• <

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie z szansą na dofinansowanie

Strona główna Regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie z szansą na dofinansowanie
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie z szansą na dofinansowanie - GospodarkaMorska.pl

pc

30.09.2016 Źródło: NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór konkursowy w ramach PO IiŚ 2014-2020, tym razem dla Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących opracowania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych.

Beneficjentami konkursu są Regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie, które przez trzy miesiące, od 31 października 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków unijnych.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące opracowania instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych w zakresie planów ochrony. Wyłączeniu ze wsparcia podlegają obszary Natura 2000 leżące na terenach rezerwatów, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały uwzględnione w planie ochrony dla danego rezerwatu, co zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną między POIiŚ 2014-2020 a programami regionalnymi jest finansowane w ramach programów regionalnych.

Kwota przewidziana na łączne dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 20 mln zł, przy czym poziom współfinansowania ze środków UE wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu 2017 r.

Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie powinno korzystać się z Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który jest dostępny na stronie internetowej: http://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Szczegóły naboru dla Działania 2.4.

Źródło:
NFOŚiGW

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.