• <
konferencj_platforma_lng_2023

Projmors wykona dokumentację przebudowy Nabrzeża Pomocniczego w Porcie Gdynia

17.08.2021 10:20 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Projmors wykona dokumentację przebudowy Nabrzeża Pomocniczego w Porcie Gdynia

Partnerzy portalu

Projmors wykona dokumentację przebudowy Nabrzeża Pomocniczego w Porcie Gdynia - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Port Gdynia podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Nabrzeża Pomocniczego. Projekt wykona Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Projmors.

Jak podaje Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., jest to pierwsza zawarta przez Port umowa, w ramach której cała dokumentacja projektowa zostanie wykonana z wykorzystaniem metodyki Building Information Modeling-Management (BIM). Specyfikacja Warunków Zamówienia została przygotowana w oparciu o dokument BIM Standard PL, który jest zalecany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Wykorzystanie metodyki BIM jest jednym z elementów trendu smart port, w który wpisują się projekty innowacyjne realizowane w Porcie Gdynia.

Umowa z Projmorsem zakłada między innymi wykonanie modeli BIM budynku biurowego oraz Nabrzeża Pomocniczego. Dokumentacja i modele zostaną wykorzystane później przez przyszęłgo wykonawcę robót budowlanych. Zostanie on wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, ale dopiero po zakończeniu etapu projektowania. Jak podaje Port, wykorzystanie narzędzi BIM w trakcie pracy nad dokumentacją projektową, „pozwoli na optymalizację czasu niezbędnego na komunikację pomiędzy stronami procesu”. Zminimalizuje także możliwość wystąpienia niezgodności na etapie realizacji robót budowlanych, a tym samym zmniejszy koszty realizowanego projektu.

Gdańskie biuro projektowe Projmors specjalizuje się w projektowaniu portów, stoczni, nabrzeży i falochronów. Oprócz opracowania projektu przebudowy Nabrzeża Pomocniczego firma będzie pełnić nadzór autorski nad robotami. W Porcie Gdynia Projmors był zaangażowany m.in. w budowę Bałtyckiej Bazy Masowej i Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.


Bollore Logistics
NAVIRETECH
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.