• <
gryfia_70lat

Projekt nowej drogi dojazdowej do Portu Gdynia utknął w Ministerstwie Infrastruktury

jm

02.09.2021 05:10 Źródło: gdynia.pl
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Projekt nowej drogi dojazdowej do Portu Gdynia utknął w Ministerstwie Infrastruktury

Partnerzy portalu

Projekt nowej drogi dojazdowej do Portu Gdynia utknął w Ministerstwie Infrastruktury - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Podczas zakończonego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wielu panelistów i gości wspominało o konieczności jak najszybszej budowy tzw. Drogi Czerwonej, która ma stanowić ważną arterię dojazdową do Portu Gdynia. Oficjalny miejski serwis internetowy Gdyni poinformował, że projekt utknął w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak przypomina Gdynia.pl, porozumienie między Portem Gdynia a miastem dotyczące planowanego przebiegu Drogi Czerwonej zostało zawarte dziewięć miesięcy temu. Droga ta jest kluczowa z punktu widzenia portu – ma zapewnić dostęp drogowy i odciążyć Trasę Kwiatkowskiego, w tej chwili jedyną arterię prowadzącą do Portu i północnych części miasta. Jak wskazuje miejski serwis, budowa Drogi Czerwonej jest jednak zbyt kosztowna, by mógł ją udźwignąć jakikolwiek samorząd, toteż jest uzależniona „jedynie od nakładów z budżetu centralnego i rządowych deklaracji”.

Gdynia.pl twierdzi, że porozumienie między miastem i Portem Gdynia to wszystko, ostatni etap, jaki był po stronie samorządu – reszta ma należeć do władz centralnych. Niemniej jednak, jak zauważa portal, od momentu podpisania deklaracji temat ucichł, co niepokoi zarówno lokalnych polityków, ale także władze portu, korzystające z jego usług firmy, a także stojących w korkach mieszkańców miasta. W związku z tym z oficjalnym zapytaniem do Ministerstwa Infrastruktury zwróciła się Rada Interesantów Portu Gdynia.

Resort odpowiedział dopiero po kilku miesiącach. Z odpowiedzi wynika, że w dalszym ciągu „trwają analizy”. Ministerstwo twierdzi, że w dalszym ciągu traktuje inwestycję priorytetowo i odrzuca oskarżenia o brak działań, a jednocześnie „nie wykazuje też konkretnego postępu w sprawie przygotowań do inwestycji”. Jak reasumuje portal, przygotowana przez port i miasto koncepcja po dziewięciu miesiącach od złożenia nadal znajduje się na etapie wstępnej oceny.

Gdynia.pl cytuje Agnieszkę Krupę, zastępcę dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, która przygotowała przesłaną odpowiedź: „Resort infrastruktury prowadzi szczegółową analizę koncepcji drogowej „Droga Czerwona elementem „ostatniej mili” dostępu drogowego do Portu Gdynia i granicy państwa” (…) Przedłożona koncepcja wymaga wielu uściśleń oraz spełnienia wymogów niezbędnych do prowadzenia procesu inwestycyjnego” – czytamy.

Następnymi krokami mają być analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna, przygotowanie kilku wariantów przebiegu drogi, rekomendacja jednego z nich Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i oczekiwanie na jego decyzję, a dopiero po niej – kolejne ruchy związane z samym projektem i budową samej trasy. Pismo jednak nie podaje żadnych dat granicznych dla poszczególnych etapów.

Gdynia.pl wskazuje także, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi rządu odnośnie finansowania inwestycji związanych z dostępnością portu, pieniądze na Drogę Czerwoną nie zostały uwzględnione w aktualnych planach wydatków. „Ministerstwo Infrastruktury w najbliższym czasie wystąpi do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o potwierdzenie zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na realizację inwestycji w infrastrukturę drogową zapewniającą dostęp drogowy do portów morskich” – czytamy w resortowym piśmie.

Według przedłożonej w ministerstwie wstępnej koncepcji przebiegu trasy, jaka została opracowana przez Port Gdynia w porozumieniu z miastem, Droga Czerwona ma być przedłużeniem Obwodnicy Trójmiasta i prowadzić od Chyloni przez tzw. dolinę logistyczną i skrzyżowanie z Trasą Kwiatkowskiego oraz Węzłem Ofiar Grudnia '70 do terminala promowego i Portu Zewnętrznego.

Fot. mat. prasowe

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.