• <
urząd_morski_gdynia_2021

W życie weszły nowe przepisy IACS Common Structural Rules

03.07.2015 06:30 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska W życie weszły nowe przepisy IACS Common Structural Rules
W życie weszły nowe przepisy IACS Common Structural Rules - GospodarkaMorska.pl

Polski Rejestr Statków wprowadził od 1 lipca międzynarodowe przepisy IACS Common Structural Rules dla masowców i tankowców.

Publikacja PRS nr 84/P jest równoważna IACS Common Structural Rules for Bulk Carriers, podczas gdy Publikacja nr 85/P jest równoważna IACS Common Structural Rules for Oil Tankers. Powyższe dwa zestawy Przepisów (IACS Common Structural Rules), opracowane osobno przez dwa zespoły ekspertów, zostały wdrożone w 2006 r.

Istnieją znaczne różnice między tymi Przepisami. Odnoszą się one głównie do:

wzorów do obliczania wartości projektowych lokalnych obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych;
wzorów do obliczania wymaganych gabarytów poszycia i usztywnień poszycia;
metod i kryteriów oceny stateczności wiązań oraz trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych kadłuba;
wymagań dotyczących analizy wytrzymałości rejonu ładowni z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEM).
Ze względu na trudności w uzasadnieniu powyższych różnic, IACS zdecydowało o zastąpieniu dwu zestawów Common Rules jednymi Przepisami wspólnymi dla obu typów statków. W wyniku tego w latach 2008-2015  eksperci opracowali zharmonizowane Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers (Przepisy CSR).

W części I przepisów CSR te same wzory do obliczania miejscowych i globalnych obciążeń konstrukcji kadłuba są stosowane do obu typów statków.
Zostały także zharmonizowane kryteria i metody dotyczące analizy wytrzymałości konstrukcji kadłuba (dopuszczalny poziom naprężeń, stateczność wiązań i nośność graniczna kadłuba, trwałość zmęczeniowa).

Wymagania przepisów CSR są bardzie restrykcyjne niż te podane w zastąpionych zestawach przepisów. Zwiększono znacznie zakres wymaganych analiz MES, nośności granicznej, stateczności wiązań oraz wytrzymałości zmęczeniowej, co przełoży się na większe bezpieczeństwo konstrukcji statków. Analizy należy wykonać dla całego rejonu ładowni/zbiorników ładunkowych statku, podczas gdy w poprzednich dwu zestawach przepisów takie analizy były wymagane głównie dla rejonu śródokręcia.

Wpływ przepisów CSR na konstrukcje kadłuba masowców i zbiornikowców olejowych. Wykonane analizy wykazały, że wymagania przepisów CSR są nieco bardziej restrykcyjne niż te, które zawarte były w poprzednich zastąpionych zestawach Przepisów, ale gabaryty elementów  konstrukcyjnych nie wzrosną generalnie o więcej niż 3%.

PRS oferuje projektantom statków wykłady dotyczące wymagań przepisów CSR. PRS opracowuje system komputerowy, który pozwoli na efektywne wykonanie czasochłonnych analiz wymaganych przez przepisy CSR, co będzie istotną pomocą w projektowaniu konstrukcji statków.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35732,00 $ tona 0,17% 29 lip
 Cynk 2984,00 $ tona 1,12% 29 lip
 Aluminium 2556,00 $ tona 1,59% 29 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.