• <
urząd_morski_gdynia_2021

Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim
Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim - GospodarkaMorska.pl
04.12.2016 Źródło: PAP

W piątek Sejm przyjął ustawę określającą zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyposażenia morskiego, obowiązki firm, zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność tego wyposażenia, a także sposób notyfikacji tych jednostek, oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku.

Za ustawą, przygotowaną przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, głosowało 431 posłów, wstrzymało się trzech, nikt nie był przeciw.

Jak podkreślali w trakcie sejmowych prac nad ustawą przedstawiciele resortu gospodarki morskiej, ustawa ta jest ustawą techniczną, implementującą prawo europejskie.

Zdaniem wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Pawła Brzezickiego, przewidziany w ustawie sposób oznakowania wyposażenia morskiego nie różni się merytorycznie od dotychczas obowiązujących zasad.

– Obowiązki producenta dotyczyć będą przede wszystkim sporządzenia dokumentacji technicznej, przeprowadzenia procedury oceny zgodności i sporządzenia deklaracji zgodności UE oraz naniesienia na wyposażenie morskie znaku zgodności – powiedział wiceminister.

Nowa ustawa przewiduje, że organami prowadzącymi kontrolę wyposażenia morskiego z urzędu lub na wniosek prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą – podobnie jak teraz – dyrektorzy urzędów morskich. Obecnie funkcjonują dwie jednostki notyfikowane w zakresie dyrektywy, tj. Polski Rejestr Statków oraz Centrum Techniki Okrętowej. Szybkie wejście w życie nowych przepisów jest konieczne, aby mogły one dalej prowadzić swoją działalność.

Istotna zmiana – według resortu gospodarki morskiej – dotyczy natomiast sankcji za nieprzestrzeganie przepisów: dotychczasowa odpowiedzialność karna ma zostać zastąpiona karami administracyjnymi nakładanymi w drodze decyzji. Kary będą nakładane na podmiot gospodarczy, a ich wysokość została określona kwotowo. Ustawa w zależności od czynu określa maksymalną wysokość kary na 100 tys. zł.

Nowe przepisy zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.