewne wyłanianie podmiotów w postępowaniach rozstrzygających.

Kancelaria dodała, że nowelizacja uprości niektóre procedury oraz wprowadzi cyfryzację składania wniosków i pism w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę.

"Usprawniona zostanie procedura opiniowania projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego. Zapewniona zostanie możliwość nakazania usunięcia nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, w polskich obszarach morskich" - poinformowała KPRM.

Ponadto, jak zaznaczono, przepisy dotyczące morskich badań naukowych zostaną dostosowane do postanowień Konwencji o prawie morza (w zakresie prowadzenia badań wyłącznie w celach pokojowych). Dotyczy to także postanowień Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów - wyjaśniono.


Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.