• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Regeneratywne łańcuchy dostaw

ew

20.10.2020 13:24 Źródło: mat. prasowe
Regeneratywne łańcuchy dostaw - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

Firma oferująca rozwiązania dla łańcucha dostaw wyznacza nową wizję i cele zrównoważonego rozwoju

Brambles, w Polsce działająca pod marką CHEP globalna firma specjalizująca się w obsłudze łańcuchów dostaw, rozpoczyna nowy 5-letni plan zrównoważonego rozwoju. W oparciu o swój cyrkularny model biznesowy, spółka zmienia metody dostarczania niezbędnych do życia produktów, oferując swoim klientom nowatorskie regeneratywne łańcuchy dostaw.

Dr JJ Freijo, Brambles Global Head of Sustainability, wyjaśnia: „Regeneracja oznacza dla nas odnowę, uzupełnianie i tworzenie wartości dodanej lub generowanie dodatkowego kapitału dla społeczeństwa i środowiska w porównaniu z tym, co firma bierze dla siebie. Doskonale rozumiemy zobowiązania wynikające z tej ambitnej wizji i dlatego w naszych planach na 2025r. staramy się uwzględnić kapitał środowiskowy i społeczny oraz weryfikować postępy w procesie wdrażania rozwiązań regeneratywnych”.

Grupa Brambles ogłosiła swoje osiągnięcia z ostatnich pięciu lat w corocznym, opublikowanym we wrześniu Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja objęła także nowe cele ukierunkowane na tworzenie biznesu korzystnego dla środowiska naturalnego, opartego na wielokrotnym użytkowaniu zasobów, regeneracji oraz łańcuchu dostaw odpornym na zakłócenia. Ta innowacyjna strategia zrównoważonego rozwoju stanowi kolejny etap programu stworzonego przez Brambles w 2015r. o nazwie „Lepsza planeta, lepsza firma, lepsze społeczności” i będącego częścią strategii „Korzyści dla planety, korzyści dla biznesu i korzyści na społeczności” (z ang. „Planet Positive, Business Positive and Communities Positive). Założeniem planu jest generowanie wartości dodanej oraz pozytywnych rezultatów związanych z działalnością firmy, zamiast tylko redukowania negatywnych skutków.

Łącząc swoją strategię z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), w 2020r. firma Brambles odniosła sukces w realizacji swoich autorskich programów „Zero wylesiania”, „Zero emisji” i „Zero odpadów”. Na koniec okresu rozliczeniowego w 2020r. udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnął 70%,. Oznacza to, ze firma przekroczyła swój cel o 20%, co w rezultacie przyczyniło się do ograniczenia emisji na poziomie 33%. Co najważniejsze, 100% wszystkich materiałów drzewnych pochodzi z lasów certyfikowanych, zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co również pozytywnie wpływa na transformację światowej branży leśnej.

W dłuższej perspektywie, celem programu Brambles „Korzyści dla planety 2025” (z ang. 2025 Planet Positive) jest wyznaczenie nowego standardu, w którym działalność firmy będzie przynosić realną, mierzalną wartość dodaną. W praktyce oznacza to, że firma Brambles przyjmuje na siebie następujące zobowiązania:

Cel Korzyści dla lasów (z ang. Forest Positive), który oznacza wyhodowanie dwóch drzew za każde jedno wykorzystane do produkcji palet1, W efekcie liczba nowych drzew do 2030r. wzrośnie o kilka milionów

Wszystkie operacje będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, a 100% energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych

Przejście od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do trwałych produktów funkcjonujących w zamkniętej pętli materiałowej w celu osiągnięcia co najmniej 30% materiału z recyklingu lub upcyklingu w każdym nowym produkcie plastikowym do 2025 r. oraz 100% do 2030 r.

Osiągnięcie zerowej ilości odpadów, co będzie dotyczyło zarówno produktów, jak i materiałównieproduktowych, oraz optymalizacja zużycia wody we wszystkich zakładach Brambles

Działania Brambles w zakresie „Korzyści dla klimatu” (z ang. Climate Positive) już zostały zainicjowane przez CEO firmy Brambles, Grahama Chipchasa, który zgłosił akces do programu „Global Compacts ONZ” (UNGC). Inicjatywa ta powstała z myślą o zachęceniu większej liczby firm na całym świecie do działań, które przyczynią się do wyhamowania wzrostu globalnej temperatury do 1,5ºC.

„Mamy niecałe 10 lat na zasadnicze przebudowanie naszych gospodarek – w przeciwnym razie będziemy musieli stawić czoła katastrofalnym skutkom” – powiedziała Lise Kingo, CEO i Executive Director programu UN Global Compact. „Po raz pierwszy widzimy, jak liderzy biznesu i eksperci ds. klimatu debatują wspólnie nad tym, jak zachęcić środowisko biznesowe i decydentów do działań w tym obszarze. W ten sposób wysyłamy mocny sygnał, że wyznaczanie celów w oparciu o wyniki badań naukowych jest dla przedsiębiorstw istotną szansą na intensyfikację walki ze zmianami klimatu i ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza. Cieszymy się, że firma Brambles dołączyła do tego zobowiązania. Potrzebujemy większej liczby pionierów globalnej gospodarki obiegu zamkniętego – takich jak Brambles – aby połączyć sieci biznesowe, metody zarządzania i wizję działalności”.

Cele programu Korzyści dla biznesu 2025 (z ang. Business Positive) koncentrują się na przyspieszeniu przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym. Nastąpi to poprzez zwiększenie udziału modelu biznesowego Brambles - opartego na zasadzie współdzielenia i wielokrotnego użytku – wśród nowych klientów oraz ich łańcuchach dostaw. W praktyce oznacza to następujące działania:

Popularyzacja cyrkularnych rozwiązań Brambles w celu poprawy wyników środowiskowych w łańcuchach dostaw klientów oraz wykorzystanie inicjatywy Korzyści dla lasów, aby zniwelować wpływ resztkowy

Rozszerzenie ekskluzywnego programu „Korzyści ze współpracy” na wszystkie regiony i podwojenie partnerskiej współpracy z klientami

Kooperacja w celu rozwoju i poprawy wydajności w oparciu o narzędzia do pomiaru dostosowania do wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym

Promowanie większego zróżnicowania w miejscach pracy poprzez zatrudnienie co najmniej 40% kobiet na stanowiskach kierowniczych, podwojenie liczby kobiet pracujących w zakładach Brambles, ulokowanie Brambles w pierwszych 20% najlepszych firm integracyjnych.

Cele Korzyści dla społeczności 2025 koncentrują się na zwiększeniu pozytywnego wpływu na społeczności, w których działa firma Brambles. Obejmuje to wsparcie żywnościowe dla 10 mln ludzi na całym świecie poprzez wdrożenie specjalistycznej wiedzy firmy z zakresu logistyki, a także wykorzystanie programów darowizn rzeczowych, aby w ten sposób rozwiązać problemy związane z pomocą żywnościową i marnotrawstwem żywności. Brambles zamierza kontynuować współpracę z Fundacją Ellen MacArthur i Światowym Forum Ekonomicznym (WEF), aby m.in. kształcić, promować i wspierać działania 1 miliona liderów odpowiedzialnych za przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym na uniwersytetach, w szkołach biznesu i organizacjach konsumenckich w celu poszerzenia wiedzy na temat gospodarki tego typu.

Specjaliści Brambles wierzą, że wizja firmy jest ambitna, mimo że obecnie nie stanowi odpowiedzi na wszystkie pytania związane z poprawą klimatu. Jednak dzięki zaangażowaniu pracowników i partnerów biznesowych współpraca zaowocuje opracowaniem najlepszych rozwiązań. Jako pionier gospodarki obiegu zamkniętego, firma Brambles jest dobrze przygotowana, by zrealizować swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem. I co ważne, proces ten już się rozpoczął.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.