• <
urząd_morski_gdynia_2021

Wchodzi w życie nowa Konwencja o Kontroli i Postępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Wchodzi w życie nowa Konwencja o Kontroli i Postępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami
Wchodzi w życie nowa Konwencja o Kontroli i Postępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami - GospodarkaMorska.pl

PMK

14.09.2016 Źródło: własne

IMO potwierdziło, iż Konwencja o Kontroli i Postępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami wchodzi w życie z dniem 8 września 2017 r. 52 państwa członkowskie, które przystąpiły do podpisania Traktatu, osiągnęły łącznie 35,1441% tonażu światowej floty, co umożliwiło podpisanie dokumentu. Konwencja przewiduje, że wejście przepisów w życie nastąpi 12 miesięcy po jej ratyfikacji przez co najmniej 30 państw.

Wytyczne

Do dnia 8 września 2017 roku, wszystkie statki (tj. jednostki dowolnego typu eksploatowane w środowisku wodnym, w tym obiekty zanurzalne, jednostki pływające, pływające platformy, pływające jednostki składowania (FSU) oraz pływające jednostki wydobywcze, magazynowania i załadunku (jednostki FPSO)) będą zobowiązane do:

przeprowadzenia przeglądu zasadniczego, po którym wydane zostanie Międzynarodowe Świadectwo Postępowania z Wodami Balastowymi (dla statków o pojemności brutto 400 i większej, które objęte są wymaganiami Konwencji, wyłączając platformy pływające, jednostki FSU i FPSO). Statki, które są zarejestrowane przez Administrację bandery, która nie jest jeszcze stroną Konwencji będą musiały wykazać zgodność i może być konieczne przeprowadzenie przeglądu dla wydania dokumentu zgodności,
posiadania na pokładzie zatwierdzonego Planu Postępowania z Wodami Balastowymi,
prowadzenia książki zapisów wód balastowych,
postępowania z wodami balastowymi podczas każdego rejsu, poprzez ich wymianę (lub oczyszczenie przy użyciu zatwierdzonego systemu uzdatniania wód balastowych).

W późniejszym terminie, statki będą zobowiązane także do:

postępowania z wodami balastowymi podczas każdej podróży, poprzez ich oczyszczenie przy użyciu zatwierdzonego systemu obróbki wód balastowych.
 
Konwencja nie dotyczy:

statków nie przewożących wód balastowych,
podróży krajowych,
statków operujących tylko na wodach jednej ze Stron Konwencji i na morzu otwartym,
statków wojennych, wojennych pomocniczych bądź innych podobnych będących w posiadaniu i użytkowanych przez Państwo Strony, lub
stałych wód balastowych, umieszczonych w zamkniętych zbiornikach statkowych, nie przeznaczonych do zrzutu.
Administracja państwa bandery w szczególnych okolicznościach może wystawić odstępstwo od wymagań Konwencji, dla:
statków odbywających okazjonalne lub jednorazowe podróże między określonymi portami, bądź innymi ustalonymi miejscami,
statków operujących tylko na z góry ustalonych trasach.

Działania PRS w zakresie wdrożenia Konwencji BWM

W celu dostosowania statków do wymagań Konwencji, a także wymagań lokalnych, Polski Rejestr Statków oferuje armatorom usługi w zakresie:

doradztwa technicznego,
zatwierdzania dokumentacji technicznej i certyfikacji systemów oczyszczania wód balastowych, w sytuacji przebudowy systemów balastowych na statkach istniejących, oraz
przy instalacji systemów oczyszczania wód balastowych na statkach nowych.
Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy PRS, tel. 58 75 11 226, e-mail: tm@prs.pl, który przyjmuje także zlecenia.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), ilość dostępnych systemów obróbki wód balastowych do montażu na statkach w następnych latach może być niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania rynku. Dlatego też w interesie armatorów leży przystąpienie z odpowiednim wyprzedzeniem do przebudowy systemów balastowych lub wystarczająco wczesne zaprojektowanie odpowiednich systemów na nowych statkach oraz zamówienie ich u wytwórców.

Tekst Konwencji BWM możliwy jest do zakupienia w PRS. Zamówienia przyjmuje Inspektorat Przepisów i Wydawnictw PRS, tel. 58 75 11 378, e-mail: op@prs.pl.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.