• <

Projekt: status państwowego instytutu badawczego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego

gm

17.05.2022 21:29 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Projekt: status państwowego instytutu badawczego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Partnerzy portalu

Projekt: status państwowego instytutu badawczego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego - GospodarkaMorska.pl

Nadania Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie statusu państwowego instytutu badawczego - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Nadanie takiego statusu ma umożliwić powierzenie instytutowi szczególnie ważnych zadań dla planowania i realizacji polityki państwa, "których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia planowania i realizacji polityki państwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, poprawy jakości życia obywateli" - napisano w uzasadnieniu.

Według autorów projektu, "otrzymanie statusu państwowego instytutu badawczego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, umożliwi przekształcenie planów badawczych w proces ciągły oparty o wieloletnie strategie, co doprowadzi do wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wynikających z obecnej formy prowadzenia i finansowania badań".

Projekt został przygotowany w ministerstwie rolnictwa, jego przyjęcie planowane jest na II kwartał br.

Instytut Rybactwa Śródlądowego jest obecnie placówką naukowo-badawczą w resorcie rolnictwa. Istnieje od 1 stycznia 1951 roku, a w 1987 przyjęła imię swego założyciela Stanisława Sakowicza.

Zajmuje się m.in. sporządzaniem analiz dotyczących śródlądowej gospodarki rybackiej oraz upowszechnianie wyników badań; kształcenie i doskonalenie kadr; realizuje wielozadaniowy program pt. „Racjonalizacja śródlądowej gospodarki rybackiej w powiązaniu z ochroną środowiska wodnego”.

Instytut dysponuje zapleczem eksperymentalno-doświadczalnym - laboratoria, wylęgarnie, podchowalnie (Olsztyn, Rutki, Dgał, Żabieniec). Ponadto podlegają mu dwa samodzielne rybackie zakłady doświadczalne, prowadzące również działalność produkcyjną (ryby towarowe i materiał zarybieniowy, głównie karpia) w Zatorze, woj. bielsko-bialskie (pow. stawów 1186 ha) i w Żabieńcu k. Warszawy (pow. stawów 197 ha).


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.